Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

2.82.00.01 Sürüm İçeriği

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-112435TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Malzeme kartı dünya ikonu ile yazılan Rusça açıklama bilgisi sqlinfo ile rapora getirilebilmeliMalzeme kartı açıklama bilgileri için tanımlanan yabancı dil alanlarındaki bilginin SQLInfo ile raporlarda basılmak istendiğinde, doğru karakterle gösterilmesi sağlanmıştır. 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-111859TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kıst amortisman hesaplamasında önceki dönemde değerleme olan kayıtta, yeniden değerleme yapıldığında hesaplanan dönemsel amortismanda düzenleme yapılmasıKıst amortisman hesaplamasında önceki dönemde değerleme olan kayıtta, yeniden değerleme yapıldığında dönemsel amortisman hesaplamasında düzenleme yapılmıştır.
WINERP-111162TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Geçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılmasıGeçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılmıştır.Sabit kıymet kaydı üzerinden açılan geçmiş dönem bilgileri penceresinde önceki birikmiş amortisman alanına bir önceki yılın toplam birikmiş amortisman rakamı girilmelidir. Duran varlık yöntemi parametrelerinde; Geçmiş Dönem Bilgisi Kullanıldığında Amortisman Hesaplama : Yıl üzerinden seçili olmalıdır. 
WINERP-112396TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Fatura satırında tevkifatlı malzeme seçilip f9 menü fatura parametrelerinde tevkifatlı kdvler ayrı hesapta izlenecek checkboxının işaretlendiğinde/işareti kaldırıldığında e-fatura/e-arşiv tipi seçiniz olarak gelmektedir.e-Fatura /e-Arşiv uygulaması kapsamında , fatura içerisinde f9 / sağ tuş menüde yer alan fatura parametreleri seçeneğinde “Tevkifatlı KDV’ler Ayrı Hesapta İzlenecek” seçeneği işaretli olmadığında, fatura kaydedilirken e-Fatura/ e-Arşiv bilgilerinde fatura tipi alanı güncellenerek kayıt edilmesi sağlanmıştır.