Logo WMS Panel


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1WMS Panel’e giriş ekranında versiyon bilgisinin eklenmesiWMS Panel’de kullanıcı girişi yapılan giriş ekranına panel versiyon bilgisi eklenmiştir.
2Kullanıcı bazında varsayılan fiş türü ayarlanabilmesiWMS Panel’de Kullanıcı Parametreleri altına iki yeni kullanıcı parametresi eklenmiştir. Bu parametreler varsayılan giriş fiş tipi ve varsayılan çıkış fiş tipinin seçilebilmesini sağlamaktadır.
3Birim çarpanları değişikliği için parametre eklenmesiBirim çarpanları değişikliği Birim Çarpanları Değiştirilebilsin parametresi eklenmiş ve varsayılan değerinin “Değiştirilebilir” gelmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Barkod Ayrıştırma yöntemi olarak “Barkod miktar özelliği” seçildiğinde ondalık alana değer yazılabilmesiBarkod Ayrıştırma Yöntemi : Barkod Miktar Özelliği seçildiğinde; ondalık alana değer yazılabilmesi için çalışma yapılmıştır.

Logo WMS Mobile


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1WMS’te Panel ve Mobil versiyonları farklı olduğunda uyarı mesajı gösterilmesiWMS Panel ve WMS Mobil versiyonları aynı olmadığında; mobilde kullanıcı girişi esnasında uyarı mesajı gösterilmesi sağlanmıştır.
2Üretim emri girişinde etiket yazdırmada bilgilerin kaydedilmesiÜretim emri girişinde etiket yazdırma işleminde, aynı bilgilerin tekrar seçilmesi yerine kaydedilmesi ve miktar güncellenerek etiket çıktısı alınabilmesi sağlanmıştır.
3Birim çarpanları değişikliğinin parametreye bağlanmasıBirim çarpanları değişikliğinin parametreye bağlanması için geliştirme yapılmıştır. WMS Panel’deki “Birim Çarpanları Değiştirilebilsin” parametresi dikkate alınmaktadır.
4Mal kabulde otomatik SKT getirilmesi talebiAyarlar altına “Giriş işlemlerinde otomatik SKT atansın” parametresi eklenmiştir. Bu parametrede iki seçenek bulunmaktadır:1 – İşlem yapılan tarih kullanılsın: Bu parametre seçildiğinde mal kabul yapılan tarih SKT olarak atanacaktır.2 – Seçilen yıl işlem tarihine eklenilerek kullanılsın: Bu parametrede yıl değeri girilir. Kaç yıl girildiyse; mal kabul yapılan tarihe o kadar yıl eklenerek, son kullanma tarihi bu değer olarak atanmaktadır.
5Kullanıcı bazında varsayılan fiş türüne göre işlem yapılabilmesiWMS Panel’de Kullanıcı Parametreleri’ne eklenen “varsayılan giriş/çıkış fiş tipi” tanımlamasına göre işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
6Netsis WMS – Kontrollü Kabul ekranında iade tipli irsaliyelerin listelenmesi ve işlem yapılabilmesiNetsis WMS – Kontrollü Kabul ekranında iade tipli irsaliyelerin listelenmesi ve işlem yapılabilmesi için geliştirme yapılmıştır. TBLFATUIRS tablosunda tipi 4 olan kayıtların da görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1ERP’de ana birim dışında bir birimle oluşturulan siparişin, WMS’te Sipariş Detayları ekranında ana birim ile gösterilmesiERP’de ana birim dışında bir birimle oluşturulan siparişin, WMS’te Sipariş Detayları ekranında ana birim ile gösterilmesi sağlanmıştır.
2Karma türünde olmayan bir palet içerisinde sipariş sevk işlemi yapıldığında Stok Detayı Raporu’nda malzemenin eksi stoğa düşmesiKarma türünde olmayan bir palet içerisinde sipariş sevk işlemi yapıldığında; Stok Detayı Raporu’nda malzemenin eksi stoğa düşmesiyle ilgili çalışma yapılmış, stoğun eksiye düşmesi engellenmiştir.
3Ambarlar Arası Transfer fişinde çoklu seri seçilerek, cihazın kamerası ile okutma yapıldığında fişten çıkılması“Otomatik Ürün Ekle” parametresi açık olduğunda, Ambarlar Arası Transfer fişinde çoklu seri ile işlem yaparken; cihaz kamerasıyla okutma yapıldığında işleme devam edilebilmesi sağlanmıştır.