Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

2.82 Sürüm İçeriği 2023

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-109723TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Üretim emirleri browserında planlanan ve gerçekleşen sütununun yanına kalan miktar sütunu eklenmeli.Üretim Emirleri ve İş Emirleri pencerelerine “Kalan Miktar” kolonu eklenmiştir.
WINERP-110168TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Üretim emri/üretim emri satırlarında malzemeler için satırda ambar toplamları görülebilmeli.Üretim emri satırlarında imleç ilgili satırın üzerine getirildiğinde satırdaki malzemenin karşılama ambarına ve tüm ambarlara ait fiili ve gerçek stok miktarının gösterilmesi sağlanmıştır. Bu özellik “İzle/Seçenekler” menüsünde “kolon hintleri gösterilsin” seçeneği aktif hale getirildiğinde çalışacaktır.
WINERP-111407TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Yüklenilen KDV Listesi Satınalma Faturalarına Göre Hareket Aktarımında Tüm Satış Faturaları Kontrol Edilerek Tüketim YapılabilmeliYüklenilen KDV Listesi satınalma faturalarına göre hareket aktarımında tüm satış faturalarının kontrol edilerek tüketim yapılması sağlanmıştır.
WINERP-41653TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari Hesap Kartında Girilen Döviz Türü Fişlerde Öndeğer Gelmeli ve Fişte Döviz Türünün Değiştirilmemesi Parametrik Olarak Kontrol Edilebilmeli.Cari hesap kartında seçilen döviz türünün fişlerde ön değer gelmesi sağlanarak fişte döviz türünün değiştirilememesi yetkiye bağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-86992TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Excel Aktarım Şablonu İle Malzemenin Detaylı Bilgi (Türkçe) Ve Detaylı Bilgi (İngilizce) Alanlarına Aktarım Yapılabilmelidir.Excel’den veri aktarımı işlemi malzemeler aktarım şablonu seçeneklerine malzeme kartı “Detay Bilgi – Türkçe” ve “Detay Bilgi – İngilizce” alanları eklenmiş ve aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-106421TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muavin defter raporuna genel toplam bölümü eklenmeli.Muavin Defter Raporu Standart tasarımına ‘Genel Toplam’ alanı eklenmiştir.
WINERP-109207TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Talep fişi ambar transferi ile karşılandığında talep fişi üzerinde f9 menü bağlantı şemasında ambar transferi de görünmeli.Talep fişi ambar transferi ile karşılandığında talep fişi üzerinde f9 menü bağlantı şemasında ambar transferi işleminin gözükmesi ve incelenmesi sağlandı.
WINERP-110438TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Banka işlem fişleri filtre seçeneklerine Döviz Türleri seçeneği eklenmesi talebi.Banka fişleri penceresi filtrelerine ‘İşlem Döviz Türü’ filtresi eklenerek işlem dövizi türüne göre filtreleme yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-110639TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Muhasebe fişlerinden girilen hesap türü cari hesap olan işlemleri cari hesap ekstrede nakit tahsilat (Mahsup fişi) olarak gelmesi talep ediliyor.Muhasebe fişlerinden girilen hesap türü “cari hesap” olan işlemlerin cari hesap ekstresine ‘Nakit tahsilat (Mahsup fişi)’ olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-110640GO 3,GO WINGS,Go 3 ürününde Giriş/Çıkış Toplamları raporuna irsaliye durum filtresi eklenmeli.Go 3 ve Go Wings ürünlerinde Stok/Durum Bilgileri sekmesi altında bulunan Giriş/Çıkış Toplamları raporuna irsaliye durum filtresi eklenmiştir.
WINERP-110656TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Skonsol3 için izle/seçenekler menüsünde öndeğer cari hesap kodu seçildiğinde caride satış elemanı-cari hesap bağlantısı varsa skonsolda fatura giriş ekranına öndeğer carinin satış elemanı da gelmelidir.Cari hesaba bağlı satış elemanı bilgisinin SKonsol3 uygulamasındaki toptan satış ve perakende satış fişlerine ön değer olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINTLS-9029TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Gürcüce dilinde ürüne login olunabilmeliGürcüce dilinde programa giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-110884TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cari hesaplar f9 menüde irsaliye hareketleri ekranına satır açıklaması kolonu eklenmeli.Cari hesap kartı üzerinden F9 menü aracılığı ile erişilen irsaliye hareketleri ekranına satır açıklaması kolonu eklenmiştir.
WINERP-111569TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Taxcodes xml güncelleme talebi01.01.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek konaklama vergisi ürün içindeki vergi kodlarına eklenmiştir.
WINERP-44390TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,E-Fatura Mükellefi Cariler İçin Manuel Satınalma Fatura Girilmesi EngellenebilmeliKullanıcı yetkileri – Alım faturaları – Ekle – E-Fatura yetkisine bağlı olarak E-Fatura mükellefi cari hesaplar için manuel satınalma faturası kaydedilmesinin kontrolü sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-90468TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Yabancı uyruklu cariler için adres bilgilerinde sadece ülke kontrolü yapılmalı.e-Fatura / e-Arşiv uygulamaları kapsamında cari hesap kartı kaydedilirken yapılan zorunlu alan kontrolleri, yabancı uyruklu işaretli cari hesaplar için sadece Ülke kodu kontrolü yapılacak şekilde düzenlenmiştir.
WINERP-93808TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Kapandı üretim emri üzerinden kalan miktar için üretim emri oluştur işlemi yapılabilmeli.Kapandı durumundaki ve planlanan miktarına göre gerçekleşen üretim miktarı arasında fark olan üretim emirlerindeki kalan miktarların tekrar üretilebilmesi için ,üretim emirleri formu sağ tuş F9 menü seçeneklerine “Üretim Emri Oluştur” ve “Toplu Üretim Emri Oluştur” seçenekleri eklenmiştir. “Üretim Emri Oluştur” seçeneği kapandı durumundaki üretim emirlerinde gelecektir ve kapandı durumundaki birden fazla üretim emri seçilerek kalan miktarlar için üretim emri oluşturabilmek için “Toplu Üretim Emri Oluştur” işlemi seçeneği kullanılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-97100TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,e-Devlet menüsü altındaki e-İrsaliye gönder işlemi sonucunda açık kalan ekran, gönderim işlemi sonlandıktan sonra otomatik olarak kapanmalı.Bir kullanıcı e-belge gönderim işlemi  tamamlandığında ekran açık kalsa da, bir başka kullanıcının e-belge gönderim işlemi yapabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-100223TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ctrl + f ile filtreleme ekranında arama kriterleri arasına hepsini seç ve hepsini bırak seçenekleri de eklenmeli.Ctrl+F filtreleme ekranında bulunan filtre seçeneklerinin hepsinin seçilebilmesi ve yapılan seçimin silinebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Ctrl+F ekranına “tümünü seç” butonu eklenmiştir.
WINERP-101163TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud Connect e-fatura ve e-arşiv faturaları yazdırılmak istenildiğinde daha önce xxx kere yazdırılmış uyarısı gelmeli.Cloud Connect e-irsaliye / e-arşiv / e-fatura fişleri ve e-müstahsil makbuzlarında e-Fatura/e-Arşiv Görüntüleme ekranına yazdırma sayısı ibaresi eklenmiştir.
WINERP-105488TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Döviz alış belgesinde ihracat dosya kodu seçim penceresinde geliştirme talebi.İthalat operasyon fişleri penceresi filtrelerine “Çıkış Ülke Kodu” ve “GGB Tutarı Kalanlar Gösterilsin” filtreleri, ihracat operasyon fişleri penceresine “Varış Ülke Kodu” ve “GÇB Tutarı Kalanlar Gösterilsin” filtreleri eklenmiştir. “GÇB Tutarı Kalanlar Gösterilsin” filtresinin ön değeri “Hayır” seçeneğidir. “GGB/GÇB Tutarı Kalanlar Gösterilsin” filtresinin değeri “Evet” olduğunda, operasyon fişinin tutarının tamamı döviz alış/satış belgesi ile kapatılmış olanlar listelenmez.
Döviz alış/satış belgesinde satırda ihracat/ithalat operasyon fişi seçimiyle açılan ekranda ilgili filtrelerin gösterilmesi ve çalışması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-106810TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud connect e-Fatura Gelen Kutusu f9 eşleme bilgileri ekranında malzeme kodu veya açıklaması kopyalanabilmeliCloud connect e-Fatura Gelen Kutusu F9 Eşleme bilgileri ekranında malzeme kodu veya açıklaması alanındaki değerlerin Ctrl+C kombinasyonu ile kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-107980TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Yerel para birimi cinsinden girilmiş olan çekler tahsil edilirken tahsil günündeki kur karşılığı üzerinden hesaplanan İD değerine göre borç takip ekranına yansımalı.Yerel para birimi cinsinden girilmiş olan çekler tahsil edilirken tahsil günündeki kur karşılığı üzerinden hesaplanan işlem dövizi değerine göre borç takip ekranına yansıması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-107985TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kredi kartı sihirbazında f9 menü içerisine güncelleme seçeneği eklenebilmeli.Cari hesap fişleri/ Kredi Kartı fişi/ Kredi kartı sihirbazının f9 menü seçeneklerine güncelle seçeneği eklenmiştir. F5 ile de güncelleme yapılabilmektedir.
WINERP-108591TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) ile planlama yapılarak üretim planlama önerileri karşılandı ise satış sipariş fişi silinmemeli, silinmesi (çıkarılması) parametreye bağlı olmalı.Planlama parametrelerine “Karşılanmış Planlama Önerileri Olan Satış Siparişleri Silinemesin : Evet/Hayır (Varsayılan seçimi “Hayır”) parametresi eklenmiştir.
Satış siparişine bağlı planlama önerilerinde karşılandı statüsünde satırlar varsa parametre seçimi “evet” olduğunda ilgili satış siparişinin silinmesi engellenmiştir.
WINERP-108671TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) penceresinde filtre butonu eklenmesi talebiSiparişe teslim tarihi ataması (CTP) penceresine filtre butonu eklenerek filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-108738TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilen banka kredilerinde ek krediler sekmesinde kredi açıklaması kolonu eklenmelidir.Hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilen banka kredilerinde ek krediler sekmesi altındaki pencereye kredi açıklaması kolonu eklenmiştir.
WINERP-108910TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Gelecek aylara gelir gider dağıtımı yapıldıktan sonra faturaya ait mahsup fişinin çıkarılması engellenmelidir.Gelecek aylara ve yıllara gelir gider dağıtımı yapılmış faturalara ait muhasebe fişleri çıkarılmak istenildiğinde uyarı verilmesi sağlanmış ve çıkarılması engellenmiştir.
WINERP-109202TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Çek girişinde ticari işlem grubu seçilip ardından müşteriye çek iade işlemi yapıldığında oluşan borç dekontu ekranına ticari işlem grubu yansımalı.Müşteriye iade işlemi sırasında ekrana gelen “Cari Hesap Borç İşlemleri” ekranındaki ‘Ticari İşlem Grubu’ alanına değer girildiğinde ,işlem sonucunda oluşan borç dekontu fişine yansıması sağlanmıştır. Cari hesap hareketlerinden ulaşılan ve iade işlemiş sonucu oluşan borç dekontu fişine ‘Ticari İşlem Grubu’ alanı eklenmiştir.
WINERP-109220TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sistem işletmeninde firma detaylarında e-irsaliye sekmesinde seçilen öndeğer taşıyıcı kodu satış siparişine de otomatik olarak yansımalı.Sistem işletmeninde firma detaylarında e-irsaliye sekmesinde seçilen ön değer taşıyıcı kodunun satış siparişine otomatik olarak yansıması sağlandı.
WINERP-109457TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Teklif üzerinden sipariş oluşturulduğu durumda seçilen cari hesap için e-fatura/e-arşiv bilgileri siparişe yansımalı.Teklif üzerinden sipariş oluşturulduğu durumda seçilen cari hesap için e-fatura/e-arşiv bilgilerinin sipariş fişine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-109626TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,1003A ve 1003B Muhtasar Beyannamesi/ vergi bildirimi sekmesinde gelir vergisi kesintisi toplamı ve damga vergisi kesintisi toplamı beyannamede sıfır (0) olmasına rağmen Beyanname Düzenleme Programına boş değer atmaktadır.1003A ve 1003B Muhtasar Beyannamesi/ vergi bildirimi ve sgk bildirimleri sekmesinde gelir vergisi kesintisi toplamı ve damga vergisi kesintisi toplamı alanlarındaki değer sıfır (0) olduğunda Beyanname Düzenleme Programına 0 olarak aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-109677TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sys firma detaylarında kurum tipi gerçek seçildiğinde e-Beyanname Düzenleme bilgilerinde bulunan ad soyad alanı işveren bilgilerinden gelmeli.Kurum tipi; Gerçek olan firmalarda, e-Beyanname programından eklenen beyannamelerde “Düzenleme bilgileri” alanındaki Mükellef bölümü Ad Soyad bilgilerinin firma tanımı işveren bilgilerinden gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-109691TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Skonsol modülünde sevkiyat saat alanı kaydedilen saate otomatik olarak güncellenmeli.Skonsol uygulamasında sevkiyat saat alanının kaydedilen saatte otomatik olarak güncellenmesi, Satış ve Dağıtım parametrelerine eklenen  “Satış Konsolu Fiş Zaman Bilgisi Sistem Üzerinden Alınsın=Evet/Hayır” parametresi ile sağlanmıştır. Parametre değeri değiştirildiğinde skonsol açık ise kapatılıp tekrar açılmalıdır.
WINERP-109875TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Rapor tablo olarak alınıp satır seçimi yapıldığında, seçilen satırın renginin açık renk olması sağlanmalı.Tablo olarak alınan raporlarda, seçilen satıra ait arka plan renginin açık renk olması sağlandı.
WINERP-109910TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Birden fazla satırı olan satınalma teklifinde satırlardan biri onaylandığı zaman satınalma teklif hareketleri browserında satır bazlı onay bilgisi listelenmelidir.Satın alma teklif hareketleri penceresinde bulunan ‘Onay Bilgisi’ kolonundaki bilginin, satın alma teklif fişi satırlarından gelmesi sağlandı.
WINERP-110444TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Konsinye çıkış iade irsaliyesi düzenlenirken e-irsaliye kullanıcısı bir cari seçildiğinde irsaliye tipinin öndeğer kağıt gelmesi parametrik olmalıdır.Konsinye çıkış iade irsaliyesi düzenlenirken e-irsaliye kullanıcısı bir cari seçildiğinde irsaliye tipinin öndeğeri e-irsaliye gelirken fiş numarasına kağıt fatura şablonundan numara atanması sağlanmıştır.
WINERP-110570TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Fatura satırlarında malzemenin tevkifat kodu silindiğinde e-Fatura tipi Tevkifat kalmaktadır, tevkifat kodu silindiğinde e-Fatura/ e-Arşiv bilgilerinde e-Fatura tipi güncellenmelidir.Fatura satırlarında malzemenin tevkifat kodu silindiğinde e-Fatura tipi Tevkifat kalmaktadır, tevkifat kodu silindiğinde e-Fatura/ e-Arşiv bilgilerinde e-Fatura tipi güncellenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-110801TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhasebe işlem merkezinden defteri gönderilmiş ayların fişleri değiştirilememeli.Muhasebe işlem merkezi üzerinden ,e-Defter oluşturulmuş aylara ait fişlere girildiğinde değiştirme yapılamaması sağlanmıştır.
WINERP-111092TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap işlem merkezinde grup şirketi bazında listeleme yapılabilmeli.Cari Hesap İşlem Merkezinde ‘Grup Şirketlerini Göster’ seçeneği eklenmiş olup, bu seçeneğe bağlı olarak ‘Hiyerarşi Kodu’ kolonunun gelmesi sağlanmıştır.Hiyerarşi koduna göre listeleme yapılabilmesi ve Grup şirketi seçildiğinde sağ tarafta alt şirket hareketlerinin gösterilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.  
WINERP-111175TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhasebe Bağlantı Kodlarına Tevkifat Kodu ve Tevkifat Oranı eklenmesiSatış İade, Satınalma İade, Satış Fiyat Farkı ve Satınalma Fiyat Farkı Muhasebe Bağlantı Kodları filtrelerine tevkifat kodu, tevkifat oranı pay ve tevkifat oranı payda filtresi eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-111704TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,KDV Beyannamesi Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde 627 nolu tevkifat kodunun 4/10 olarak gözüken oranının 5/10 olarak güncellenmesi gerekmektedir.KDV Beyannamesi Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde 627 nolu tevkifat kodu oranının 5/10 olarak gelmesi sağlanmıştır.KDV2 ve KDV Tevkifat beyannamelerinde Kısmi tevkifat uygulanan işlemler başlığındaki 227 nolu tevkifat kodunun oranı 5/10 olarak güncellenmiştir.
WINERP-38670TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Banka İşlem Fişinde Banka Kredi Kodu Seçilebilmeli.Banka İşlem Fişine “Banka Kredi Kodu” ve “Banka İşlem Türü” kolonları eklenmiştir.Banka hesap kodu/adı alanında Kredi hesabı seçildiğinde ilgili satırda kredi kodu alanında  kredi hesabına ait kredilerin listelenmesi ve seçim yapılabilmesi veya manual kod yazılması sağlanmıştır.Banka kredisi tanımlandığında otomatik oluşan banka işlem fişinde ilgili alan dolu gelmektedir.
Banka işlem fişinde kredi hesabı haricinde seçilen hesaplarda kredi kodu alanı pasiftir.
WINERP-102099TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Silinen kayıtlarda kullanıcının yetki kodu dışındaki fişleri görmesi engellenebilmeli.‘Silinen Kayıtlar’ ve ‘Değişiklik Tarihçesi’ kullanılabilen tüm ekranlarda Logo dışındaki kullanıcılar için yetki kodu dahilinde olmayan fişlerde işlem yapamamaları ve yetki kodu ile ilgili uyarı almaları sağlanmıştır.
Ayrıca Sys Kullanıcı İşlem Yetkilerinde ‘Silinen Kayıtlar’ ve ‘Değişiklik Tarihçesine’ Kıyasla seçeneği eklenerek verilen yetkiye göre bu seçeneğin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102886TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap f9 menüde ekstrede kullanılan bordro filtresine eklenen “(65) İşyerleri Arası İ.B. (Müş. Çek)” ve “(66) İşyerleri Arası İ.B. (Müş. Sen)” Cari hesap özetine de eklenmeli.Cari hesap özeti ekranında, finans parametrelerine eklenen ‘İşyerleri Arası İşlem Bordrosu Hesap Özetine Yansıyacak’ seçeneği ile “(65) İşyerleri Arası İ.B. (Müş. Çek)” ve “(66) İşyerleri Arası İ.B. (Müş. Sen)” fişlerinin bakiyelerinin gösterilip gösterilmemesi sağlanmıştır.Finans parametrelerinde bulunan  “İşyerleri arası İşlem Bordrosu Cari Hareketlerine Yansıyacak” parametresi Evet seçili iken eklenen ve cari hesap hareketlerinde listelenen İşyerleri Arası İşlem Bordrosu hareketinin hesap özeti ekranında gösterimi ‘İşyerleri Arası İşlem Bordrosu Hesap Özetine Yansıyacak’ parametresine ile belirlenmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-103230TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,e-Beyannamelerde alınan indirilecek kdv listesinde alınan mal ve hizmetin miktarı alanında birim fiyattan bağımsız olarak aynı birim kodlu aynı malzemelerin miktarları toplanabilmeli.İndirilecek KDV Listesindeki ‘Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi’ ve ‘Alınan Mal veya Hizmetin Miktarı’ kolonlarına, aynı açıklama ve aynı birim setine ait malzemeler için, tek açıklama ve toplam miktar, farklı açıklama ve aynı birim setine ait malzemeler için ayrı ayrı malzeme açıklaması ve toplam miktar getirilmesi sağlanmıştır. 
WINERP-107737TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,e-Defter uygulaması kapsamında, Mali dönem bağımsız firmada yevmiye madde numaralama işlemi Ocak ayı için 1 numaradan başlamalı.Mali dönem bağımsız olarak çalışan ve e-Defter kullanımı olan firmalarda , Ocak ayları için yevmiye madde numaralandırma yapılırken kontrol eklenmiş ve ilk yevmiye no değeri 1’den farklı ise işlemin yapılmaması sağlanmıştır. Eklenen uyarı “Ocak Ayı İçin İlk Yevmiye No 1 Olmalıdır” şeklindedir.
WINERP-108628TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Siparişe teslim tarihi atamasında (CTP) sipariş hareketi planlama durumu filtresi planlanmayanlar seçili olduğunda üretim planlama önerileri buna göre oluşmalı.Siparişe teslim tarihi atamasında (CTP) “sipariş hareketi planlama durumu” filtresi “planlanmayanlar” olarak seçili olduğunda üretim planlama önerilerinin bu seçim dikkate alınarak oluşturulması sağlandı.
WINERP-108739TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Banka kredilerinde kredi yapılandırma seçildiğinde açılan kredi yapılandırma ekranında bilgiler girilip hesaplama yapıldıktan sonra oluşan taksit satırlarına hareket açıklaması ve hareket özel kodu girilebilmelidir.Banka kredileri browserında en az bir taksit ödemesi yapılmış olan banka kredisi üzerinde f9 menü kredi yapılandırma seçildiğinde açılan kredi yapılandırma ekranında hareket açıklaması ve hareket özel kodu kolonları eklenerek oluşan taksit hareketlerine açıklama ve özel kod girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-108961TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Parçalı tahsil edilen çek/senetlerde vade farkı hesaplanmasıParçalı tahsil edilen çek/senetlerde vade farkı hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-109443TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Banka fişleri içerisinde f9 menüde yer alan döviz girişi bilgileri zorunlu alan olarak seçilebilmeli.Banka fişleri F9 menü içerisinde bulunan döviz bilgileri girişinin zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır.Bu geliştirme kapsamında banka fişleri zorunlu alan seçeneklerine satır-raporlama döviz tutarı eklenmiştir.Gider pusulası fişi için başlık-raporlama döviz tutarı alanı eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-109683TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Otomatik muhasebeleştirme parametrelerinde muhasebeleştirme kontrolü hayır yapıldığında muhasebe fişinin yazdırılması parametrik olmalı.Otomatik muhasebeleştirme parametrelerinde muhasebeleştirme kontrolü hayır olarak seçildiğinde muhasebe fişinin yazdırılıp yazdırılmaması parametreye bağlanmıştır. Otomatik muhasebeleştirme parametreleri içerisine “Muhasebeleştirme kontrolü yapılmadığı durumunda otomatik fiş basımı yapılacak/yapılmayacak” parametresi eklenerek parametrenin ön değeri “yapılacak” seçeneğidir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-110702TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Seviyelere göre malzeme kullanım listesinde reçetedeki ana ürün miktarı baz alınarak listeleme yapılabilmeli.Seviyelere göre malzeme kullanım listesinde reçetedeki ana ürün miktarı baz alınarak listeleme yapılabilmesi sağlandı.
WINERP-111061TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İhracat Operasyon Kur Farkı Hesaplama İşlemi Devirden Gelen Fişleri de Dikkate AlmalıYeni döneme öneri olarak devredilmiş ihracat operasyon fişleri için , İhracat işlemleri altında yer alan İhracat operasyon kur farkı hesaplama işlemi ile kur farkı hesaplanabilmesi sağlanmıştır. Kur farkı filtre seçeneklerine “Devir Fişleri için Kur Farkı Hesaplatılacak :Hayır / Evet” filtre seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-111620TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Satınalma emir fişi üzerinden teklif/ sipariş ekle ve teklif fişi üzerinden sözleşme/ sipariş ekle işlemlerinde sadece onaylı satırlar için fiş oluşturulmalıdır. Mevcut durumda tüm satırlar sipariş fişine aktarılmaktadır.Satınalma emir/ teklif/ sözleşme/sipariş ekleme işlemlerinde satırların aktarılması işleminde “Satınalma Emir/Teklif/Sözleşme Fişlerinden Yalnızca Onaylanmış Satırlar İçin Teklif/Sözleşme/Sipariş Eklenebilsin” parametresine bağlı olarak onay durumunun kontrol edilmesi sağlanmıştır. 
WINERP-111864TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Konaklama Vergisi değişiklikleri e-fatura ve e-arşiv faturada uygulanmalıdıre-Devlet uygulaması kapsamında “Konaklama Vergisi” geliştirmeleri yapılmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-110511TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Üretim emri F9 menüde bulunan ardışık malzeme temini yetkilendirilemiyor.Üretim emri F9 menüde bulunan ardışık malzeme temini seçeneğinin kullanıcı işlem yetkilerinde bulunan Üretim Kontrol-Hareketler-Üretim Emirleri – Ardışık malzeme temini yetkisi ile yetkilendirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-110982TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Üretim emrine bağlı sipariş silindiğinde üretim emri/işlem bağlantıları sekmesinde satır kalmamalıÜretim emirlerine bağlı siparişler silinmek istenildiğinde “Üretim emri bağlantısı var, koparılacak” mesajına tamam denildiğinde üretim emri bağlantısının koparılarak bağlantı satırının üretim emri içerisinden silinmesi sağlanmıştır.
WINERP-111355TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,MUHSGK1003A da Ekler /Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim sekmesi Bildirim kapsamında bulunan iş yerlerine ilişkin bilgiler penceresinde veri al yapıldığında Ar-Ge li çalışan sayısı kadar satır ekleniyor.MUHSGK1003A da Ekler /Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim sekmesi Bildirim kapsamında bulunan iş yerlerine ilişkin bilgiler penceresinde veri al yapıldığında Ar-Ge li çalışanların işyeri bilgilerinin toplu olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINTLS-8633TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER WINGS,GO WINGS,2.74 sürümüne geçiş sonrası Wings web arayüzünde browserlarda F9 menüdeki kısayol tuşları çalışmıyor.Wings web ara yüzünde pencerelerde F9 menüdeki kısa yol tuşları çalışması sağlanmıştır.
WINTLS-8921TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER WINGS,GO WINGS,Wings web arayüzünde banka fişlerinde excelden çok satırlı veri kopyalanıp açıklama alanına yapıştırıldığında tüm satırlar birleştirilerek ilk satıra yazılıyor.Wings web ara yüzünde banka fişlerinde Excel’den çok satırlı veri kopyalanıp açıklama alanına yapıştırıldığında tüm satırlar birleştirilerek ilk satıra yazılıyordu, düzeltildi.
WINERP-109734TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Negatif seviye kontrolü yapılan malzemeler için öneri olarak oluşturup ardından gerçek durumuna alınan ambar fişine ilk değiştir ile girilerek yeni satır eklendiğinde negatif seviye kontrolü yapılmıyor.Malzeme Yönetimi parametrelerinden Malzeme Fişleri Durumu – öneri olarak seçildiğinde, ambar parametrelerinde  negatif seviye kontrolü-kullanıcı uyarılacak seçilen malzeme ile kesilen fişin durumu gerçek yapıldığında negatif seviye kontrolü yapıp stok negatife düşünce uyarı vermesi sağlanmıştır.
WINERP-109819TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Ürün reçetesinde girdilerde p9 miktar formülü kullanıldığında ürün reçete ağacında ilgili girdi listelenmiyor.Ürün reçeteleri içerisinde , reçete miktar formüllerinde “P9 – Brüt Ağırlık (Ana Ürün, Ana Birim)” formülü kullanılmışsa ve reçete üzerinden ürün reçete ağacı açıldığında girdi satırları listelenmiyordu , düzeltme yapılarak seçete satırlarının listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-110347TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) sonrası oluşan öneri durumundaki satınalma siparişin browserında Planlama kolonu hayır olarak gelmektedir.Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) sonrası oluşan öneri durumundaki satın alma siparişleri siparişler penceresinde “planlama” kolonu değeri “hayır” olarak gelmekteydi, düzeltildi.
WINTLS-9055TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER WINGS,GO WINGS,Wings web ekranında muhasebe fişine ctrl+c ile kopyalanan satırlar ctrl+v ile yapıştırıldığında verilen koda ait satır bulunamadı uyarısı alınıyor.Wings web ara yüzünde muhasebe fişine ctrl+c ile kopyalanan satırlar ctrl+v ile yapıştırıldığında verilen koda ait satır bulunamadı uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
WINERP-110953GO 3,GO WINGS,Go3 ürününde malzeme kartı için yeni bir fiyat kartı eklendiğinde LG_FFF_PRCLSTDIV tablosuna kayıt yazılmıyor.Go3 ürününde malzeme kartı için yeni bir fiyat kartı eklendiğinde LG_FFF_PRCLSTDIV tablosuna kayıt yazılması sağlanmıştır.
WINERP-111173TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Malzeme kartında seçili resim silindiğinde malzeme resmi standart veri alanı stokta resim olmamasına rağmen veri döndürüyor.Malzeme kartına eklenen resmin silindikten sonra sipariş,irsaliye ve faturalarda ki yaz işlemi ile tekrar görüntülenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-111348TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Alternatif amortisman tablosunda sabit kıymetin satışı yapılmasına rağmen hesaplama yapılabiliyorAlternatif amortisman tablosunda sabit kıymetin satışı yapılmasına rağmen hesaplama yapılabiliyordu, düzeltildi.
WINERP-108133TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Excel formatında Satış faturaları dökümü alındığında fiş toplamları birim hanesi 5 gelmemektedir.Tablo ve excel ünitesi olarak alınan raporlarda tutar belirten alanlar için ondalıklı değer gösteriminde hane miktarının belirlenmesi için genel parametreler altına “Tablo kolonlarında gösterilecek ondalık hane sayısı” eklenmiştir. Varsayılan değeri 2 dir.
WINTLS-8952TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER WINGS,GO WINGS,Wings Yönetim panelinde Mode one browser per windows session seçili ise Web uygulamasından çıkış sonrası tekrar giriş yapılamıyor.Wings yönetim panelinde mode “one browser per windows session” seçili ise web uygulamasından çıkış sonrası tekrar giriş yapılamıyordu, düzeltildi.
WINERP-110157TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Satınalma/Satış Teklif formunda hizmet satırında standart alanlardan getirilen Detaylı Bilgi (Malzeme) alanı bir önceki malzeme kaleminden veri getiriyorSatınalma/Satış Teklif formunda hizmet satırında standart alanlardan getirilen Detaylı Bilgi (Malzeme) alanının f9/yaz işlemi ile doğru gelmesi sağlanmıştır
WINERP-110225TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,F12 ile muhasebe hesapları dışarı aktarıldığında,oluşan excelde alt hesaplar excelin formül kısmında tırnaklı ve boşluklu olarak gözüküyor.F12 ile muhasebe hesapları dışarı aktarıldığında,oluşan excelde alt hesaplar excelin formül kısmında üründeki gibi görünmesi sağlanmıştır.
WINERP-110229TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Masraf analiz raporunda listelenen kayıt sayısı alanı değer döndürmüyor.Masraf analiz raporunda listelenen kayıt sayısı alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-110242TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Aynı vergi numarasına sahip birden fazla cari hesap olması durumunda kasadan gider pusulası düzenlendiğinde form ba alındığında vergi numarası sayısı kadar mal ve hizmetlerin toplam bedeli ve belge sayısı kolonları mükerrer gelmektedir.Aynı vergi numarasına sahip birden fazla cari hesap olması durumunda kasadan gider pusulası düzenlendiğinde form ba alındığında bilgilerim tek cari hesaba göre gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-110549TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Excelden fiyat kartı aktarımı ile gelen alış/satış fiyat kartında değiştir kaydet işlemi yapıldığında işyeri bilgisi değişmektedir.Excelden fiyat kartı aktarımı ile gelen alış/satış fiyat kartında değiştir kaydet işlemi yapıldığında işyeri bilgisi değişmemesi sağlanmıştır.
WINERP-110779TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İrsaliye açıkken irsaliye üzerinde F9 yaz işlemi yapılıp sonra açık olan irsaliye kaydedilip F9 yaz yapıldığında kayıt yazım sayısı gelmiyor.Değiştir ile açılmış olan İrsaliye/Fatura/Sipariş fişleri üzerinde F9 yaz işlemi yapılıp sonra açık olan irsaliye kaydedilince tekrar yaz işlemi yapıldığında yazım sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-111311TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Birden fazla satınalma emiri seçilip f9 menü ile teklif ekleme işlemi yapıldığında teklifi fişinin içindeki satırlar boş gelmektedir.Birden fazla satınalma emiri seçilip f9 menü ile teklif ekleme işlemi yapıldığında teklifi fişi satırlarının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-107082EXCELTRANS,Exceltrans ürününde dövizli satış satınalma fatura aktarımlarında id dövizli fiyat bilgisi aktarılmıyor.Exceltrans ürününde dövizli satış satınalma fatura aktarımlarında id dövizli fiyat bilgisi aktarımının yapılması sağlanmıştır.
WINERP-110354GO 3,GO WINGS,GO3 international pakette muhasebe bağlantı kodları /nakit tahsilat ve ödeme kasası muhasebe kodu tanımlı olmasına rağmen cari hesap borç/alacak dekontunda karşı hesap muhasebe kodu gelmiyor.GO3 yurt dışı ürününde ödeme kasası muhasebe kodu tanımlı olmasına rağmen cari hesap borç/alacak dekontunda karşı hesap muhasebe kodu gelmiyordu, düzeltildi.
WINERP-110356TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kullanıcıya banka fişleri için yetki kodu verildiği durumda banka hareketlerinde ve banka fiş listesi raporunda yetki kodu dışındaki fişlerde listeleniyor.Banka Hareketleri Browserının ve Banka Fiş Listesi Raporunun kullanıcının Yetki koduna göre çalışması sağlanmıştır
WINERP-110428TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kurumlar vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen giderler raporunda G.V.K. 40. madde gereği binek otomobillerin kiralanmasından kaynaklanan KKEG alanına veri gelmemektedir.Kurumlar vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen giderler raporunda G.V.K. 40. madde gereği binek otomobillerin kiralanmasından kaynaklanan KKEG alanına veri gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-110555TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Daha önce kaydedilen ambar fişinde f9 menü değiştir seçeneği ile girilerek cari hesap kodu seçilip tekrar kaydedildiğinde fiş numarası değişmektedir.Ambar fişi F9 – Değiştir seçeneği ile açılarak cari hesap kodu seçilip tekrar kaydedildiğinde fiş numarasının değişmemesi sağlanmıştır.
WINERP-110711TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İşlem dövizli satınalma faturası kaydedildikten sonra değiştirle girilip fatura içerisinde cari hesap browserında f9 menü hareketler seçeneğine tıklanıp kapatıldıktan sonra faturaya dönüldüğünde detaylar sekmesindeki id kuru değişmektedir.İşlem dövizli kaydedilen irsaliye ya da faturaya değiştir ile girilip cari hesap kodu üç nokta ile açılarak herhangi bir cari kart üzerinde f9 menüden herhangi bir sekmeye tıklanıp kapat ya da çarpı butonları ile fatura veya irsaliyeye dönüldüğünde detaylar sekmesindeki işlem döviz kurunun değişmemesi sağlanmıştır.
WINERP-110763TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İşlem dövizli satınalma iade faturası tasarımına id net toplam (yazı ile) ve id tutarı standart alanları veri döndürmüyor.İşlem dövizli fatura tasarımlarında id net toplam (yazı ile) ve ‘Net Toplam (İD)’ standart alanlarının veri getirmesi sağlanmıştır.
İD Tutarı alanı; cari hesabın ödenmemiş kalan taksitlerini basmaktadır. Fatura ID tutarı için ‘Net Toplam (İD)’ standart alanı kullanılmalıdır.
WINERP-110885TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhasebe parametrelerinde Otomatik Fiş Basımı Yapılacak Kaynak Fiş Türlerinde otomatik fiş basımı seçilmemesine rağmen otomatik fiş basımı yapmaya devam etmektedir.Otomatik fiş basımının ‘Otomatik Fiş Basımı Yapılacak Kaynak Fiş Türleri’ parametresine göre çalışması sağlandı
WINERP-111067TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Zamanlanmış görevler ile e-fatura mükellef kontrolü yapıldığında işlem sonunda gelen detaylı bilgi log ekranı kapatılmadan farklı bir kullanıcı e fatura mükellef kontrol yapmak istediğinde “başka bir kullanıcı işlem yapıyor.” uyarısı alınmaktadır.Zamanlanmış görevlerde e-fatura mükellef kontrolü işlemi için yapılan görev çalıştıktan sonra işlem sonunda ekrana gelen detaylı bilgi ekranı kapatılmadan başka bir kullanıcıda e-Fatura mükellef işlemi çalıştırılamıyordu, düzeltme yapılarak bilgi ekranı kapatılmasa dahil başka bir kullanıcının işlem yapabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-111354TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Pazar yeri uygulaması toplu işlemleri için yetkilendirme yapılabilmeliPazar yeri uygulaması toplu işlemleri için yetkiler yetki ağacına eklenmiştir. Eklenen toplu işlem yetkileri malzeme, sipariş ve fatura pencerelerinde F9 menüde bulunan pazar yeri uygulamasına ait seçenekleri de kontrol etmektedir.
WINERP-111657TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Konsinye irsaliyesi kesilen lotlu malzeme için iade alındıktan sonra kalan miktarlar, fatura içinden konsinye çağrılarak, faturalandığında lot bilgileri ekranında iade miktarlarda yeniden hesaba katılıyor.Konsinye irsaliyesi kesilen lotlu malzeme için iade alındıktan sonra, fatura içinden konsinye çağrılarak, faturalandığında iade miktarlarının yeniden hesaba katımaması sağlandı.
WINERP-111701TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhtasar Beyannamesi 1003B de Şube No bilgisi BDP Kontrol ile açılan Beyanname Düzenleme Programında gelmiyor.Muhtasar Beyannamesi 1003B de Şube No bilgisinin BDP kontrol ile açılan Beyanname Düzenleme Programında gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-109318TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ödemeli oluşturulan bir satınalma siparişi faturalandırıldıktan sonra satınalma faturası üzerinde iade et işlemi yapıldığında oluşan satınalma iade faturası cari hesap hareketlerine yansımıyor, bakiye etkilenmiyor.Ödemeli satınalma siparişi faturalandırıldıktan iade al işlemi sonucu oluşan satınalma iade faturasının cari hesap hareketlerine ve bakiyesine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-109623TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Banka kredi taksidi sadece faiz içeriyorsa ödeme sonrasında oluşan fişin muhasebe kodları hatalı oluşmaktadır.Banka kredi taksidi sadece faiz içeriyorsa ödeme sonrasında oluşan fişin muhasebe kodlarının doğru oluşması sağlanmıştır.
WINERP-110230TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Satınalma tekliflerinde satır durumu onay bekliyor ya da onaylanmadı olan satırlar da sipariş ekle işleminde siparişe yansıyor.Satınalma  teklif fişi üzerinden sipariş ekleme işlemlerinde satırların aktarılması işleminde “Satınalma Emir/Teklif/Sözleşme Fişlerinden Yalnızca Onaylanmış Satırlar İçin Teklif/Sözleşme/Sipariş Eklenebilsin” parametresine bağlı olarak onay durumunun kontrol edilmesi sağlanmıştır.
WINERP-110446TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ayrıntılı tahsilat listesi raporunda borç kapama filtresi kullanılarak rapor alındığında borç takip ekranından farklı hareketler raporda geliyor.Ayrıntılı Tahsilat/ Ödeme Listesi raporlarında, raporlama sırasında borç kapama işlemi yapıldığında hareket sırasının belirlenebilmesi için filtre seçeklerine “FIFO Kapat = Evet / Hayır” eklenmiştir. 
WINERP-110806TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme browserında, filtrelerde bulunan “Fiili Stok Miktarı Kullanıcı Ön Değer Ambarı” ve “Gerçek Stok Miktarı Kullanıcı Ön Değer Ambarı” filtreleri çalışmamaktadır.Malzeme browserı filtrelerinde bulunan “(33) Fiili Stok” ve “(44) Gerçek Stok” filtreleri ile “(39) Fiili Stok Miktarı Kullanıcı Öndeğer Ambarı” ve “(45) Gerçek Stok Miktarı Kullanıcı Öndeğer Ambarı”  filtrelerinin birlikte çalışması sağlanmıştır.39 nolu ve 45 nolu  filtreler Evet seçildiğinde 33 nolu ve  44 nolu filtrede seçilen duruma göre malzemeler browserda listelenir. Listelenen malzemelerin miktar kolonlarında gösterilen değerler ise “(36) Ambar Filtresi Toplamlarında Kullanılsın” filtresine bağlı olarak seçilen ambarlardaki miktarlardır.
WINERP-111025TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Toptan satış irsaliyesi faturaya aktarıldıktan sonra kampanya uygulanıp kaydediliyor ve yeni irsaliye eklenmek istendiğinde irsaliye numarası bir numara atlıyor.Faturaya aktarılan satış irsaliyesine kampanya uygulanıp kaydedildikten sonra yenı eklenen irsaliyede  hatalı gelen irsaliye numarası düzeltilmiştir
WINERP-111055TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İrsaliye faturalandırıldığında satırı boş ama browserda tutarı olan toptan satış faturası eklendiği ve cari hesap hareketlerinde listelendiği görülüyor.İrsaliye üzerinden faturalama işlemine kontroller eklenerek aynı anda işleme alınan kayıt için uyarı mesajlarının verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-112209TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,e-Defter dosyalarına ait lisans süresi dolması nedeniyle imzalama dosyalarının güncellenmesi gerekmektedir.e-Defter dosyalarının imzalanması işleminde kullanılan imza kütüphanesinin lisans tarihi güncellenmiştir.