Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

1.84 Aralık 2023

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1KPI | Yetkilendirme | İş Takip Ekranının Yetkilendirmeye Dahil Edilmesiİş Takip ekranının yetkilendirmeye dahil edilmesi sağlanmıştır. Özel Sayfa Yetkilendirme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
2Yetkilendirme | Detaylı Loglama Yetkilendirmeye Dahil EdilmesiDetaylı Loglama ekranının yetkilendirmeye dahil edilmesi sağlanmıştır. Özel Sayfa Yetkilendirme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
3Akış Fonksiyonları | Akıştaki Tablo Değişkeni İçin akışadı_tabloadı Şeklinde Ek Fonksiyon OluşturulmasıAkıştaki tablo değişkeninde verilere kolay erişim amacıyla tercihe bağlı olarak; akışadı_tabloadı şeklinde fonksiyon oluşturulması sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında;Tablo değişkeni için Özet bölümüne “Tablo satırlarını veri tabanında oluştur” parametresi eklenmiştir. Varsayılan olarak seçili gelmemektedir.Parametre işaretlendiğinde;  NWFLOGMASTER > INSTANCEDATA içerisindeki XML e tablo verileri eklenir. Ek olarak; tablo verilerine pratik bir şekilde erişilmesinin sağlanması için fxnakışadı_tabloadı şeklinde SQL fonksiyonu oluşturulur.Akışta aynı form birden fazla kullanılıyor ise fonksiyon içerisindeki tablo kayıtları kullanılan form sayısı kadar eklenmektedir. Tablo değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
4Form Üzerinde Tanımlı Zaman Aşımına Tatil Günleri Dahil Edilsin Özelliği EklenmesiForm aktivitesi üzerinde tanımlanabilen  işlem zaman aşımı bölümüne Çalışma Günleri ve Tatil Günleri Zaman Aşımı Süresine Eklensin mi parametresi eklenerek tanımlanan süreleri de hesaba katacak şekilde süre hesabı yapması sağlanmıştır.
5Tablo Kolonları İngilizce Çeviri DüzenlemesiTablo kolonları için ingilizce çeviri düzenlemesi yapılmıştır.
6DataTable Sınıfının Rosyln Bölümünde KullanılabilmesiDataTable sınıfının rosyln bölümünde kullanılabilmesi sağlanmıştır.
7ExecuteReport Metodu ile Üretilen Rapora Ait Bilgilendirme Gönderilmesinin SağlanmasıLFlowUtils.ExecuteReport veya Context.ExecuteReport metodu ile üretilen raporun PDF değişkenine gerek kalmadan açılması ve bildirim alınabilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında;Oluşturulan raporun bildirim olarak gönderilebilmesi amacıyla Context ve LFlowUtils içerisinde SendReportNotification metodu oluşturulmuştur.Context.SendReportNotification(reportId, reportOutput, lFReportRenderType, reportName, senderUser, destinationUsers, notifyMobile);reportOutput: Oluşturulan rapor.reportName: Rapor adı. Varsayılan: Akış DesignkeysenderUser ve destinationUsers: Bildirim gönderici ve alıcı kullanıcılarıdır. Varsayılan: CurrentUsernotifyMobile: Oluşturulan rapor bildiriminin mobil uygulamaya da gönderilmesini sağlar. Varsayılan: true
8Tablo Veri Giriş Tipinin Kod ile DegiştirilebilmesiTablo veri giriş tipinin kod ile degiştirilebilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında;Veri giriş tipini formül sihirbazı(rosyln) bölümünden değiştirmek için DataEntryType parametresi eklenmiştir.Tablo1.DataEntryType=LFTableDataEntryType.InCell; //Hücre
Tablo2.DataEntryType=LFTableDataEntryType.Inline; //Satır
Tablo3.DataEntryType=LFTableDataEntryType.Popup; //Açılır Pencere Tablo değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
9Tasarım Aracı Toplu İş Sil Ekranı Timeout Süresinin UzatılmasıTasarım aracı toplu iş sil ekranı timeout süresinin uzatılması sağlanmıştır.
10AWS | Aktif Olmayan Cihazların Tespit Edilmesi30 gün boyunda aktif olmayan mobil cihazların tespit edilmesi ve pasife çekilmesi sağlanmıştır.
11Json Verileri İçin Newtonsoft Roslyn EntegrasyonuJson verileri için newtonsoft ve roslyn entegrasyonu sağlanmıştır.
12Değişkenlerin Değer Değiştiğinde Olayında Kendi Kendine Değer Atanamaması Kuralının OluşturulmasıAkış Analizi kural listesine; değişkenlerin değer değiştiğinde olayında kendi kendine sürekli değeri değişen atamaların yapılmasının önüne geçmek adına adına kural eklenmiştir. Akış Analizi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
13Tasarım Aracına Analiz Çalıştır Butonu EklenmesiAkış analizinin tek başına çalıştırılabilmesi amacıyla Tasarım Aracına Analiz Çalıştır butonu eklenmiştir.
14Context Performans Optimizer Parametresi Kuralının OluşturulmasıAkış Analizi kural listesine Context Performans Optimizer parametresi kontrolü eklenmiştir. Akış Analizi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
15Form Buton İsimlerinin Farklı Dillerde İsimlendirilmesi (Web)Form buton isimlerinin farklı dillerde isimlendirilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Form Aktivitesi-> Buton Bilgileri bölümüne Çeviri alanı eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Bağımsız Formda Sql Çalıştır ve Tablodan Veritabanına Aktar Aktivitelerinin Birlikte ÇalışmasıBağımsız formda sql çalıştır ve tablodan veritabanına aktar aktivitelerinin birlikte çalışması sağlanmıştır.
2Roslyn Editörde Kod Bölümünde Aşağı/Yukarı Scroll YapılamamasıRoslyn editörde kod bölümünde aşağı yukarı scroll yapılması sağlanmıştır.
3Flow – Rest Servisi Resume ve Start Uçlarında Düzenlemestart/withparams ve resume uçlarına ExtraParameters property eklemesi yapılmıştır.
4Diyalog İçindeki Tabloya Excelden Aktarım Edit Mod DüzenlemesiDiyalog içindeki tabloya excelden aktarım için edit mod düzenlemesi yapılmıştır.
5Tablo Bileşenindeki Satır Veri Giriş Tipinde Değer Değiştiğinde Açılır Liste Veri Kaynağı Refresh Kodunun Stabil ÇalışmasıSatır giriş tipinde değer değiştiğinde açılır liste veri kaynağı refresh kodunun stabil çalışması sağlanmıştır.
6Tüm Tablo Alanlarında Bulunan “Devredilen Kullanıcılar” Alanındaki Bilginin Akışı Geliştirmeye Alınıp Tekrar Yayına Alınması Durumunda Silinmektedir.Tüm tablo alanlarında bulunan “devredilen kullanıcılar” alanındaki bilginin akışı geliştirmeye alınıp tekrar yayınlanması durumunda silinmemesi sağlanmıştır.
7Rapor Tasarıma Eklenen Textbox Boyutlarının Alınan Rapora YansıtılmasıRapor tasarıma eklenen textbox boyutlarının alınan rapora yansıtılması sağlanmıştır.
8Tabloya Excelden Çoklu Veri Aktarımı Sonrası setValue İşlemi Performans İyileştirmeVeri giriş tipi Satır olan tablo değişkenindeki işlemlerde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
9Açılır Pencerede Çoklu Seçim Özelliği DüzenlemesiÇoklu seçim özelliği açık olan açılır pencere değişkeninde, açılan ekranın sağ üst köşesindeki toplu seçim işlemiyle görüntülenen verilerin seçili hale getirilmesi sağlanmıştır.
10Akıştan Silinen Butonların Buton Bilgileri Ekranında GüncellenmesiAkıştan silinen butonların form aktivitesi üzerindeki buton bilgileri ekranında güncellenmesi sağlanmıştır.
11Gönderimde Hata Alan Eposta için NWFMAILEXCEPTION Tablosuna Kayıt AtılmasıGönderimde hata alan e-posta için NWFMAILEXCEPTION tablosuna kayıt atılması sağlanmıştır.
12Tabloda Açılır Liste Düzenleme İptal Edildiğinde Değer Alanı GösterilmektedirTabloda açılır liste düzenleme iptal edildiğinde değer alanı gösterilmesi düzenlenmiştir.
13Tablodan Veri Tabanına Aktar Aktivitesi | Açılır Pencere Eşleşme Alanlarında Mevcutken Değerlerin Doğru YansımasıTablodan veri tabanına aktar aktivitesi için açılır pencere eşleşme alanlarında mevcutken değerlerin veritabanına doğru yansıması sağlanmıştır.