Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

2.77 Sürüm İçeriği 2022

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-9510TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Teminat kartları browserında teminatın banka bilgisi ve borçlu bilgisi listelensinTeminat kartları browserında teminata ait banka hesap kodu ve hesap adı bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. Borçlu / Alacaklı kolonunda borçlu bilgisi listelenmektedir.
WINERP-9740TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Çek Çıkış Cari Hesaba İşleminde Çekin Giriş Bordro Tarihinden Önceki Güne Tarihli Bordro İle Çıkış İşlemi Yapılıyor.Tarih Kontrolü Yapılmalıdır.Çek çıkış işlemlerinde çekin giriş tarihinden öncesine çıkış bordrosu kaydedilmek istendiğinde tarih kontrolü yapılarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.
Finans parametrelerine “Çek/Senet Çıkış İşlemlerinde Tarih Kontrolü= İşleme devam edilecek/ Kullanıcı uyarılacak/ İşlem durdurulacak” seçeneği eklenmiştir.
WINTLS-8685TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Tiger Wings Web Uygulamasında Araçlar Menüsünün Altına Veri Aktarımı(Excelden) Seçeneği Eklenmeli.Wings web uygulamalarında araçlar menüsünün altına Veri Aktarımı(Excel’ den) seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-88868TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Sipariş Bağlantı İrsaliye içerisinde Cari Hesap Bilgisinin Değiştirilip Değiştirilmemesi Parametrik OlmalıdırSipariş bağlantısı olan irsaliye fişi değiştir ile açıldığında Cari Hesap bilgisinin değiştirilebilmesi işlemi “Satış/Satınalma parametrelerine” eklenen ‘Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Cari Hesap Değiştirilebilsin : Hayır/ Evet’ seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.
Varsayılan değeri “Evet” olarak seçili gelmektedir.
WINERP-100081TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Bankada tahsil edilen çekler işlemi kaydedilirken açılan banka virman fişinde provizyon masrafı dövizli olarak girilebilmeli.Bankada tahsil edilen çekler işlemi kayıt sırasında açılan banka virman fişi ekranında, Kullanılacak Para Birimi \ Satırlar için ‘Raporlama Dövizi , İşlem Dövizi , EURO’ seçildiğinde ; provizyon masrafı için dövizli tutar girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-100684TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka şubesi dışında ayrıca banka ve hesap adı da listelenmeli.Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka ve şube adının da listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-101236TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılabilmeli.e-Devlet işlem menüsü altına eklenen U-ETDS İşlemleri seçeneği ile Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılarak ürün içerisinden T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı sistemine veri gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-101347TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış/Satınalma siparişleri browserlarında F7 ile ulaşılan fiş önizleme ekranında sevkiyat adresi bilgisi de listelenebilmeli.Sipariş,irsaliye ve fatura ekranlarında, fiş üzerinden F7 ile açılan önizleme penceresinde üst bölümde fiş bilgileri içerisine sevkiyat adresi kodu ve sevkiyat adresi açıklaması alanları eklenmiştir.
WINERP-101400TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Satış faturaları ekranında yer alan e-Arşiv Bilgisi Adı ve Soyadı kolonları alfabetik olarak sıralanabilmeli.Satış faturaları ekranında yer alan “e-Arşiv Bilgisi Adı” ve “e-Arşiv Bilgisi Soyadı” kolonlarında alfabetik olarak sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101909TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,F7 önizleme ekranında satırda seçilen masraf merkezi görüntülenebilmeli.Sipariş,irsaliye ve fatura F7 önizleme ekranlarında satırda seçilen masraf merkezinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102011TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Alınan serbest meslek makbuzunda içerisinde cari hesap kartında bulunan adres iki alanı ve semt il ilçe ve bilgilerinin de gözükmesi talep edilmektedir.Cari hesap kartında bulunan adres 2, semt, il ve ilçe bilgilerinin alınan serbest meslek makbuzunda görünmesi sağlanmıştır.
WINERP-102079TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranında varyantlar yetkisi de bulunmalı.Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranına varyantlar yetkisi eklenmiştir.
WINERP-102110TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Genel Muhasebe/ Anakayıtlar / Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonu yetkilendirilebilmeli.Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonunun yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102158TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme değer raporunda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmeli.Malzeme Değer Raporu’nda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102203TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi kolonu eklenmeli.Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi Kodu kolonu eklenmiştir.
WINTLS-8558TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Skonsol 3 uygulaması Wings ürünlerinde web tarayıcı üzerinden kullanılabilmelidir.Wings ürünlerinde web tarayıcı üzerinden satış konsolu uygulamasının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-102376TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Maliyet dağıtım fişi malzemeler ekranındaki kolonlara belge no alanı eklenmeli.Maliyet dağıtım fişi , malzemeler bölümü kolonlarına fiş “Belge No” alanı eklenmiştir.
WINERP-102731TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Dağıtım şablonunda üç noktadan birden fazla masraf merkezi seçilirse şablona tamamı tek seferde yansımalı.Dağıtım şablonundaki üç nokta ile erişilen masraf merkezleri ekranında birden fazla seçim yapıldığında tüm seçimlerin şablona yansıması sağlanmıştır.
WINERP-102832TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İhraç kayıtlı satınalma faturasında detaylar bölümünde elektronik belge alanı bulunmamaktadır e-Arşiv olarak gelen faturalar elektronik belge olarak işaretlenmediği için Form Ba ya yansımaktadır.İhraç kayıtlı satınalma faturası detaylar bölümünde ‘Elektronik Belge’ alanı eklenerek e-Arşiv olan kayıtların Ba formunda listelip listelenmeyeceğinin belirlenmesi sağlanmıştır.
WINERP-102875TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,“Finans\Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar” parametresi seçeneklerine cari hesap ödeme planı ve cari hesap\e-devlet sekmesindeki e-posta adresleri eklenmeli.“Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar” parametre seçeneklerine , Cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde yer alan “Ödeme Planı” ve cari hesap kartı e-Devlet sekmesinde yer alan “e-Posta Adresi , e-Posta Adresi 2, e-Posta Adresi 3” alanları eklenmiştir.
WINERP-103098TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ambar fişi e-İrsaliyeye dönüştüğünde fiş numarası otomtaik olarak e-İrsaliye numarası şablonundan gelmeli.Ambar fiş türü e-İrsaliye olarak seçildiğinde fiş numarasının otomatik olarak e-İrsaliye numara şablonu üzerinden güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-103561GO 3,GO WINGS,Tiger 3 bulunan net indirim yetkilerinin GO 3 te ürününde de olmalı.Go 3 ve Go Wings ürünlerine net indirim yetkileri eklenmiştir.
WINERP-103656TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cari hesaplar browserına T.C. Kimlik Numarası kolonu eklenmelidir.Cari hesap kartları ekranına “T.C. Kimlik Numarası” kolonu eklenmiştir.
WINERP-103696TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan veriler sıralanabilmeli.Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan verilerin sıralanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-103802TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarını, üzerinde gelir/gider fişi oluşturulan fiş içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerinden göre otomatik dolmalı.Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarının, gelir/gider fişi oluşturulan hareket içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerine göre otomatik aktarılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-103950TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap ekstresinde alınan/verilen serbest makbuzu fişlerinde de detay görülebilmeli.Cari hesap ekstresinde listelenen alınan/verilen serbest meslek makbuzu fişlerinin üzerine tıklandığında fiş detay bilgilerinin görülebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-104033TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap ad soyad bilgisi zorunlu alan yapılabilmeli.Cari hesap ad soyad bilgisinin zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-104057TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Çek giriş bordrosunda müşteri çeki seri no bilgisi listelenmeli.Çek/Senet giriş bordroları ekranına “Seri No” alanı eklenmiştir.
WINERP-104309TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Yabancı uyruklu alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu alanına manuel veri girişi yapılabilmeli.“Yabancı Uyruklu” alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu alanına manuel veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-104312TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Malzeme kartı F9 menüsünde yer alan sipariş hareketleri ekranına sipariş belge numarası eklenmeli.Malzeme kartları F9 sağ tuş menüsünden ulaşılan sipariş hareketleri ekranına “Belge No” alanı eklenmiştir.
WINERP-104454TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Tiger WMS Entegrasyonunda Tiger üzerinde stok fişlerinin değiştirilmesi engellenmelidir.Tiger WMS Entegrasyonunda Tiger üzerinde stok fişlerinin değiştirilmesi engellenmiştir.
WINERP-104504TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,KDV beyannamesi, istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 447 kodu eklenmeli.KDV beyannamesi, istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemler için 443-447 arası kodlar eklenmiştir.
WINERP-104635TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Teminat bordrolarında F9 menü kilitle seçeneği olmalı.Teminat bordrolarında F9 menüye kilitle seçeneği eklenmiştir.
WINERP-104892TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap kur farkı hesaplarken eklenecek fiş türü filtresi hizmet faturası seçildiğinde açılan fişte başlık bilgisinde ki ödemeler alanına, cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde tanımlanan ödeme planı gelmiyor.Cari hesap kur farkı hesaplama işlemi sonucunda oluşan hizmet faturası fişi başlığında ödemeler alanına cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde tanımlanan ödeme planının gelmesi sağlanmıştır.
WINTLS-8688TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER WINGS,Sistem İşletmeni uygulaması web tarayıcı üzerinden kullanılabilmelidir.Tiger Wings ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde sistem işletmeni uygulamasının web tarayıcı üzerinden kullanılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-105114TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-Arşiv fatura f9 menüdeki e-Arşiv bilgileri ekranında bulunan perakende cari hesap bilgileri tabında girilen e-posta adresinde format kontrolü yapılması sağlanmalı.e-Arşiv fatura f9 menüdeki e-Arşiv bilgileri ekranında bulunan perakende cari hesap bilgileri tabında girilen e-posta adresinde format kontrolü yapılması sağlanmıştır.
WINERP-105162TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Müşteri senedinde yer alan ödeme yeri alanının karakter sayısı artırılmalı.Çek,senet ve teminat kartları üzerindeki Ödeme Yeri alanının karakter uzunluğu 50 olarak yükseltilmiştir.
WINERP-105223TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Tahsil edilmiş çekler için CH döviz değerleme raporuna tahsil kuru işlem bordrosu (müşteri çeki) -bankada tahsil bordrosunun tarihindeki kur gelmelidir.Tahsil edilmiş çekler için CH döviz değerleme raporuna tahsil kuru işlem bordrosu (müşteri çeki) -bankada tahsil bordrosunun tarihindeki kur bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-105283TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satış kampanya kartında kampanya değişkenlerinin sayısı arttırılmalı.Satış kampanya kartında kampanya değişkenlerinin sayısı 20 olarak artırılmıştır.
WINERP-105289TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kendi teminatlarımız raporuna sıralama filtresi eklenerek teminat bordrolarının bitiş tarihine göre sıralanabilmesi sağlanmalı.Kendi Teminatlarımız ve Müşteri Teminatlarımız filtre seçeneklerine “Sıralama” filtresi eklenerek Portföy No / Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihine göre sıralanarak raporlanabilmesi sağlanmıştır
WINERP-105355TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alış/satış seçildiğinde satırda miktar alanı aktif oluyor ama 4 karakterden fazlası girilemiyor.Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alış/satış seçildiğinde satırda miktar alanına 8 karakter değer girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-105416TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme (sınıfı) satış fiyatları browserına proje kodu filtresi ve kolonu eklenmelidir.Malzeme (sınıfı) ve Hizmet satınalma / satış fiyatları ekranına proje kodu kolonu ve proje kodu filtre seçeneği eklenmiştir.
WINERP-105465TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,_STCALC navigator fonksiyonuna “Üretim Emri Mamul Kodu” filtresi eklenmelidir._STCALC,_STCALC2 ve _STCALCLIST navigator fonksiyonlarına “Üretim Emri Mamul Kodu” filtresi olarak PRDITC eklenmiştir.
WINERP-105623TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Sistem Yönetiminde yazılar büyük harf ile başlayıp, küçük harf ile devam etmesi sağlanmalıSistem Yönetiminde menü seçeneklerinin büyük harf ile başlayıp, küçük harf ile devam etmesi sağlanmıştır.
WINERP-105729TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Tahminleme işlemine Python kütüphanesinden hesaplama yöntemlerinin eklenmesi sağlanmalıdır.Talep tahminleme modülü hesaplama yöntemlerine , Python kütüphanesi kullanılarak Tiger ürünü içerisinde kullanıcıların hazırladıkları scriptler ile fbProphet , ARIMA vb . algoritmaların tahminleme hesaplama yöntemlerinde kullanılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-106075TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,1 Şubat 2022 tarihinde yapılan MUHSGK 1003A ve 1003B değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmesi1 Şubat 2022 tarihinde yapılan MUHSGK 1003A ve 1003B değişiklikleri beyanname modülüne eklenmiştir.
WINERP-106157TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesiGIB eArşiv kapsamında 2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINTLS-8761TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER WINGS,GO WINGS,Wings ürünlerinde öndeğer uygulama seçilmediği durumda uygulama seçim ekranının güncellemesiWings ürünlerinde birden fazla uygulama tanımlanması durumunda tüm uygulamaların tek bir web sayfası üzerinde listelenerek seçilebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-106496TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,MM3,MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde yer alan vergi bildirimi tabındaki çalışan sayıları tablosu bordrodan aktarılabilmeli.MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde yer alan vergi bildirimi bölümüne çalışan sayıları bilgisinin bordrodan aktarılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-106541TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,8 Şubat 2022 tarihinde yapılan KDV2 beyannamesindeki değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmesiGelir idaresi başkanlığı tarafından 8 Şubat 2022 tarihinde yapılan KDV2 beyannamesindeki değişiklikler KDV2 beyannamesinde yapılmıştır.
WINTLS-8655START3,Start 3 ürününde otomatik lisans yenileme işlemi yapılmalıdır.Start 3 ürünü girişinde lisans yenileme periyodu geldiğinde lisans yenileme uyarı ekranının getirilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-82718TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Depozitolu Malzeme İadesinin Aynı Faturada Yapıldığı Durumlarda Beyannameye Depozitolu Mal Tutarı Katlanarak Gelmektedir.Depozitolu malzeme iadesinin aynı faturada yapıldığı durumlarda beyannameye doğru tutar yansıması sağlanmıştır.
WINERP-103376TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri browserı açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde de bilgi gelmektedir.Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri penceresi açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde bilgi gelmemesi sağlanmıştır.
WINERP-103377EXCELTRANS,Exceltrans ile sevkiyat adresi aktarıldıktan sonra sevkiyat adresi tanımı içerisinde ülke, il ve ilçe bilgileri gelmiyor.Exceltrans ile sevkiyat adresi aktarıldıktan sonra sevkiyat adresi tanımı içerisinde ülke, il ve ilçe bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103682TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü evet seçili olduğunda satış sipariş negatif seviye kontrolü için 2. siparişte uyarı veriyor.Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü parametresi evet seçili olduğunda satış siparişi negatif seviye kontrolünün doğru çalışması sağlandı.
WINERP-103805TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,e-Beyannamelerde geçici vergi beyannamesi xml oluşturulup bdpde açıldığında vergi bildirimi sekmesinde vergi kimlik numarası + unvanı alanı ve gelir tablosundaki hesap bilgileri boş geliyor.e-Beyanname Geçici vergi beyannamesi vergi bildirimi tabında yer alan “Mükellef ve Ortağın Vergi Kimlik Numarası ” ve “Ünvan” alanlarına veri girildikten sonra xml oluşturulup BDP’ye aktarıldığında ilgili alanlar boş geliyordu, düzeltme yapılarak verilerin aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-103837EXCELTRANS,Exceltrans ile kredi kartı fişi aktarımı sonrası CLFLINE tablosunda TRNET alanı sıfır (0) gelmektedir.Exceltrans ile kredi kartı fişi aktarımı sonrası CLFLINE tablosunda TRNET alanına doğru değerin yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-104032TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Geçici Vergi Beyannamesi /Ekler sekmesinde yer alan gelir tablosunda hesaplar tanımlandıktan / tutarlar girildikten sonra BDP kontrol aşamasında ilgili sekmede veriler gelmemektedir.Geçici Vergi Beyannamesi ekler sekmesinde yer alan gelir tablosunda Vergi kimlik numarasına göre tutar tanımları yapılıp ,gerekli hesap tanımları yapıldıktan sonra BDP’ye aktarıldığında tutarlar boş gözükmekteydi, düzeltme yapılarak tutarların BDP’ye aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-104047TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Geçici vergi beyannamesi (kurumlar) ekler / gelir tablosu / tek düzen hesap planı içerisinde cari dönem kolonunda girilen verilerin toplamı (alt hesapların toplamı) bpd kontrol aşamasında ana başlıkta toplanmamaktadır.Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Ekler tabında yer alan Gelir Tablosu Tek Düzen Hesap Planında alt hesaplara girilen tutarların XML oluşturularak BDP’ye aktarıldığında alt hesap toplam tutarlarının toplamının ana hesap toplamı alanına da yansıması sağlanmıştır.
WINERP-104388TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Finans parametrelerinde tarih değişikliğinde işlem dövizi parametresi kur güncellenecek seçili olmasına rağmen verilen serbest meslek makbuzu kopyalandığında kur güncellenmiyor.Finans parametrelerindeki tarih değiştirildiğinde ve işlem dövizi parametresi “Kur güncellenecek” seçiliyken verilen serbest meslek makbuzu kopyalandığında kurun güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-104395TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,XML aktarımında CAPIBLOCK_CREADEDDATE alanı aktarım yapılan gün ve saat olarak güncellenmiyor.XML aktarımında CAPIBLOCK_CREADEDDATE alanının aktarım yapılan gün ve saat olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-104411TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Önceki dönemlerde yüklenilen kdv listesine eklenen fatura referansı ile yeni dönemde girilen fatura referansları aynı ise fatura değiştirilirken bu fatura yüklenilen kdv listesi beyannamesine yansıtılmıştır uyarısı alınıyor.Mali dönem bağımlı çalışılan firmalarda , faturalara değiştirle girilirken yapılan yüklenen kdv listesi bağlantısı kontrolüne dönem bilgisi kontrolü de eklenmiş ve fatura referansına göre doğru kontrol yapılarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-104429TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,İrsaliye faturaya aktarılıp satırlar silindikten sonra tekrar aynı irsaliye faturaya aktarılıp kayıt edildiğinde irsaliye ve faturanın satırları silinmektedir ve browserda tutarlar görünmektedir.İrsaliye faturaya aktarılıp satırlar silindikten sonra tekrar aynı irsaliye faturaya aktarılıp kayıt edildiğinde irsaliye ve faturanın satırlarının silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-104437TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satınalma faturası ile oluşan sabit kıymet kaydına, satınalma faturası iptal edildiğinde de amortisman hesaplanabiliyor.Satınalma faturası ile oluşan sabit kıymet kaydına,satınalma faturası iptal edildiğinde,amortisman hesaplamasını engellemek için sağ tık menüden amortisman hesaplama seçenekleri kaldırılmıştır 
WINERP-104448TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cari hesaplar bazında satış dağılımı raporunda kriter bilgisi girilip kaydediliyor ve kaydedilen tasarım açıldığında kriter alanı boş geliyor.Cari hesaplar bazında satış dağılımı raporunda tasarımda kriter bilgisi girilip kaydedildikten sonra tekrar açıldığında kriter bilginin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-104449TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Gtip kodları sipariş içerisinde olmasına rağmen ihracat operasyon fişine aktarıldığında gtip kodları ihracat operasyon fişine aktarılmamaktadır.Gtip kodları sipariş içerisinde olup ihracat operasyon fişine aktarıldığında gtip kodlarının ihracat operasyon fişine aktarılması sağlanmıştır..
WINERP-104461TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Öneri olarak kaydedilen işlem dövizli verilen serbest meslek makbuzunun durumu gerçek yapıldığında döviz yerel para birimine dönüyor.Öneri olarak kaydedilen işlem dövizli verilen serbest meslek makbuzunun durumu “Gerçek” olarak değiştirildiğinde dövizin yerel para birimine dönmesi engellenmiştir.
WINERP-104494TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Banka fişleri ekranında alınan hizmet faturası üzerinde kontrol edildi işareti koy işlemi yapıldığında BNFLINE tablosunda aynı SOURCEREF değerinde virman fiş varsa kontrol edildi işareti eklenemiyor.Banka fişleri ekranında alınan hizmet faturası üzerinde kontrol edildi işareti koy işlemi yapıldığında BNFLINE tablosunda aynı SOURCEREF değerinde virman fiş varsa banka hizmet faturasında kontrol edildi işareti eklenmesi sağlandı
WINERP-104496TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kredi kartı fişinde dövizli kredi kartı hesabı seçilmesine rağmen fişe ait ilk satırda döviz türü yerel para birimi geliyor.Kredi kartı fişinde dövizli kredi kartı hesabı seçildiğinde fişteki tüm satırlar için döviz türü banka hesabı döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-104549TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Genel Proje Analizi raporunda rapor birimi filtresi raporlama dövizi verildiğinde standart alan listesindeki Faturalar Satış İşlemi Tutarı(KDV Hariç) alanı değer getirmemektedir.Genel Proje Analizi raporunda, rapor birimi filtresi raporlama dövizi verildiğinde standart alan listesindeki Faturalar Satış ve Satınalma İşlemi Tutarı(KDV Hariç) alanları değer getirmiyordu, düzeltme yapılarak değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-104550TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Sevkiyat adreslerindeki özel kodun renk bilgisi browsera yansımıyor.Cari hesap sevkiyat adreslerinde seçili özel kod bilgisine atanmış bir renk var ise ilgili sevkiyat adresinin o renkte ekranda listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-104611TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,İrsaliye kaydederken sevk tarihini irsaliye tarihinden küçük bir tarih girildiğinde ve sevk tarihi, irsaliye tarihinden küçük olamaz mesajına vazgeç denildiğinde irsaliye kaydedilebiliyor.Satınalma irsaliyesi e-İrsaliye bilgileri ekranında sevk tarihinin düzenlenme tarihinden önce olması durumunda ve bu ekrandan ‘Vazgeç’ ile çıkıldığında sevk tarihi bilgisinin ‘Detaylar2’ bölümündeki sevk tarihi bilgisi ile güncellenmesi sağlanmıştır.İrsaliye sevk tarihi ve zamanı kontrolleri irsaliye bilgileri ekranındaki Düzenleme Tarihi/Zamanı alanları ile yapılmaktadır. Satınalma irsaliye fişinin kaydedilmesi sırasında sevk tarihi kontrolü yapılmamaktadır.
WINERP-104646TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satış fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçilip fatura numarasına elle numara yazılıp F2 ile kaydedildiğinde numara kağıt şablonundan geliyor.Satış fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçilip fatura numarasına elle numara yazılıp F2 ile kaydedildiğinde kağıt numara şablonundan değer almaması sağlanmıştır.
WINERP-105006EXCELTRANS,Exceltrans ile mahsup fişi aktarırken satır proje koduna bilgi girişi yapılmasına rağmen aktarım sonrasında mahsup fişi içerisinde proje kodu seçilmemiş olarak görünmektedir.Exceltrans ile mahsup fişi aktarırken satır proje koduna bilgi girişi yapıldığında aktarım sonrasında mahsup fişi içerisinde proje kodunun gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-105032TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kullanıcının işlem yetkileri altından malzeme fişlerini ekleme yetkisi kısıtlandığında kasa işlemleri altından satış faturası eklendiğinde miktar bilgisi pasif geliyor ve değer girilemiyor.Kullanıcının işlem yetkileri altından malzeme fişlerini ekleme yetkisi kısıtlandığında kasa işlemleri altından satış faturası eklendiğinde miktar bilgisinin girilmesi sağlanmıştır. 
WINERP-105035TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Borç yaşlandırma raporunda vadesi sonraki yıllara sarkan hareketler listelenmiyor.Dönem bağımlı çalışan firmalar borç yaşlandırma raporu alındığında vade tarihi dönem tarihi dışında olduğunda listelenmiyordu, referans tarihine göre son kolonda tüm hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-105076TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Çek karşılığı banka kredisi ile birlikte teminata gönderilen çek, bankadan portföye iade alınıp portföyde tahsil edilince kredinin bakiyesini etkiliyor.Çek karşılığı banka kredisi ile birlikte teminata gönderilen çek, bankadan portföye iade alınıp portföyde tahsil edilince kredinin bakiyesinin etkilenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-105091TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Hareketler üzerinden kur farkı hesaplanan cari hesaba sonradan 3065 sayılı kanuna göre kur farkı hesaplatıldığında kur farkı için ters kayıt oluşmuyor.Hareketler üzerinden kur farkı hesaplanan cari hesaba sonradan 3065 sayılı kanuna göre kur farkı hesaplatıldığında kur farkı için ters kayıt oluşması sağlanmıştır.
WINERP-105097TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Giriş fişlerinde ondalıklı lot girişi varsa barkod yaz ekranında barkod miktarı alta yuvarlanmaktadır.Giriş fişlerinde ondalıklı lot girişi olduğunda barkod yaz ekranında barkod miktarının yukarı yuvarlanması sağlanmıştır.
WINERP-105184TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kullanıcıya satış ve dağıtım menü yetkisi verilip, satınalma menüsü yetkisi kısıtlandığında malzeme kartı içerisinde satış fiyatı girilemiyor.Kullanıcıya satış ve dağıtım menü yetkisi verilip, satınalma menüsü yetkisi kısıtlandığında malzeme kartı içerisinde satış fiyatının girilebilmesi sağlandı
WINERP-105189TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Satış faturası bağlantısı olan öneri durumundaki senet girişi bordrosu cari hesap ekstresine yansımıyor.Satış faturası bağlantısı olan öneri durumundaki senet girişi bordrosunun cari hesap ekstresine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-105201TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Fason olarak hızlı üretim fişi eklendiğinde malzeme kartında mamul alt malzemeleri(fason) sekmesinde bulunan miktar alanı dikkate alınmıyor.Fason üretim türünde hızlı üretim fişi eklendiğinde malzeme kartında mamul alt malzemeleri(fason) sekmesinde bulunan miktar alanına bakılması sağlandı.
WINERP-105221TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satınalma faturası satırlarında 50 satırdan fazla birbirinden farklı malzeme kartı bulunduğunda indirilecek kdv listesinde alış faturalarının kdv hariç tutarı ve kdv tutarına 50 satırdan sonrası yansımıyor.Satınalma faturası satırlarında 50 satırdan fazla birbirinden farklı malzeme kartı bulunduğunda indirilecek kdv listesinde alış faturalarının kdv hariç tutarı ve kdv tutarına 50 satırdan sonrasının yansıması sağlanmıştır.
WINERP-105224TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,CH döviz değerleme raporunda rapor kuru filtresinde kur yazılıp değerleme kuru filtresi rapor kuru seçilmesine rağmen çek giriş hareketleri rapor kuruna göre değerlenmiyor.CH Döviz Değerleme Raporunda rapor kuru filtresinde kur yazılıp değerleme kuru filtresi rapor kuru seçildiğinde çek giriş hareketlerinin rapor kuruna göre değerlenmesi sağlanmıştır.
WINERP-105240TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresi evet olduğunda ve muhasebe kodları bağlantı kodlarından okunduğunda fatura kayıt esnasında performans sorunu yaşanmaktadır.Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresi evet olduğunda ve muhasebe kodları bağlantı kodlarından okunduğunda fatura kayıt esnasında yaşanan performans sorunu için performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
WINERP-105279TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Amortisman tablosunda hesaplama yapılan son ayda hesaplanmayacak işaretlendiğinde, sabit kıymet kayıtları browserında net değeri kolonunda sabit kıymetin maliyeti listeleniyor.Amortisman tablosunda hesaplama yapılan son ay üzerinde amortisman hesaplanmayacak işaretlendiğinde, sabit kıymet kayıtları penceresi net değeri kolonunda net aktif değerinin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-105280TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Verilen proforma fatura ticari işlem grupları içerisinde yer alan bağlantı takibinde hesaplamaya katılmamalı.Verilen proforma faturanın, seçilen ticari işlem grubundaki ‘Bağlantı Takibi Yapılacak’ seçilmesi durumunda hesaplamaya katılmaması sağlanmıştır.
WINERP-105313TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İhracat operasyon kur farkı hesaplaması çalıştırılıp kur farkı fişi kaydedildikten sonra ihracat dosya kodu filtresi verilerek yeniden kur farkı hesaplaması çalıştırıldığında tekrar kur farkı fişi oluşuyor.İhracat operasyon kur farkı hesaplaması çalıştırılıp kur farkı fişi kaydedildikten sonra ihracat dosya kodu filtresi verilerek yeniden kur farkı hesaplaması çalıştırıldığında tekrar kur farkı fişi oluşması engellenmiştir.
WINERP-105314TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ambar fişi başlığındaki giriş veya çıkış ambar bilgisi değiştirildikten sonra tekrar öndeğerde gelen ambar bilgisi olarak değiştirildiğinde satırlardaki ambar bilgisi güncellenmiyor.Ambar fişi başlığındaki giriş veya çıkış ambar bilgisi değiştirildikten sonra tekrar öndeğerde gelen ambar bilgisi olarak değiştirildiğinde satırlardaki ambar bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-105318TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Sipariş sevkinde miktar kontrolü yapılsın parametresi evet olduğunda faturalama işleminde, sipariş aynı faturanın/irsaliyenin içerisine ikinci kez aktarılıp miktar değiştirildiğinde kontrol sağlanmıyor.Sipariş sevkinde miktar kontrolü yapılsın parametresinin değeri evet olduğunda faturalama işleminde, sipariş aynı faturanın/irsaliyenin içerisine ikinci kez aktarılıp miktar değiştirildiğinde kontrol edilmesi sağlandı.
WINERP-105358TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Sipariş içerisine değiştir ile girilip tarih değiştirildiğinde rezerve sipariş tarihi de değişmesine rağmen negatif seviye uyarısı alınıyor.Sipariş içerisine değiştir ile girilip tarih değiştirildiğinde rezerve sipariş tarihi de değiştiğinde negatif seviye uyarısının alınmaması sağlandı.
WINERP-105359TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişleri için kontrol edildi işareti koy/kaldır yetkisi yok ise mahsup fişi içerisinde hesap türünde sadece muhasebe hesabı seçeneği geliyor.Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişleri için kontrol edildi işareti koy/kaldır yetkisi yok ise mahsup fişi içerisinde hesap türü seçeneklerinin listelenmesi sağlandı.
WINERP-105368TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satınalma faturası girerken faturaya indirim uygulandığında ve fatura parametrelerinde indirimler muhasebe hesabına seçildiğinde indirilecek KDV listesinde tutarlar hatalı geliyor.Satınalma faturasında indirim uygulandığında ve fatura parametrelerinde indirimler muhasebe hesabına seçildiğinde indirilecek KDV listesinde tutarların doğru listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-105388TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap emanet malzeme durumu raporu alınırken varyantlı stok kartları kullanılıyorsa; rapordaki listede varyant sayısınca tekrarlıyor.Emanet olarak girilen satış hareketi satırlarında varyantlı stok kartları varsa cari hesap emanet malzeme durumu raporu satırları varyant sayısına göre gelmesi sağlandı.
WINERP-105393START3,Start 3 ürününde devir.exe “İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin” filtresi evet yapılarak çalıştırıldığında satınalma faturaları listesinde 2021 yılına ait bütün satınalma faturaları 01.01.2022 tarihli olarak listeleniyor, listelenmemeli.Start 3 ürününde devir.exe uygulaması çalıştırılarak “İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin” filtresi evet yapılarak çalıştırıldığında satınalma faturaları listesinde 2021 yılına ait bütün satınalma faturaları 01.01.2022 tarihli olarak listelenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-105505TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kullanıcı bazlı e-İrsaliye şablonu varsa satış faturasına e-İrsaliye aktarılarak kaydedildiğinde e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı mesajı alınarak kaydedilemiyor.Kullanıcı bazlı e-İrsaliye şablonu olup satış faturasına e-İrsaliye aktarılarak kaydedildiğinde e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı mesajının alınması engellenmiştir.
WINERP-105523TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Bakiyesi olan cari hesap kartları kullanım dışı yapılabilsin parametresi hayır durumunda ise cari hesap browserında toplu güncelleme ekranında statülerin kullanım dışı yapılması engellenmeli.Bakiyesi olan cari hesap kartları kullanım dışı yapılabilsin parametresi hayır durumunda iken cari hesap browserında toplu güncelleme ekranında statülerin kullanım dışı yapılması engellenmiştir.
WINERP-105570TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Çek bordrolarına (çek girişi) birden fazla dövizli çek girildiğinde çekler / senetler browserından bir çek içerisine girip f9 menüde döviz bilgileri tıklanıldığında işlem döviz tutarı hatalı gelmektedir.Çek bordroları penceresinden (çek girişi) birden fazla dövizli çek girildikten sonra çekler & senetler penceresinden çek içerisine girip f9 menüde döviz bilgileri seçildiğinde işlem döviz tutarının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-105590TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Satınalma irsaliyesi üzerinden faturala işlemi yapılarak eklenen satınalma faturasında elektronik belge alanı otomatik işaretli gelmeli.Satınalma irsaliyesi üzerinden faturala işlemi yapılarak eklenen satınalma faturasında elektronik belge alanının otomatik işaretli gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-105602TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Otomatik muhasebeleştirme parametreleri aktif ve muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak ise muhasebe fişleri otomatik basılmamaktadır/yazdırılmamaktadır.Otomatik muhasebeleştirme parametreleri aktif ve muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak ise fiş kaydetme işlemi sonucu oluşan muhasebe fişlerinin otomatik basılması/yazdırılması sağlanmıştır.Not:
İzle\Seçenekler bölümünde “Formlar Yazıcıya Basılsın” işaretli ise, otomatik oluşan muhasebe fişi yazıcıya gönderilir; işaretli değilse, Aktarım İşlemleri ekranı açılıp, istenen fiş yazdırma işlemi seçilebilir.
WINERP-105695TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Tablolu malzeme içeren siparişler devirle aktarıldıktan sonra yeni dönemde sipariş içerisinde satırdaki miktar ve f9 menü malzeme tablosu açıldığında değerler 0 olarak görünüyor.Tablolu malzeme içeren siparişler devirle aktarıldıktan sonra yeni dönemde sipariş içerisinde satırdaki miktar ve f9 menü malzeme tablosundaki değerlerin doğru gözükmesi sağlanmıştır.
WINERP-105732TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Fiyat farkı uygulanmış sabit kıymet kaydı için sabit kıymet mizanında toplam maliyet hatalı geliyor.Fiyat farkı uygulanmış sabit kıymet kaydı için sabit kıymet mizanındaki toplam maliyetin doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-105832TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Hesap Türü Rotatif olarak tanımlanan kredi kopyalandığında bsmv değeri sıfır olarak gelmeli.Hesap Türü Rotatif olarak tanımlanan kredi kopyalandığında bsmv değerinin sıfır olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-105846TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Dönem devri yapıldığında çek karşılığı kredi taksit hareketleri yürürlükte olmasına rağmen yeni dönemde kapanmış olarak görünmektedir.Dönem devri yapıldığında çek karşılığı kredinin durumunun ve taksit hareketlerinin uygun statüde aktarılması sağlanarak ödeme yapıldığında bakiyelerin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-106052TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cari hesap kart listesinde cari hesaplar seçilerek toplu güncelleme işlemi yapıldığında CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerinde saat alanı 0 geliyor.Cari hesap kart listesinde cari hesaplar seçilerek toplu güncelleme işlemi yapıldığında CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerinde saat alanının da gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-106163TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,2.76 sürümünde alış/satış faturaları dökümü raporları alındığında raporda kilitlenme oluyor.Yoğun datalar üzerinden alınan alış/satış faturaları dökümü raporlarında yaşanan kilitlenme sorunu giderilmiştir.
WINERP-106216TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,2 ayrı Yansıtma 1 şablonu varsa bir şablon için Yansıtma 1 fişi oluşturuldu ise diğer şablon için Yansıtma 1 fişi eklemeden muhasebe fişlerine Yansıtma 1 fişleri oluşmaktadır.Aynı muhasebe hesabına ait farklı yansıtma şablonları olduğunda yansıtma işlemi sonucu oluşan mahsup fişlerinin yansıtma fişleri ekranında listelenmesi sağlanmıştır.Not:
Yansıtma işlemi yapılmadan önce sistemde bulunan diğer yansıtma fişlerinin silinmesi gerekmektedir.
WINERP-106231TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Siparişlerde ödeme satırında ödeme tipi banka havale/eft seçilerek bir banka hesabı seçiliyse sipariş xml ile dışarı aktarılıp aynı firmada tekrar içeri aktarılmak istendiğinde ilgili banka hesabı için “XXX kodlu kasa bulunamadı” uyarısı alınıyor.Ödeme satırında ödeme tipi banka havale/eft olan ve bir banka hesabı seçilen sipariş fişinin xml ile Dışarı / İçeri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-106372TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kdv dahil tanımlı satış fiyatlı malzemesi olan konsinye çıkış irsaliyesi perakende satış faturasına aktarılıp kayıt edilmek istenildiğinde satır güncelleştirme için bulunamıyor uyarısı alınmaktadır.Kdv dahil tanımlı satış fiyatlı malzemesi olan konsinye çıkış irsaliyesi perakende satış faturasına aktarılıp kayıt edilmek istendiğinde satır güncelleştirme için bulunamıyor uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-106586TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Skonsol3 de kesilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura için LogoConnect ve Cloud Connectte senaryo alanı boş olarak gelmektedir.Skonsol3 uygulaması üzerinden e-Fatura türünde girilen faturaların senaryo alanlarının  Logo Connect ve Cloud Connect uygulamalarında dolu gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-106724TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Çek çıkış(banka tahsil) bordrosu girişi yapıldığında, BNFLINE tablosunda ki bir kaydın SOURCEFREF değeri ile çek çıkış bordrosunun CSROLL tablosundaki LOGICALREF değeri aynı ise BNFLINE tablosuna yeni kayıt atmıyor ve BNFLINE da ki satır değişiyor.Çek çıkış(banka tahsil) bordrosu girişi yapıldığında, BNFLINE tablosunda ki bir kaydın SOURCEFREF değeri ile çek çıkış bordrosunun CSROLL tablosundaki LOGICALREF değeri aynı ise BNFLINE tablosuna yeni kayıt oluşması sağlanmıştır.Devir ile gelen fişlerde BNFLINE tablosunda ki CSTRANSREF=-1 olan kayıtların MODULENR alanlarının 666 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.
WINERP-106856TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Tevkifat Limiti altında kalan satınalma faturasının matrah tutarı KDV2 beyannamesi kesinti yapılan satıcılar alanına yansımamalı.Katma değer vergisi beyannamesi 2 ‘de yer alan “Kesinti Yapılan Satıcılar” bölümünde vergiye tabi matrah alanına tevkifat limiti altında kalan ve tevkifat uygulanmayan satınalma faturalarının tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-106896TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sarf fişi fire fişi ve sayım eksiği fişi satırlarında sabit kıymet seçilmiş ise fiş üzerinde f9 menü muhasebeleştir seçeneğine tıklanıldığında access violation at adress hatası alınıyor.Malzeme fişlerinde sabit kıymet ilişkili satır olduğunda, fiş kaydederken veya muhasebeleştirme işlemi çalıştırıldığında uyarı alınması engellenmiştir.