Size bir telefon kadar yakınız
0 546 967 7613
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

2.89 Sürüm İçeriği 2023

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-58736TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari Fişlerinde Kasadaki Gibi Günlük Limit Belirtebilmek İçin Parametre Eklenmelidir.Cari hesap fişlerinde günlük işlem limiti belirtilebilmesi sağlanmıştır.Finans parametrelerine “Cari Hesap Fişlerinde Tutar Kontrolü”, “Cari Hesap Fişlerinde Tutar Kontrolü Limiti”, “Tutar Kontrolü Yapılacak Cari Hesap Fiş Türleri” seçenekleri eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-72941TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Banka hesap kartlarında işyeri tanımı yapılabilsin.Banka hesap kartlarında işyeri tanımı yapılabilmesi sağlanarak ilgili banka hesabının işyeri bazında kullanılabilmesi sağlanmıştır.İşyeri seçim alanında herhangi bir işyeri bilgisi seçmeden seçiniz tercihi ile kullanımlarda ilgili banka hesabı tüm işyerleri için kullanılabilir durumda olmaya devam edecektir. Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi sonrası tüm banka hesaplarında işyeri bilgisinin “Seçiniz” olarak tanımlanması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-81744TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Banka Kredisi Taksit Ödemesinden Sonra Oluşan Banka İşlem Fişinin Muhasebeleştirme İşleminde Düzeltme YapılmalıKredi tanımında faiz+BSMV+KKDF giderlerinin kredi taksit ödemesi yapıldığında muhasebe kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır.. Finans parametrelerine “Banka kredi tanımında faiz tahakkuları” seçeneği eklemiştir. Parametre değeri Ödeme hareketinde oluşacak seçildiğinde, kredi tanımı sonrası banka fişi fişi oluşmadan taksit ödemesinde faiz tutarları kredi hesabına yansıtılmadan , muhasebe gider hesaplarına yansıtılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-83512TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kasa Ekstresi Filtreye Bağlı Olarak Günlük, Aylık ve Yıllık RaporlanabilmeliKasa ekstresi raporunda kasa toplamı için ‘listeleme şekli’ filtresi eklenmiştir. Değerleri günlük, aylık ve yıllıktır. Öndeğerinin günlük gelmesi sağlanmıştır. 
WINERP-85904TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme Kartında Ek Verginin Kullanım Yeri SeçilebilmeliMalzeme kartlarında ek verginin kullanım yerinin seçilebilmesi sağlanmıştır.
Malzeme/malzeme sınıfı kartı “Genel Bilgiler 2” sekmesi altına “Ek Vergi Kullanım Yeri alanı : Satın alma, satış” alanı eklenmiştir. Ön değer olarak 2 seçenekte işaretli olarak gelmektedir. Yapılan seçime göre ek vergi uygulanmaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-88866TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Fiş İçerisinde Detaylar Sekmesindeki Raporlama Döviz Kuru Girişinin Yalnızca Listeden Seçilebilmesi İçin Yetki Eklenmeli.Fiş içerisinde detaylar sekmesindeki raporlama döviz kuru girişinin yalnızca listeden seçilebilmesi için kullanıcı yetkileri Genel Tanımlar listesine “Fişlerde Raporlama Döviz Kuru Yalnızca Listeden Seçilebilsin” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-89778TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-Fatura carisine kesilen stok tutarları azaltılacak seçili satınalma fiyat farkı faturaları alıcıda işlendi başarıyla tamamlandı statüsünde olduğunda değiştirilememelidir.e-Fatura carisine kesilen stok tutarları azaltılacak seçili satınalma fiyat farkı faturaları alıcıda işlendi başarıyla tamamlandı statüsünde olduğunda ve Gerçek durumundaki e-faturalar değiştirilebilsin parametresi  evet seçildiğinde değiştirilememesi sağlanmıştır.
WINERP-90093TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap kartı içerisinde bulunan Detaylı Bilgi için yetkilendirme yapılabilmelidir.Sistem işletmeninde Kullanıcılar/ Kullanıcı/Firma Yetkileri/Firma/İşlem Yetkileri altında bulunan Cari Hesap Kartları ekle,değiştir ve incele yetkilerinin altına detaylı bilgi yetkisi eklenmiştir. Kullanıcı bazında cari hesap kartlarındaki detaylı bilginin yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-91247TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme kartı ve fiş satırlarında Gtip kodu bilgisinin yalnızca listeden seçilerek girilmesi sağlanmalı.Ticari sistem yönetimi – Genel Parametreler altında bulunan “Özel Kod\Yetki Kodu\Ticari İşlem Grubu\GTIP Koduna Veri Girişlerinde Kontrol” parametresi aracılığıyla malzeme kartı ve fiş satırlarında Gtip kodu bilgisinin yalnızca listeden seçilerek girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-91383TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Karma koli birim fiyatına, karma koli satırlarında yer alan malzemelerin kullanıcı tanımlı fiyat kartlarına göre gelmesi talebi.Karma koli satırlarında tanımlanan malzemeler için fiyat kartı tanımlandığında satınalma ve satış fişlerine birim fiyat olarak tanımlanan fiyat kartlarının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-91482TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Satınalma ve satış teklif yönetimi browser ında filtreler arasına ekleyen, eklenme tarihi, son değiştiren ve son değiştirilme tarihi filtreleri de eklenmeli.Satınalma ve satış teklif yönetimi browserında filtreler arasına ekleyen, eklenme tarihi, son değiştiren ve son değiştirilme tarihi filtreleri eklenmiştir. Satınalma ve satış teklif yönetimi penceresinde filtre butonuna basıldıktan sonra gelen ekrana ekleyen, eklenme tarihi, son değiştiren ve son değiştirilme tarihi eklendi ve buna göre filtreleme yapılabilmektedir.
WINERP-92946TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap browser filtrelerine e-İrsaliye kullanıcısı eklenmeli.Cari hesap ekran filtrelerine , e-Fatura kullanıcısı filtresinin altında listelenecek şekilde, “e-İrsaliye kullanıcısı” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-93303TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Günlük döviz kurları indirildiğinde son hanedeki sıfır rakamları silinmemeli.Günlük Döviz Kurları girildiğinde son hanedeki sıfırlar silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-93328TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Fatura F7 önizleme ekranına hareket özel kodu eklenmelidir.Satınalma ve Satış Sipariş / Fatura ekranlarından ulaşılan F7 Fiş Ön İzleme özelliği ekranına “Hareket Özel Kodu” alanı eklenmiştir.
WINERP-93336GO 3,GO WINGS,Satınalma siparişi üzerinden karşı sipariş oluştur yapıldığında satır birleştirme yapılması parametrik olmalıdır.Go ürünlerinde Satınalma/Satış Siparişi üzerinden karşı sipariş oluşturma işleminde satır birleştirme yapılmasının parametrik olması sağlanmıştır.
WINERP-93413TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap kartları ekranındaki toplu güncelle seçeneklerine taşıyıcı kodu eklenmeli.Cari hesap kartları ekranındaki toplu güncelle seçeneklerine taşıyıcı kodu eklenerek cari hesap kartları taşıyıcı kodu bilgisinin toplu olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-93590TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Kalite kontrol sonuçları uygun olmadığında kalite kontrol karşılama işlemi yapılarak ambar fişi oluşturulma işlemi, kalite kontrol hareketler üzerinde de yapılabilmeli.Kalite kontrol hareketler ekranı F9 menü seçeneklerine  “K.K.Ambar Transferi (Uygun Olanlar)” ve “K.K.Ambar Transferi (Uygun Olmayanlar)” seçenekleri eklenerek kalite kontrol sonuçları uygun ve ya uygun olmayan hareketler için bu ekran üzerinden kalite kontrol karşılama işlemiyle birlikte ambar fişi oluşturulma işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-93717TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap üzerinden f9 menüde yaz mektup seçildiğinde cariler ünvana göre sıralanabilmeli.Cari hesap kartları ekranı üzerinde F9 menüde bulunan “yaz mektup” seçeneği seçildiğinde cari hesapların cari ünvan açıklamalarına göre alfabetik olarak sıralanabilmesi sağlandı. Yaz mektup filtre ekranı “listeleme” filtresinde “açıklamaya göre” seçeneği seçildiğinde cari hesaplar cari ünvan açıklamalarına göre alfabetik olarak sıralanacaktır.
WINERP-93857TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Malzemeler browserında Ctrl+F arama seçeneklerine malzeme özel kod açıklaması da eklenmelidir.Malzeme kartları ekranında Ctrl+F arama seçeneklerine “Malzeme Özel Kod Açıklaması” eklenmiştir.
WINERP-93939TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme kartı içerisinde yer alan ihracat kategori no kolonunun karakter sayısı artırılmalı.Malzeme kartı içerisinde yer alan ihracat kategori no kolonunun karakter sayısı 24 olarak arttırılmıştır. Malzeme(Sınıfı) Listesinde raporunda ihracat kategori no sunun 24 karakter gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-94026GO 3,GO WINGS,Go ürünlerinde sistem işletmenine, sistem bilgilerini yaz (dışarı)/sistem bilgilerini oku (içeri) özelliği eklenmeli.Go 3 ve Go Wings ürününde sistem işletmenine, sistem bilgilerini yaz (dışarı)/sistem bilgilerini oku (içeri) özelliği eklendi.
WINERP-94065TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Sabit kıymet kaydında amortisman türü değiştirildiğinde, amortisman süresi(yıl) bilgisi sabit kalarak amortisman oranı(%) bilgisi değilmeli.Sabit kıymet kaydında amortisman türü değiştirildiğinde, amortisman süresi(yıl) bilgisinin sabit kalarak sadece amortisman oranı(%) bilgisinin  değişmesi sağlanmıştır.
WINERP-94101TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Banka fişleri browserı filtrelerine cari hesap özel kodu filtresi eklenmelidir.Banka Fişleri penceresinde filtreleme seçeneklerine “Cari Hesap Özel Kodu” filtresi eklenmiştir.
WINERP-94415START3,Start 3 programında stok maliyet türü seçeneklerinde girişlerin ortalaması olmalıdır.Start 3 programında stok maliyet türlerine Girişlerin Ortalaması seçeneği eklenmiştir.
WINERP-94863TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Varyantlar penceresinde F9 menüden ulaşılan Sipariş Hareketleri penceresinde ctrl+f arama seçeneklerine cari hesap ünvanı eklenmeli.Malzemeler ekranında F9 menü ile ulaşılan Varyantlar penceresi üzerinden F9 menü ile açılan Sipariş Hareketleri penceresinde Ctrl+F ile arama seçenekleri arasına “Cari Hesap Unvanı”  eklenmiştir.
WINERP-95050TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Operasyonlar ekranında bulunan filtrelere ekleyen, ekleme tarihi, ekleme zamanı, son değiştiren, son değiştirme tarihi ve son değiştirme zamanı filtreleri eklenmelidir.Operasyonlar ekranında bulunan filtrelere; ekleyen, ekleme tarihi, ekleme zamanı, son değiştiren, son değiştirme tarihi ve son değiştirme zamanı filtre seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-95083TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Sipariş üzerinden üretim emri oluşturulduktan sonra bağlı sipariş fişinde miktar değiştirilmesi parametreye bağlanmalıdır.Sipariş üzerinden F9/üretim emri oluştur seçeneğiyle üretim emri oluşturulduktan sonra sipariş fişindeki miktarın arttırılabilmesi parametreye bağlandı. Satış ve Dağıtım parametrelerine “Sipariş Üzerinden Üretim Emri Oluşturulduktan Sonra Sipariş Miktarı Arttırılabilsin” parametresi eklendi. Parametre ön değeri  “İşleme Devam Edilecek” seçeneğidir.
WINERP-95186TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cari hesap f9 hareketler ekranında kasa işlemlerine ait kasa kodu bilgisi gelmeli.Cari Hesaplar ekranından F9 menü hareketler ile ulaşılan cari hesap hareketleri penceresine kasa işlemlerine ait “Kasa Kodu” alanı eklenmiştir.
WINERP-96073TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ek vergi kartında değişiklik yapıldığında önceki kayıtların güncellenmemesi sağlanmalı.Ek vergi kartında değişiklik yapıldığında önceden kaydedilmiş kayıtların güncellenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-96245TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satış/satınalma faturalarında satış/satınalma koşullarının uygulanması için klavye kısayol tuşu eklenmesi istenmektedir.Satış ve satınalma faturaları ekranlarında, seçili fatura penceresinde ilgili satış/satınalma koşulları “Alt + T” kısayolu ile uygulanabilmektedir.
WINERP-96387TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sipariş hareketi aktar filtre ekranına eklenmiş olan “Müşteri Sipariş No” bilgisi filtre uygulandıktan sonra açılan ekranda da bir kolon olarak listelenmeli.Satış Siparişinde detaylar kısmında müşteri sipariş no girişi yapıldıktan sonra, Satış faturasının içinde sağ tık seçeneklerinden Sipariş hareketi aktar seçilerek filtre ekranı açılır.  Açılan filtre ekranına eklenmiş olan “Müşteri Sipariş No” bilgisi filtre uygulandıktan sonra açılan ekranda da kolon olarak listelenmektedir.
WINERP-96543TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Banka fişi satılarında girilen hareket özel kodu alanının karakter sayısı artırılmalı.Banka fişi satılarına 40 karaktere kadar veri giriş yapılabilen hareket özel kodu 2 alanı eklenmiştir.
WINERP-96630TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Banka kartındaki E-Posta Adresi alanındaki karakter sayısı arttırılmalı.Banka kartı tanımlanırken daha önce 30 karakterle sınırlı olan “E-Posta Adresi” alanında karakter sınırı 250 olarak güncellenmiştir.
WINERP-96631TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme ekstresinde standart alanlara malzeme açıklama2, açıklama3 alanları da eklenmeli.Malzeme Ekstresi penceresinde rapor tasarımı oluşturulmak istendiğinde Alan Listesi kısmından Malzeme Açıklaması 2 ve Malzeme Açıklaması 3 seçeneklerinin de eklenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-96717START3,Start3 ürününe “Tamamı sevkedilmiş siparişler” parametresi eklenmeli.Start3 ürününde Sistem İşlemleri/Çalışma Bilgileri/Stok parametrelerine “Tamamı sevkedilmiş siparişler” parametresi eklenmiştir. Öndeğeri değiştirilmeyecek olarak gelmektedir.
WINERP-100787TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kayıt numaralama şablonundaki grup bilgisinin karakter sayısı arttırılmalı.Sistem İşletmeni- Yönetim – Kayıt Numara Şablonlarında ki, grup bilgisi bölümünün daha önce 3 karakterle sınırlı olan karakter sayısı arttırılmıştır.
WINERP-101907TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Fatura F7 önizleme ekranında faturada ki ödeme planı görüntülenebilmeli.Satınalma ve Satış Sipariş / İrsaliye / Fatura ekranlarından ulaşılan F7 Fiş Önizleme özelliği ekranına “Ödemeler” alanı eklenmiştir.
WINERP-103276TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sysde firma üzerinde f9 menüde ki dosya oluştur işleminde tablolardaki verilerin silineceğine dair uyarı verilmeli.Sysde firma üzerinde F9 menüde “Dosya Oluştur” işleminde tablolardaki verilerin silineceğine dair uyarı verilmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde dönem içinde F9 menüde “Dosya Oluştur” işleminde de verilerin tamamının silineceğine dair uyarı verilmektedir.
WINERP-104497TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Parametrik olarak negatife düşen stokların malzeme browserında farklı renkte listelenmesi sağlanmalı.Malzeme kartında genel bilgiler sekmesi altında bulunan “Stok seviye kontrolü” alanındaki seçime göre negatife düşen malzemelerin fiili stok, gerçek stok veya sevk edilebilir stok kolonlarındaki miktarlarının (malzeme negatife düştüyse) kırmızı renkle gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-104501TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ambar fişi ile e-irsaliye oluşturulurken satırlar malzeme koduna göre birleştirilebilmeli.Ambar fişi ile e-irsaliye oluşturulurken satırların malzeme koduna göre birleştirilebilmesi sağlanmıştır.
Satış dağıtım parametreleri altında yer alan ; e-İrsaliyenin XML i oluşturulurken satırlar mazleme koduna göre birleştirilsin seçimi yapılmalıdır.
WINERP-106004TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Kalite Kontrolde şartlı kabul işleminde şartlı kabulün nedenini girecek alan girişi olmalıdır.Şartlı kabul alanında miktar bilgisi olduğu zaman kalite kontrol değer girişi ve kalite kontrol değer girişi seri/lot ekranlarında kaydet butonuna tıklandığında “şartlı kabul edilecektir” uyarısından sonra şartlı kabulün nedeninin girilebileceği bir açıklama giriş alanı açılması sağlandı. Kullanıcı isterse bu açıklama alanını boş bırakarak işlemi kaydedebilecektir.
WINERP-106046TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhasebe işlem merkezinde performans iyileştirilmesi yapılmalı.Muhasebe işlem merkezinin donmadan açılması sağlanmıştır.
WINERP-106047TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Stok işlem merkezinde performans iyileştirilmesi yapılmalı.Stok işlem merkezinin donmadan açılması sağlanmıştır.
WINERP-106120TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Operasyon Kalite Kontrol Kriter Seti tanımlı Kalite Kontrol Değer Girişi ekranında açıklama girişi yapılabilmeli.“Operasyon KKK değer girişi” penceresi F9 menüsünde yer alan “Kalite Kontrol Değerleri Girişi” seçeneğiyle açılan ekrana saat bilgisi ve açıklama girişi yapılabilecek alanlar eklenmiştir.
WINERP-106147TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Kalite kontrol değerleri girişi ekranında tarih alanının yanında saat bilgisinin de girilebilmesi sağlanmalı.Kalite kontrol değerleri girişi ekranında tarih alanı kolonu yanında saat bilgisinin de girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-106688TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Ürün içerisinden mail gönderme işleminde konu ve mesaj şablonu güncellenmeliCari hesap üzerinden mektup gönderme ve mutabakat gönderme işleminde konu ve mesaj şablonu güncellenmiştir.
WINERP-107344TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satışı yapılmış olan sabit kıymet kayıtlarının yeni döneme devir edilip edilmemesi ile alakalı devir filtresi eklenmeli.Firma kopyalama işleminde sabit kıymet kartları da kopyalanacaktır mesajında “Tamam” seçeneği seçildiğinde “Satışı yapılan sabit kıymet kayıtları kopyalansın” “Tamam -Vazgeç” uyarısı verilmesi sağlandı. “Tamam” seçeneği seçildiğinde tüm sabit kıymet kayıtları aktarılacaktır. “Vazgeç” seçeneği seçildiğinde satışı yapılan ve miktarı 0 olan kayıtlar yeni firmaya aktarılmayacaktır.
WINERP-107593TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kdv beyannamesi 2 içerisinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde satırlar cari hesap vergi numarasına göre birleştirilmeli.Kdv beyannamesi 2 içerisinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde satırların cari hesap vergi numarasına göre birleştirilmesi sağlanmıştır.Grup şirket kullanımına göre geliştirme yapılmıştır. Grup şirket kartına bağlı aynı VKN / TC Kimlik nolu farklı cari hesaplara ait alım faturaları, kasadan ve cari hesap fişlerinden eklenen alınan serbest meslek makbuzlarının KDV 2 beyannamesi – Kesinti Yapılan Satıcılar sekmesi  veri al işleminde grup şirketi bazında birleştirme yapılarak getirilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-109622TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Otomatik satınalma siparişi oluşturulduğunda Cari hesap kartının içerisinde seçilen ödeme planı siparişe yansımamaktadır.Otomatik satış ve satınalma siparişi oluşturma işleminde , cari hesap kartında tanımlı olan ödeme planı ve proje kodunun oluşan sipariş fişine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-109905TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satın alma ve satış siparişinde satır türü alanı parametrik olmalı.Satış ve dağıtım ile satın alma parametreleri ön değerler kısmına ayrı ayrı olarak “Sipariş Fişlerinde Öndeğer Satır Türü=”Malzeme, Hizmet, Karma Koli, Malzeme Sınıfı” parametresi ve Teklif Yönetim Fişlerinde Öndeğer Satrı Türü paramatresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri “malzeme” seçeneğidir. Sipariş ve teklif yönetimi fişleri açıldığında satırda seçili tür bilgisi ilgili parametre seçimine göre gelecektir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-110339TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,KDV1 Beyannamesi kaydedilip XML oluşturulduktan sonra BDP kontrol ekranında matrahı olmayan satırlar 0,00 (sıfır) gelmeli.KDV1 Beyannamesi kaydedilerek  XML oluşturulduktan sonra BDP kontrol ekranında matrahı olmayan satırlarin 0,00 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-111646TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Tiger Kargo EntegrasyonuKargo entegrasyonu özelliği ile kargo firmaları özelinde irsaliye üzerinden gönderi oluşturma, kargo durum sorgulama yapılabilmesi sağlanmıştır.Entegrasyonun kullanılabilmesi için sistem işletmeni üzerinden kargo entegrasyon bilgilerinin girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-114220TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Merkez bankasından kur aktarımında döviz türlerine hangi alış satış kurlarının aktarılacağı ayarlanabilmeli.Ticari sistem yönetimi – Tanımlar – Döviz kullanım parametreleri penceresine tür seçenekleri parametresi eklenerek alış ve satış kurlarının indirleceği tür sıralamasının belirlenebilmesi sağlanmıştır.Parametre öndeğerleri aşağıdaki gibi gelmektedir. MBDA – Merkez Bankası Döviz Alış
MBDS – Merkez Bankası Döviz Satış
MBEA – Merkez Bankası Efektif Alış
MBES – Merkez Bankası Efektif SatışSeçiniz işaretli olduğu durumda kur aktarımının yapılmaması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-114776TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kampanya sihirbazı ile satır miktar ve satır miktar toplamlarına göre indirim/promosyon yapılacak şekilde kampanya tanımlanabilmeli.Kampanya sihirbazı ile satır miktar ve satır miktar toplamlarına göre indirim/promosyon şeklinde kampanya tanımlanabilmesi sağlanmıştır.Kampanya sihirbazına kampanya türü olarak “Satırdaki miktara göre indirim ve /veya promosyon” seçeneği eklenmiştir.”Satırdaki miktara göre indirim ve /veya promosyon” seçeneği ile açılan malzeme bilgileri ekranında malzeme kodu dışında bir kriter kullanılacaksa malzeme kodu alanına atanan * değeri silinmelidir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-114934TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesaplar f9 menüde toplu güncelle seçeneği filtrelerine grup şirketi bilgileri aktarılacak evet/hayır filtresi eklenmeli.Cari Hesaplar f9 menüde Toplu Güncelle seçeneği filtrelerine grup şirketi bilgileri aktarılacak evet/hayır filtresi eklenmiştir.
WINERP-115003TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Fiş form tasarım standart alanlarına “Ch Anlık Bakiye” alanı eklenmesi talep ediliyor.Satış Faturaları ve kasadan eklenen Cari Hesap Nakit Tahsilat fişi form tasarımı standart alanlarına “Ch Anlık Bakiye” alanı eklenmiştir.
WINERP-115164TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Ana üretim çizelgeleme (MPS) ve malzeme ihtiyaç planlamada (MRP) öneri durumundaki satış siparişleri filtreye bağlı olarak planlamaya dahil edilmeliAna üretim çizelgeleme (MPS) ve malzeme ihtiyaç planlamada (MRP) öneri durumundaki satış siparişlerinin filtreye bağlı olarak planlamaya dahil edilmesi sağlandı. Planlama filtrelerine ” Satış Siparişleri Onay Bilgisi” filtresi eklendi. Filtre seçenekleri “Öneri” ve “Sevk edilebilir” seçenekleridir. Filtre ön değer olarak her iki seçenekte dahil olacak biçimde çalışacaktır.
WINERP-115248TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Kasa işlemleri ve kasa ekstresi filtrelerine cari hesap kodu filtresi eklenmeli.Kasa ekstresi filtrelerine “cari hesap işlemleri cari kodu” ve “faturalar cari kodu” filtreleri eklenmiştir.
WINERP-115332TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Browser üzerindeki hızlı erişim işlemlerinin ikonları güncellenmelidir.Malzeme, Malzeme Sınıfı ve Cari Hesap Kartları ekranlarında sağ bölümde bulunan hızlı erişim ikonları güncellenmiştir.
WINERP-115335TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Satış faturaları browserındaki fatura saati filtresi de eklenmeli.Satınalma ve Satış Faturaları ekran filtrelerine “Zaman” filtresi seçeneği eklenmiş ve faturaların zaman bilgisine göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-116358TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Müstahsil Makbuzunda Stopaj Tutarının Brüt Ya Da Net Tutar Üzerinden Hesaplanması Parametrik Olmalı.Müstahsil Makbuzu’nda stopaj tutarının brüt ya da net tutar üzerinden hesaplanması için “Müstahsil Makbuzunda Stopaj Payı Hesabı: Brüt üzerinden/Net üzerinden ” seçeneği eklenmiştir. Parametre öndeğeri brüt üzerinden gelmektedir.
WINERP-116481TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Excel’den veri aktarımı işlem sonrası log ekranında aktarım yapılan excel dosya ismi de gösterilsinExcel’den Veri Aktarımı işleminden sonra aktarım yapılan excel doyasının ismininin log ekranında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-116514TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Hızlı üretim fişi ekleme yetkisi olan kullanıcıda hızlı üretim sonucu oluşacak fişlere ayrı yetki aranmamalıMalzeme fişleri ekleme veya fiş türü yetkisi olmayan kullanıcıların , sadece hızlı üretim fişi yetkileri ile ekleme yapabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-116528TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-İrsaliye giden kutusunda harici yollardan iptal yapılabilmelie-İrsaliye belgelerinin cloud connect giden irsaliye kutusu ekranında F9- Harici yollardan iptal edilebilmesi ve ilgili fişin kırmızı renkte gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-116530TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kasa işlemleri stopaj muhasebe bağlantı kodları filtrelerine özel kod filtresi eklenmeli.Kasa işlemleri stopaj muhasebe bağlantı kodları filtrelerine “Fiş Özel Kodu” filtresi eklenmiştir.
WINERP-116574TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Dosya-bakım işlemleri-veri bağlantıları-ödeme tahsilat veri bağlantıları çalıştırıldığında log kaydı oluşması sağlanmalıDosya-bakım işlemleri-veri bağlantıları-ödeme tahsilat veri bağlantıları çalıştırıldığında log kaydının oluşması sağlanmıştır.
WINERP-116578TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Teminat bordrosu teminat mektubu bilgileri ekranına BSMV vergisi hariç seçeneği eklenmeli.Teminat Bordrosu Teminat Mektubu Bilgileri ekranına BSMV vergisi hariç seçeneği eklenmiştir.
WINERP-116580TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Verilen hizmet muhasebe bağlantı kodlarına cari hesap kodu filtresi eklenmeli.Alınan hizmet ve verilen hizmet muhasebe bağlantı kodları ekranına cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.
WINERP-116640TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Skonsol3 satış ekranında; faturada ödeme tipi kredi kartı harici seçildiğinde sağ click ödemeler ekranındaki Açıklama alanı pasif gelmektedir.Skonsol3 satış ve ön ödemeli satış işlemleri , ödemeler ekranında yer alan “Açıklama” alanı sadece ödeme tipi “Kredi kartı” olduğunda aktif oluyor ve veri girilebiliyordu , geliştirme yapılarak tüm ödeme tiplerinde veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-116675TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Skonsol3 satış ekranında e-İrsaliye bilgilerinin girilebilmesi sağlanmalı.Skonsol3 satış ekranında e-İrsaliye bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-116924TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri / Fiyat Endeksleri tablosu açıldığında default Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi gelmeli.Fiyat Endeks Türlerinde, Yİ ÜFE türünde tanımlanan satır olduğunda Fiyat Endeksleri ekranında öndeğer seçili olarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosunun gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-117147TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Üretim Emri içerisinde üretim emri satırları sekmesinde bulanan satırlara ölçeklenebilir kolonu eklenmeli.Üretim Emri içerisinde üretim emri satırları sekmesinde bulanan satırlara ölçeklenebilir kolonu eklenmiştir.
WINERP-117165TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Fiyat Endeksi Atama İşleminde Malzemenin Fiyat Endeksinin Gelmesi Sağlanmalı.Satış ve satın alma faturaları muhasebeleştirildikten sonra çalıştırılan maliyetlendirme servisi ile stok için hesaplanan endeksin fiyat endeksi atama işlemi ile ilgili muhasebe fiş satırına yansıması sağlanmıştır.
WINERP-117171TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde sk nın değerlenmiş rakamı üzerinden hesaplama yapılması sağlanmalıYeniden değerleme yapılmış sabit kıymetlerin, duran varlık enflasyon düzeltme fark hesaplamasında değerlenmiş tutar ve değerleme tarihi baz alınarak endeks çarpanı üzerinden hesaplama yapılması sağlanmıştır.
WINERP-117178TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Siparişlerde bağlantı takibi yapılabilmeliSiparişlerde bağlantı tanımının yapılarak sevk , ödeme işlemlerinin ilişkilendirilmesi , raporların alınması , kullanıcı yetkilendirme ve kalan bağlantı miktar/tutarının devir edilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-117507TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Enflasyon Muhasebesi Taslak Tebliğ Çerçevesinde GüncellemelerVUK Enflasyon muhasebesi taslak tebliği kapsamında güncellemelerin üründe de uygulanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-117806TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Payer’e dövizli fiyat kartının TL karşılığının gönderilmesi talep ediliyor.Pazar yeri entegrasyonunda malzeme satış/satın alma fiyat kartında belirtilen dövizli fiyat tutarının pazar yerine TL karşılığının gönderilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-114796TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Kasadan kesilen alınan/verilen serbest meslek makbuzu şahıs şirketi checkboxu işaretlenip xml olarak dışarı aktarılan fiş içeri alınırken şahıs şirketi checkboxu işaretli kalmalı.Kasadan kesilen alınan/verilen serbest meslek makbuzu şahıs şirketi işaretli şekilde XML Veri Aktarımı (İçeri) ile aktarımı yapıldığında şahıs şirketinin işaretli kalması sağlanmıştır.
WINERP-115916TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap riski limiti aşılmamasına rağmen XML Veri Aktarımı (İçeri) ile satış irsaliye aktarımında cari hesabın riski aşılmıştır mesajı alınıyor, irsaliye aktarılamıyor.Cari hesap riski limiti aşılmadığı durumlarda XML Veri Aktarımı (İçeri) ile satış irsaliye aktarımında cari hesabın riski aşılmıştır mesajı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-116092TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi ayın her günü olarak tanımlanan zamanlanmış görevde başlangıç tarihi ve saati verilmesine rağmen maliyetlendirme servisi görevi tekrarlanmıyor.Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi ayın her günü ve sürekli olarak tanımlanan zamanlanmış görevin başlangıç tarihi ve saatine bakılmaksızın maliyetlendirme servisi görevini tekrarlaması sağlanmıştır.
WINERP-116093EXCELTRANS,Exceltrans ile malzeme kartı aktarıldığında stok kodu, açıklaması, açıklaması 2 kolonlarında virgül bulunması durumunda programa aktarım sağlandığında virgüller nokta olarak set edilmektedir.Exceltrans ile malzeme kartı aktarıldığında stok kodu, stok açıklaması, stok açıklaması 2 kolonlarında virgül, noktalı virgül bulunması durumunda program içerisine yazıldığı gibi aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-116156TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,STLINE tablosunda OUTCOST değerleri sıfır olması durumunda özet maliyet analizi raporu alırken önce maliyetlendirme servisi çalışsın filtresi evet olarak düzenlendiğinde çıkış maliyeti sıfır olarak hesaplanmamalı.Özet maliyet analizi raporu “önce maliyetlendirme servisi” çalışsın filtresi seçeneği “evet” olarak ve malzeme kodu filtresine detaylı filtre özelliğiyle bir veya daha fazla malzeme kodu seçilerek çalıştırıldığında; OUTCOST değeri “0” olan malzemeler için çıkış maliyetinin sıfır olarak hesaplanmaması sağlanmıştır.
WINERP-116251TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Malzeme kartında özel matrah uygulansın seçili olan e-faturada fatura tipi özel matrah seçildiği zaman fatura tipi istisna olarak değişmemeli.e-Faturada fatura tipi özel matrah seçildiğinde fiş kayıt sırasında fatura tipi bilgisinin değişmemesi sağlanmıştır.
WINERP-116320TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kredi kartı fişinde satırda ticari işlem grubu zorunlu alan seçilmesine rağmen kaydedilebilmektedir.Kredi Kartı Fişi , Kredi Kartı İade Fişi , Firma Kredi Kartı Fişi , Firma Kredi Kartı İade Fişi türlerinde ticari işlem grubunun zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-116341TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muavin defter tablo olarak alındığında raporun gelişmiş ekranında Col(6) değeri kullanıldığında formülde yazım hatası var mesajı alınmaktadır.Muavin defter tablo olarak alındığında ve kolon ayarlarında Col(6) değeri kullanıldığında satırdaki ilgili ay bilgisinin metin olarak basılması sağlanmıştır. 
WINERP-116361TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satış faturaları dökümünde tanımlı alanlarda bulunan EArchiveDetRec veri alanlarından değer dönmüyor.Satış faturaları dökümünde e-Arşiv Statüsü filtresi aktifleştirilerek tanımlı alanlarda bulunan EArchiveDetRec veri alanlarından değer getirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-116397TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Hızlı üretim fişi kopyalanıp miktar alanı değiştirildiğinde “Hesaplama işlemi yeniden yapılacaktır” uyarısı alınmadan kaydetme işlemi yapılıyor.Hızlı üretim fişi kopyalanıp mamul miktar alanı değiştirilerek fiş kaydedildiğinde “Hesaplama işlemi yeniden yapılacaktır” uyarısına Tamam/Vazgeç seçimi yapılarak alt malzemelerin yeniden hesaplanması ya da hesaplanmadan malzeme fişlerinin oluşması sağlanmıştır.
WINERP-116513TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Malzeme ihtiyaçları listesinde alt üretim emri girdi malzemeleri birim seti yerine reçetede bağlı olduğu yarı mamulün birim setini listelenmektedir.Üretim emri üzerinde malzeme ihtiyaçları listesi,  Alt Üretim Emri İhtiyaçları Listelensin = Evet seçili olarak alındığında alt üretim emri girdi malzemeleri birim seti bilgisnin doğru listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-116584TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İhracat operasyon fişine aktarılan irsaliyede sürücü bilgileri olmasına rağmen fiş üzerinde f9 menü ihracat bilgilerini değiştir yapılıp kaydedildiğinde taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri girilmelidir uyarısı alınıyor. Aktarılan satış irsaliyesinde kayıtlı olan sürücü bilgilerinin İhracat operasyon fişine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-116638TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Plasiyer Satış raporları modülündeki satış faturaları dökümü raporunda iadeler toplamdan düşmemektedir.Plasiyer Satış raporları modülündeki satış faturaları dökümü raporunda iadelerin toplamdan düşmesi sağlanmıştır.
WINERP-116700TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İşlem dövizli irsaliye faturalanırken fatura detaylarında işlem dövizi değiştirildiğinde oluşan faturada işlem dövizi tutarı güncellenmemektedir.İşlem dövizli irsaliye faturalanırken fatura detaylarında işlem dövizi değiştirildiğinde oluşan faturada işlem dövizi tutarının güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-116701TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı raporu net satış tutarı kolonunda, perakende satış faturaları için KDV dahil toplam, toptan satış faturaları için KDV hariç toplam gelmektedir.Cari hesaplara göre satış dağılımı raporunda toptan satış faturasının net tutarı alanının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-116702TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Otomatik muhasebeleştirme seçiliyken muhasebeleşen banka kredisine değiştir ile girilerek kaydet işlemi yapıldığında krediye bağlı banka fişleri ve muhasebe fişleri tekrar oluşmaktadır.Otomatik muhasebeleştirme açıkken muhasebeleşen banka kredisine değiştir ile girilerek kaydet işlemi yapıldığında krediye bağlı banka fişleri ve muhasebe fişlerinin çoklanmadan oluşması sağlanmıştır.
WINERP-116812TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme sınıf ağacı içerisinde bir malzeme kartı kopyala yapılarak oluşturulan malzemenin ITEMS tablosundaki GUID değeri kopyalanan malzeme kartıyla aynı gelmektedir.Malzeme sınıf ağacı içerisinde bir malzeme kartı kopyala yapılarak oluşturulan malzemenin ITEMS tablosundaki GUID değerinin farklı olması sağlanmıştır.
WINERP-116874TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satış muhasebe bağlantı kodları tanımlanırken KDV filtresi verilerek muhasebe bağlantı kodları tanımlandıktan sonra, fatura satırında KDV oranı değiştiğinde muhasebe kodları güncellenmeli.Satınalma ve Satış fatura satırlarında birden fazla kez kdv oranı değiştirildiğinde ,ilgili satır için kdv muhasebe kodu bağlantılarda tanımlı olan koda göre güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-116879TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satınalma siparişlerinde silinen kayıtlarda incele yapıldığında bu işlemi yapmaya yetkiniz yok uyarısı alınıyor.Satınalma siparişleri silinen kayıtlar ekranında incele işlemi yapılmak istendiğinde alınan “Bu işlemi yapmaya yetkiniz yok.” uyarısı kaldırılmıştır.
WINERP-116892EXCELTRANS,Exceltrans dan cari hesap kur farkı fişi aktarım işlemi yapıldığında satırlar boş olarak gelmektedir.Exceltrans ürününden cari hesap kur farkı fişi aktarım işlemi yapıldığında satırların doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-116955TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap ekstresinde fiş numaraları detay filtresinde birden fazla değildir kriteri verildiğinde filtre hatalı çalışıyor.Cari hesap ekstresi Fiş Numaraları filtresinde detay filtre olarak birden fazla değildir kriteri verildiğinde istenen kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-116985EXCELTRANS,Exceltrans üzerinden satınalma faturası aktarımında “muhasebe bağlantı kodlarını doldur” seçeneği işaretli olduğunda cari hesap kartında tanımlı muhasebe hesap kodu faturaya gelmeli.Exceltrans üzerinden satınalma faturası aktarımında “muhasebe bağlantı kodlarını doldur” seçeneği işaretli olduğunda cari hesap kartında tanımlı muhasebe hesap kodunun faturaya yansıması sağlanmıştır.
WINERP-117007TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Gelecek aylara ait gider dağıtımı yapılan alınan hizmet faturasında ek vergi varsa dağıtımda sadece ek vergiyi dağıtıyor.Gelecek aylara ve yıllara dağıtım yapılacak faturalarda ek vergi olduğunda , ilgili vergi tutarı dağıtılmadan muhasebeleştirilmesi ve daha sonra gelecek aylara ve yıllara dağıtım işlemi çalıştırıldığında da ilgili vergi tutarları için dağıtım yapılmadan vergisiz tutarların dağıtılması sağlanmıştır.
WINERP-117030TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İşlem dövizli irsaliye üzerinde f9 menüden faturala işleminde tarih değişmesine rağmen kur bilgisi güncellenmiyor.İşlem dövizli irsaliye seçilerek F9 – Faturala işlemi ile açılan fatura fişinde farklı tarihe faturalandığında, satır tutarının fatura tarihindeki döviz kuruna göre hesaplanması ve detaylar tabında kur bilgisinin de fatura tarine göre güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-117054TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Bankada alınan hizmet faturasında genelde raporlama satırlarda işlem dövizi seçildiğinde “Kağıt/e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv(int) belgelerinde kullanılacak para birimi (Genel/Satırlar) işlem dövizi seçilmelidir” mesajı alınıyorBanka alınan/verilen hizmet faturalarındagenelde ve satırlarda işlem dövizi seçildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-117085TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Kalite kontrol değer girişi ekranında boş satıra tıklanması sonrası SLQCASGN tablosuna değer girilmemiş boş satır için kayıt yazılıyor.Kalite kontrol değer girişi ekranında boş satıra tıklanması sonrası SLQCASGN tablosuna değer girilmemiş boş satır için kayıt yazılmaması sağlanmıştır.
WINERP-117089TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sarf fişi satırlarında masraf merkezi seçilip muhasebeleştirildikten sonra fişte değişiklik yapılarak masraf merkezi değiştirildiğinde mahsup fişine eski masraf merkezi geliyor.Malzeme fişlerinde satırda masraf merkezi girilerek kaydedilen ve muhasebeleştirilen fiş değiştir ile açılıp masraf merkezi değiştirildikten sonra yeniden muhasebeleştirildiğinde yeni belirlenen masraf merkezi bilgisinin son mahsup fişine yansıması sağlanmıştır.
WINTLS-9672TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ürünlere Rdp kullanarak giriş yapıldığında son kullanım tarihi dolmuştur uyarısı alınıyor.Ürünlere girişte alınan son kullanım tarihi dolmuştur uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-117326MM3,MM3/ GO3 ürününde sistem işletmeninde firma eklerken En fazla 25 firma ekleyebilirsiniz mesajı alınmaktadır.MM3/ GO3 ürününde sistem işletmeninde firma eklerken uyarı mesajı olmadan 25 den fazla firma eklenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-117680TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,537 sayılı kanun kapsamında sürekli yeniden değerleme işleminde birikmiş amortisman (d.s.) tutarı hatalı hesaplanıyor ve dönemsel birikmiş amortisman tutari negatife düşüyor.537 sayılı kanun kapsamında sürekli yeniden değerleme işleminde birikmiş amortisman (D.S.) tutarı hatalı hesaplanıyordu ve dönemsel birikmiş amortisman tutarı negatife düşmemesi sağlanmıştır.