Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

1.78 Mayıs 2023

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Metrik ToplamaAkış ve Servis seviyesinde performans metriklerinin görüntülenmesi amacıyla Yönetici İşlemleri altında Sistem Metrikleri sayfası desteklenmiştir. Sistem Metrikleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
2HTML Editör BileşeniBelirli bir formatta yazılması gereken içerikler için word belgesinde olduğu gibi giriş/düzenleme imkanı tanıyan Html Editör değişkeni desteklenmiştir. HTML Editör ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
3Lokasyon Takibinin DesteklenmesiMobil uygulama üzerinden başlatılan/ ilerletilen işler için lokasyon takibi desteklenmiştir. Video anlatım için tıklayınız. Lokasyon özelliği ile birlikte desteklenen metotların kullanım örneği için tıklayınız.
4LineChart üzerinde seçilen serinin value değerinin sınıf Value değerine atanıp valueChanged tetiklenmesiRaporlama amacıyla kullanılan Çizgi(LineChart) değişkeninde; tıklanan noktanın değerlerinin alınabilmesi ve form içerisinde kullanılabilmesi sağlanmıştır. Tıklanan noktanın verisine aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz.    ChartValueDTO chartverisi= (ChartValueDTO)ChartDeğişkenininAdı.ChartData;
    if(chartverisi.Assigned())    {           ShowMessage(“Chart1”, “Kategori: ” + chartverisi.Category.ToString() + ” Değer: ” + chartverisi.Value.ToString(), MessageType.Success);    } Çizgi değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
5Kolay Mod | Try – Catch Aksiyonu Eklenmesi ve Kod DönüşümüKolay Mod ekranına try – catch aksiyon butonu eklenmiştir. Kolay Mod ekranı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
6Kolay Mod | Çalıştır ve Atama Aksiyonları için Güvenli Mod SeçeneğiKolay mod ekranına çalıştır ve atama aksiyonları için Güvenli Mod seçeneği eklenmiştir. Yapılan çalışma ile birlikte; aksiyon tanımlanırken Güvenli Mod seçeneği açılırsa; oluşturulan tanımın dönüşümü try-catch bloğu içinde sağlanır.
7Kolay Mod Ekranı Formül Editörü Ekranlarındaki Klasör Sıralamalarının DüzenlenmesiKolay mod ekranı formül editörü ekranlarındaki klasör sıralamaları düzenlenmiştir.
8Rapor Alırken ve Özel Akış Raporlarında pdf e export ederken karakterlerin bozuk gelmesinin araştırılmasıPDF tipinde rapor alma işlemlerinde Japonca ve Para Birimi Karakterlerinin gelmesi sağlanmıştır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için aşağıdaki işlem adımlarının takip edilmesi gerekmektedir:C:\Windows\Fonts altında SimHei Regular fontu yoksa ve Properties’de çalışma dizini C:\Windows\Fonts gözükmüyorsa, ilgili dizinde “Download fonts for all languages” seçeneği ile tüm diller için fontları yüklemek gerekmektedir.
İlgili hazırlıklar yapıldıktan sonra yeni bir rapor tasarımı oluşturup;Japonca karakterler için “SimHei“Özel karakterler ve para birimleri için “Calibri” fontları seçilmelidir ve rapor kaydedilmelidir.
9Tablo Liste Değişkeninde Filtre Satırının Gösterilmesinin Parametreye BağlanmasıTablo Liste değişkenindeki filtreleme işleminin yeri parametreye bağlanmıştır.   Yapılan çalışma detayları aşağıdaki gibidir:Değişken Sihirbazı-> Özet bölümüne Filtre alanı eklenerek; “Satır” ve “Kolon” olmak üzere iki çeşit filtreleme özelliği desteklenmiştir. Varsayılan olarak satır seçili gelir.Satır: Filtreleme işlemini kolonlarla ilişkili olacak şekilde bir satır ekleyerek yaptırır. Kolon: Filtreleme işlemini her bir kolonun yanındaki null ikona tıklayarak yaptırır. 
10Sistem Loglarının TemizlenmesiDb optimizasyon çalışmaları kapsamında; sistem loglarının temizlenmesi sağlanmıştır. Her Cumartesi 01:00 da otomatik olarak çalıştırılacaktır. (NWFLOGACTIVITYSTEPS, NWFLOGOPERATIONS, NWFLOGINSTANCES, NWFNTFMESSAGE, LOGOSERVICES..NTFMESSAGES, NWFCONTEXTCACHE, NWFUSERMOBILELOG)
11Roslyn editor üzerinde indent ve folding çalışmasıGelişmiş Mod üzerinde kod görünümlerinin düzenlenmesi(indent ve folding) çalışması tamamlanmıştır. Yapılan çalışma detayları aşağıdaki gibidir:Ctrl + K => Girintileri düzenler.Ctrl + F => Folding oluşturur/günceller.Gelişmiş Mod ilk açıldığında girintiler otomatik düzenlenir. Folding kalıcı değildir. 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Tablo İçindeki Pagination Üzerindeki Tablonun Son Sayfasına Erişim Butonu DüzenlemesiYönetici işlemleri altındaki sayfalarda tablo içerisinde listelenen veriler için direk son sayfaya erişim butonu kaldırılmıştır.
2Anasayfa Widgetlarına Son İşlem Yapan Kullanıcı bilgisinin yazılmasıAnasayfa widgetlarına son işlem yapan kullanıcı bilgisinin yazılması sağlanmıştır.
3Rapor Tasarım Aracında Yeni Sayfanın Başladığı Mavi Bölüme Sürüklenen Tablo, Grid ve Matris Değişkenlerinin Tasarım Alanında Gösterilmesinin SağlanmasıRapor Tasarım aracında yeni sayfanın başladığı mavi bölüme sürüklenen Tablo, Grid ve Matris değişkenlerinin tasarım alanında gösterilmesi sağlanmıştır.
4İş Takip Ekranı Başlangıç Tarihi Filtresinin Çalışmasının Sağlanmasıİş takip ekranı başlangıç tarihi filtresinin çalışması sağlanmıştır.
5Şifre Sıfırlama E-mailine Logo EklenmesiŞifre sıfırlama e-mailine logo eklenmiştir.
6Resim Gösterilen Akışlarda PDF Tipli Rapor Alınabilmesinin SağlanmasıResim değişkeni içeriğinin dinamik olarak yönetilebilmesi için metot eklenmiştir. Bu yöntem ile pdf çıktısı alınabilmesi sağlanmıştır. Yapılan çalışma kapsamında eklenen metot ve örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:ResimDegiskeni.SetImage(Gösterilmek istenen resmin base64 değeri) 
7Web Görünümden İş Başlatıldığında veya İlerletildiğinde Üzerimdeki İşlere YönlendirilmesiWeb görünümden iş başlatıldığında veya ilerletildiğinde üzerimdeki işlere yönlendirilmesi sağlanmıştır.
8Rapor PDF Olarak Alındığında TL(₺) sembolünün Raporda Görünmesinin SağlanmasıRapor PDF olarak alındığında TL(₺) sembolünün raporda görünmesi sağlanmıştır.
9Kullanıcı Tasarım Aracına Henüz Giriş Yapmadığında Bazı Menü İşlemlerinin Pasif Görünmesinin SağlanmasıKullanıcı tasarım aracına henüz giriş yapmadığında bazı menü işlemlerinin pasif görünmesi sağlanmıştır. Yapılan çalışma detayı aşağıdaki gibidir:Dosya menüsünde sadece Çıkış seçeneği aktiftir.Genel Tanımlar menüsü tamamen pasiftir.Genel işlemler menüsünden portal ana sayfa, kullanıcı girişi , kullanıcı yönetim girişi işlemleri aktiftir.Yardım menüsü aktiftir.
10Vekalet Ekranında Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Filtrelenmesinin SağlanmasıVekalet ekranında başlangıç ve bitiş tarihlerinin filtrelenmesi sağlanmıştır.
11Kural Tanımlamada Kolon Çıkar Seçildiğinde Uyarı Verilmesinin SağlanmasıKural tanımlama ekranında yeni kolon yok iken kolon çıkar seçildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
12Gelişmiş E-Posta’nın SSL Üzerinde Çalışmasının SağlanmasıGelişmiş E-posta özelliğinin SSL üzerinde çalışması sağlanmıştır.