Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

1.42 Ekim 2023

Logo WMS Panel


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Planlama ekranında satırlardaki malzeme özel kodunun görüntülenebilmesiPlanlamada malzeme satırlarında yer alan özel kod bilgisi ekrana eklenmiştir.
2Planlama Fişleri ekranında siparişin açıklama satırları ve doküman izleme numarasının listede görünmesiPlanlama Fişleri ekranında, siparişlerin açıklama satırlarının ve doküman izleme numaralarının görünmesi için sütunlar eklenmiştir.
3İşlem Parametreleri altına “Proje Kodu Zorunlu Olsun” parametresi eklenmesiİşlem Parametreleri altına “Proje Kodu Zorunlu Olsun” parametresi eklenmiştir. Varsayılan olarak “Kapalı” gelmektedir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Sayımda stok eşitleme işlemlerinde ondalık değer girildiğinde, stokta da ondalık miktarlar olduğunda yuvarlama farkları çıkmasıSayımlarda stok eşitleme işlemlerinde ondalık değer girildiğinde ve mevcut stokta da ondalık miktarlar olduğunda; yuvarlama farklarının düzenlenip, sayım stok eşitlemesi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Logo WMS Mobile


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Üretim Emri ekranında malzeme kodu ile arama yapılabilmesiÜretim emri ekranında malzeme kodu ile arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
2ERP’de Üretim reçetesinde; sarf ve firedeki malzemelerin karşılama ambarları, ana ürün için belirtilen ambardan farklı seçildiğinde reçetedeki girdi karşılama ambarının kontrolünün yapılmamasıERP’de Üretim reçetesinde; sarf ve firedeki malzemelerin karşılama ambarları, ana ürün için belirtilen ambardan farklı seçildiğinde; WMS ile üretim gerçekleştirildiğinde reçetedeki girdi karşılama ambarının kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Birden fazla girdi malzemesi varsa ilk bulunan malzemenin adresi listelenmesi sağlanmıştır.
3Etiket işlemlerinde lotlu ürün etiketi yazdırılırken, o ürüne ait olan lotların seçmeli olarak ekrana gelmesi ve seçilebilmesiEtiket işlemlerinde lotlu ürün etiketi yazdırılırken; o ürüne ait olan tüm lotların, depo fark etmeksizin seçmeli olarak ekranda listelenmesi ve seçilebilmesi sağlanmıştır.
4Giriş işleminde seri grubu olarak takip edilen bir malzemenin miktarının değiştirilebilmesiWMS’te malzeme girişinde seri grubu olarak takip edilen malzemelerde miktar değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Miktar 1’den farklı girilebilmektedir.
5Paletli giriş işleminde okutulan palet numarası sistemde kayıtlıysa uyarı verilmesiWMS’te paletli giriş işlemi esnasında okutulan palet numarası sistemde kayıtlıysa uyarı gösterilmesi sağlanmıştır.
6Ürün toplama işleminde, başlık ekranında siparişin planlama numarasının görüntülenebilmesiÜrün toplama işleminde, başlık ekranına siparişin planlama numarası alanı eklenmiştir.
7Talep Fişi için talep karşılama işlemi yapılırken irsaliye tipinin seçilebilmesiTalep Fişi için talep karşılama işlemi yapılırken; irsaliye tipinin seçilebilmesi ve e-irsaliye olduğu durumlarda taşıyıcı kodunun zorunlu tutulması sağlanmıştır.
8Fiş – Başlık ekranlarında proje kodunun zorunlu kılınabilmesiBaşlık ekranlarında proje kodunun zorunlu olması parametreye bağlanmıştır. Panel’de “İşlem Parametreleri” altına eklenen “Proje Kodu Zorunlu Olsun” parametresine göre çalışacaktır.
9Hızlı Sevkiyat ekranıTransfer menüsü altında Hızlı Sevkiyat ekranı eklenmiştir. Ekranın gözükmesi için panelden yetkisinin verilmesi gerekmektedir.Bu ekranla birlikte yeni bir malzeme toplama ekranı kullanıma sunulmuştur.Siparişe bağlı olarak çalışmaktadır. Siparişler listelenir, bir veya birden fazla sipariş seçilebilir. Siparişlerin satırları tek bir ekranda görüntülenir.Stokta yeteri kadar yer alan malzemeler yeşil renkle, sipariş miktarından az stoğu olan malzemeler sarı renkte, siparişte olup stokta olmayan malzemeler yeşil renkte gösterilmektedir.Malzemelerin listelendiği ekranda malzeme okutulmasının haricinde, okutulmak istenen malzemeye tek tıklandığında da okutulmuş olarak işlem görür.Başlık kısmında cari bilgisi yer almaktadır.Seri, lot ve varyantlı işlemlerde kullanılabilmektedir. Kullanımı daha basit bir ekran olarak tasarlandığından paletli operasyonlarda kullanılmamaktadır.Fiş tamamlandığında otomatik olarak Kaydet-Gönder seçeneği çıkmaktadır.Okutulan malzemeler listenin en altına konumlandırılmaktadır.Bir siparişi birden fazla kullanıcı toplayabilir.Aynı satırda birden fazla kullanıcının işlem yapması parametreye bağlı olarak kısıtlanmıştır.FEFO, Tolerans gibi genel kurallar bu ekran için de geçerlidir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Paletli Sarf ve Fire ile Paletli Toplama işleminde FEFO kontrolünün dikkate alınmamasıPaletli Sarf ve Fire ile Paletli Toplama işleminde FEFO kontrolünün dikkate alınması sağlanmıştır.
2Netsis için WMS – Malzeme İşlemleri ekranında stok koduna barkod eklemesi yapıldığında eklenen barkodun Netsis’e aktarılmamasıNetsis için WMS’te Malzeme İşlemleri ekranında stok koduna barkod eklendiğinde, her birime 1 adet (en fazla 3 birim) olmak üzere; eklenen barkod bilgisinin Netsis’e aktarılması sağlanmıştır.