Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

1.41 Eylül 2023

Logo WMS Panel


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Planlama listesinde bir planlama fişinin detayına girildiğinde sipariş ve satır bilgilerinin listelenerek Excel’e atılabilmesiPlanlama listesinde bir planlama fişinin detayına girildiğinde sipariş ve satır bilgilerinin listelenerek Excel’e atılabilmesi sağlanmıştır.
2Paneldeki cihaz listesi ekranında cihazları ayrıştırabilmek için not girilebilmesiWMS kullanıcısı için cihaz kaydedilirken cihazlar için not girilebilmesi sağlanmıştır. Terminalden kaydedilen cihazların açıklamalarının düzenlenebilmeleri sağlanmıştır.
3Planlama Fişleri ekranında siparişlerin listelendiği sırada istenmeyen kolonların tablodan kaldırılabilmesiPlanlama Fişleri ekranında “Ekle” yapıldıktan sonra gelen siparişlerin listelendiği aşamada istenmeyen kolonların tablodan kaldırılabilmesi sağlanmıştır.
4Planlama yapılmış bir siparişe yeni planlama yaparken miktarın tamamının yazılabilmesiDaha önce planlama yapılmış bir siparişe yeni planlama yaparken miktarın tamamının girilebilmesi engellenmiştir.
5Stok Toplamları raporuna barkod kolonunun eklenmesiStok Raporları menüsünde Stok Toplamları raporuna barkod kolonunu eklenmiştir.
6Planlama ekranına “Geri” butonu eklenmesiPlanlama ekranına önceki adıma dönülebilmesi için “Geri” butonu eklenmiştir.
7WMS’te kaydedilen ve ERP’ye gönderilen fişlerin gönderim tarihi veya sipariş tarihiyle aktarımının parametreye bağlanmasıERP Entegrasyon Parametreleri altında ERP’de oluşturulacak fiş tarihi adında
Fiş aktarımında aktarım tarihi kullanılsın
Fiş aktarımında fiş tarihi kullanılsın
şeklinde parametre eklenmiştir. 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Planlama işleminde farklı firmaya planlama yapılırken ilgili sorgudaki SHIPINFO bilgisinin düzenlenmesiPlanlama yapılırken planlama fişine “Düzenle” ile girildiğinde; sevk adresi ve kodu kısmının ilgili sütunlara gelmesi ve farklı firmalar için de sorgunun düzenlenmesi sağlanmıştır.
2WMS’ten ERP’ye sayım fişi aktarıldığında stok senkronizasyon servisinin sayım fişindeki malzeme stoklarını WMS’te değiştirmesiWMS’ten sayım yapılıp ERP’ye sayım fişi aktarıldığında; stok senkronizasyon servisinin sayım fişindeki malzeme stoklarını WMS’te değiştirmesi engellenmiştir.
3Stok senkronizasyon servisinin yeni kurulumlarda LCN tablolarına kayıt atmasının iyileştirilmesiYeni kurulumlarda stok senkronizasyon servisi çalıştırıldığında; LCN tablolarına kayıt atılması ve anlık senkronizasyonun iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Logo WMS Mobile


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Fiş ekranlarının detay sekmesinde silme işleminin kullanıcı yetkisine bağlanmasıFiş ekranlarının detay sekmesinde fiş silinmesi kullanıcı yetkisine bağlanmıştır. Aynı şekilde Devam Eden İşler ekranında da fiş silme işlemi için kullanıcı yetkilendirilmesi gerekmektedir.
2Malzeme görselleri görünsün parametresinin varsayılan olarak kapalı gelmesiAyarlar altında yer alan “Malzeme görselleri görünsün” parametresinin varsayılan olarak kapalı gelmesi sağlanmıştır. Uygulama her yeni yüklendiğinde bu parametre kapalı olarak gelecektir.
3Cihaz kaydetme yaparken cihazları ayrıştırmanın kolaylığı için not eklenebilmesiWMS kullanıcısı için cihaz kaydedilirken cihazlar için not girilebilmesi sağlanmıştır.
4Transfer – Ürün Toplama(Siparişsiz) işleminde + butonuna basıldığında cari listeleme ekranında arama yapılabilmesiLogo WMS’te carilerin listelenmesi ve aratılabilmesi özelliğinin kullanımına dair performans ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
5Siparişe bağlı satın alma irsaliyesi işleminde okutulan malzemeye ait çıktı alınırken baskı sayısının belirlenebilmesiSiparişe bağlı satın alma irsaliyesi işleminde okutulan malzemeye ait çıktı alınırken baskı sayısının belirlenebilmesi için geliştirme yapılmıştır.
6Satın alma işleminde sipariş fişlerinin listelendiği ekranda fişin belge numarası alanının da eklenmesiSatın alma sipariş fişlerinin listelendiği ekranda belge no alanının gösterimi sağlanmıştır.
7Üretim emrine bağlı ambarlar arası transfer işlemi yapıldığında reçete harici malzeme okutulmasının engellenmesi ya da parametreye bağlanmasıÜretim menüsünde Ambarlar arası transfer (üretim), sarf fişi, fire fişi, üretimden giriş (üretim) menülerinde reçete harici ürünlerin okutulmasının parametreye bağlanması sağlanmıştır.
8Ürün Toplama, Transfer ve Giriş işlemlerinde okutulan ürünlerin miktarlarının detay bölümünde değiştirilebilmesiSayım Fişi ve Ambarlar Arası Transfer(Tesellüm) hariç, detay sekmesi olan ekranlarda okutulan tüm malzemelerin miktarlarının değiştirilebilmesi için geliştirme yapılmıştır.
9Özel kod alanlarının zorunlu alan statüsünden kaldırılmasıTiger için Üretim menüsünde Malzeme Giriş fişleri başlık bölümündeki özel kod alanının dolu olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1ERP’de teminat risk kontrolü yapıldığında, WMS’ten gönderilen irsaliyelerin ERP’de fatura içerisinden İrsaliye Aktar seçeneği ile seçilememesiERP’de teminat risk kontrolü yapıldığında; Logo WMS uygulamasından gönderilen irsaliyelerin ERP’de fatura içerisinden “İrsaliye Aktar” seçeneği ile seçilebilmesi sağlanmıştır.
2Üretimden giriş fişinde malzeme kodundaki çift tırnak işaretinin desteklenmesiLogo WMS uygulamasında malzeme kodunda çift tırnak işareti varsa, malzeme seçimi yapıldığında işleme devam edilmesi sağlanmıştır.
3Yer Değiştirme işleminde seçili ambara ait olmayan adreslerin listelenmemesiYer değiştirme işleminde hedef adres alanına ya da kalem işaretine basıldığında seçili ambara ait olan adreslerin listelenmesi sağlanmıştır..
4Siparişli sevkiyat kaydet-gönder işleminde rest servisten yanıt dönmezse fiş tekrar gönderildiğinde mükerrer kayıt oluşmamasıSiparişli sevkiyatta sipariş toplanıp Kaydet/Gönder yapıldığında rest servisten kaynaklı cevap dönmezse; tekrar fiş gönderildiğinde mükerrer stok düşümü olması engellenmiştir. İlgili fişin devam eden işlere atılması engellenmiş ve Sevkiyat/Siparişli Sevkiyat menüsünden yollanması sağlanmıştır.
5WMS’te iş emrine bağlı sarf fişi oluştururken malzeme seçilip kaydet yapıldığında Netsis’e gönderiminin sağlanmasıLogo WMS uygulamasında iş emrine bağlı sarf-fire-üretimden giriş(üretim) fişleri oluşturulurken; malzeme seçilip kaydet yapıldığında Netsis’e gönderilmesi, çıkış yeri ve masraf kodu bilgilerinin alınması sağlanmıştır.