Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

1.80 Temmuz 2023

Anasayfa » 1.80 Temmuz 2023

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Rapor Oluştur ve Rapor Tekrarlı Görev Aktiviteleri İle Oluşturulan Raporlarda Formüle Bağlı Rapor İsmi DeğiştirilmesiRapor Oluştur ve Rapor Tekrarlı Görev aktiviteleri için Görünen Ad özelliği desteklenmiştir. Bu sayede; ilgili aktivitelerden oluşturulan raporlarda rapor ismi formüle bağlı olarak değiştirilebilecektir. 
2Visual Studio Extension | Visual Studio 2022 Uyumlu Hale GetirilmesiVisual Studio Extension Visual Studio 2022 için uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.
3Akış Başlat Aktivitesine Eklenen PDF Değişkeninin Alt Akışa AktarılmasıAkış başlat aktivitesine eklenen pdf değişkeninin alt akışa aktarılması sağlanmıştır.
4Mail Ayarlarında Kimden Alanının ÖzelleştirilmesiMail ayarlarında kimden alanının özelleştirilmesi sağlanmıştır. Yapılan çalışma kapsamı aşağıdaki gibidir:Ayarlar Servisi -> Genel Ayarlar -> Eposta Ayarları -> Görünen Ad bilgisi tanımlanabilir.Akış İşlemleri -> Akış Ayarları -> Bilgilendirme Ayarları -> “E-Posta Gönderim Servisi Kullanılsın” işaretliyse; Görünen Ad bilgisi tanımlanabilir. Boşsa ayarlar servisindeki tanım geçerlidir.Akış içerisinde “E-Posta” veya “Gelişmiş E-Posta Gönder” aktivitesi -> Görünen Ad bilgisi tanımlanabilir. Boşsa akış ayarlarına bakılır. O da boşsa ayarlar servisindeki tanım geçerlidir.
5HtmlEditorVariableScriptDTO Sınıfının Oluşturulması (Roslyn)HTML Editör değişkeninin Tools, Width, Height, ReadonlyValue ve Visible değerlerinin kodlama(rosyln) bölümü üzerinden yönetilebilmesi sağlanmıştır. 
6Editorü Html Bileşeni Olarak KullanabilmekEditorün Html bileşeni olarak kullanabilmesi sağlanmıştır. HTML Editör değişkeninin özelliklerinden veya kodlama(rosyln) bölümlerinden html gösterim özelliği değiştirilebilir.htmlEditor.IsShowHtml = true; HTML Editör değişkeni hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. HTML Editör değişkeninin kodlama(rosyln) bölümlerindeki kullanımları için tıklayınız.
7Veri Kaynağı Bağlı Tabloda Filtrelemeden Sonra GetFilteredContentRowsId() Fonksiyonu ile SetValue İşlemi Sonrası Filtre Temizlenince Değerlerin Kayıtlı KalmasıVeri kaynağı bağlı tabloda filtrelemeden sonra GetFilteredContentRowsId() fonksiyonu ile SetValue işlemi sonrası filtre temizlenince değerlerin kayıtlı kalması sağlanmıştır.
8Gelişmiş Eposta Üzerinden Açılan Ekranda İş Tamamlandığında Yönlendiği Login Ekranından Önce Ara Sayfa EklenmesiGelişmiş e-posta üzerinden açılan ekranda iş tamamlandığında yönlendiği login ekranından önce ara sayfa eklenmesi sağlanmıştır.
9Form Bazında KPI RaporuForm bazında performans takibi yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında;Form Aktivitesi özelliklerinde KPI Tanımları bölümü oluşturulmuştur.KPI Raporları içerisine Kişi Bazlı Form Durumu ve Form Bazlı Kişi Durumu grafikleri oluşturulmuştur.Anasayfa -> Üzerimdeki İşler bölümünde zaman aşımı gösterim kolonu form aktivitesinde tanımlı veriyi de içerecek şekilde revize edilmiştir.Akışlara ait Üzerimdeki İşler, Dahil Olduğum İşler ve Başlattığım İşler raporlarına zaman aşımı gösterim kolonu eklenmiştir.
10LineChart Üzerinde Pan And Zoom Özelliğinin DesteklenmesiÇizgi değişkeni üzerinde pan and zoom özelliği desteklendi. Çizgi değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
11Bar Chart Üzerinde Date-Axis Özelliğinin DesteklenmesiÇubuk değişkeni üzerinde date-axis özelliği desteklenmiştir. Çubuk değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
12Eşleştirme Ekranlarında Sabit Değer Gönderim İşleminin KolaylaştırılmasıEşleştirme ekranlarında sabit değer gönderim işleminin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında;Sabit değer gönderimlerinde hızlı bir şekilde eşleştirme yapılabilmesi amacıyla Rest, Kets ,Değişkenden Tabloya Ata, Tablodan Veritabanına Ata aktivitelerinin formül bölümüne direk veri girişi imkanı sağlanmıştır.
13Akış Ayarları Üzerinden Akış Adı DeğişimiAkış ayarları üzerinden akış adı değişimi yapılması sağlanmıştır.
14Sütun, Alan ve Çubuk Grafik Değişkenleri Üzerinde Tıklanan Noktanın Değerinin Alınması ve Değer Değiştiğinde TetiklemesiSütun, alan ve çubuk grafik değişkenleri üzerinde tıklanan noktanın değerinin alınması ve değer değiştiğinde tetiklemesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında; Grafik bileşenleri üzerinde tıklanan noktanın değerlerinin alınabilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir,ChartValueDTO chartverisi= (ChartValueDTO)grafikbileseandi.ChartData;
if(chartverisi.Assigned()){                 ShowMessage(“Chart1”, “Kategori: ” + chartverisi.Category.ToString() + ” Değer: ” + chartverisi.Value.ToString(),      MessageType.Success);}
15Donut, Pasta ve Radar Grafik Değişkenleri Üzerinde Tıklanan Noktanın Değerinin Alınması ve Değer Değiştiğinde TetiklemesiDonut, pasta ve radar grafik değişkenleri üzerinde tıklanan noktanın değerinin alınması ve değer değiştiğinde tetiklenmesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında; Grafik bileşenleri üzerinde tıklanan noktanın değerlerinin alınabilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir,ChartValueDTO chartverisi= (ChartValueDTO)grafikbileseandi.ChartData;
if(chartverisi.Assigned()){                 ShowMessage(“Chart1”, “Kategori: ” + chartverisi.Category.ToString() + ” Değer: ” + chartverisi.Value.ToString(),      MessageType.Success);}
16Start ve Resume Api Ucu İçin Konum Bilgisi DesteğiStart ve Resume api ucu için konum bilgisi desteği sağlanmıştır. Logo Flow Rest API dokümantasyonu için tıklayınız.
17HTML Editör Bileşeninde Word İçeriği Gösterilmesinin AraştırılmasıHTML editör bileşeninde word içeriği gösterilmesi sağlanmıştır. HTML Editör değişkeninin kodlama(rosyln) bölümündeki kullanımları için tıklayınız.
18Tabloda Kullanılan Resim Değişkeninin Rapora Yansımasının SağlanmasıTabloda kullanılan resim değişkeninin rapora yansıması sağlanmıştır.
19Tiger Uygulamasının Ürün Apilerine Erişim İzni DesteğiLogo Flow ile tasarlanan akışların; Tiger 2.86 versiyonuyla uygulama içerisinden görüntülenebilmesi ve iş başlatılabilmesi sağlanmıştır.  Entegrasyonu sağlayabilmek adına;Logo Flow uygulamasında verilmesi gereken izin için tıklayınız.Tiger uygulamasında yapılması gereken işlemler için tıklayınız.
20Bar-Column-Area Chart Üzerinde Pan And Zoom Özelliğinin DesteklenmesiÇubuk, Sütun ve Alan değişkenleri üzerinde pan and zoom özelliği desteklenmiştir. Çubuk, Sütun ve Alan değişkenleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Tablo Liste Değişkeninde Tarih Kolonu Gösteriminin Düzenlenmesi ve Filtrelenebilmesinin SağlanmasıTablo liste değişkeninde tarih kolonu gösteriminin düzenlenmesi ve filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
2Excelden Çok Satırlı Veri Yapıştırıldıktan Sonra Formun İlerletilebilmesiExcelden çok satırlı veri yapıştırıldıktan sonra formun ilerletilebilmesi sağlanmıştır.