Logo WMS Panel


Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Stok Detayı Raporu’nun Excel’e aktarımının filtreleri veya tüm kayıtları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesiStok Detayı Raporu Excel’e aktarılırken; filtre varsa filtrelerde listelenen kayıtlara göre aktarılması, filtre yoksa tüm kayıtları kapsayacak şekilde aktarılması sağlanmıştır.
2ERP’de “Kullanım Dışı” olarak ayarlanan malzemelerde stok olduğunda sayım sonuçlarının ERP’ye aktarımlarının sağlanmasıERP’de “Kullanım Dışı” olarak ayarlanan malzemeler olduğunda; WMS’ten gerçekleştirilen sayım sonuçlarının, ERP’ye aktarımı esnasında “kullanım dışı malzemeler” olduğuna dair gelen uyarı mesajıyla ilgili düzenleme yapılmıştır. Kullanım dışı malzemeler olduğunda sayım sonuçlarının aktarılabilmesi sağlanmıştır.
3Sayım fişlerinde merkez ambar harici ambar seçildiğinde, ERP’ye doğru ambar bilgisinin aktarımının sağlanmasıSayım fişlerinde merkez ambar dışında bir ambar seçildiğinde; seçilen ambarın ERP’ye aktarılmasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte iş yeri, fabrika, bölüm gibi bilgilerin aktarımları da düzenlenmiştir.
4Tam palet olarak gerçekleştirilen yer değiştirme işlemlerinde birim kodu aktarımının düzenlenmesiTam palet olarak gerçekleştirilen yer değiştirme işlemlerinde, birim kodu aktarımlarının doğru alanlar üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Logo WMS Mobile


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Sayım detayları ekranında arama yapıldığında sadece arama yapılan malzemenin filtrelenmesiSayım detayları ekranında arama yapıldığında sadece arama yapılan malzemenin filtrelenmesi sağlanmıştır.
2Hızlı Üretim ekranında sarf malzemelerinin mevcut stok miktarlarının eklenmesiTiger için; Hızlı Üretim ve Üretim Emri ekranlarında, Netsis için ise; İş Emri ekranında sarf malzemelerinin mevcut stok miktarlarının gösterilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
3Mal kabulde otomatik SKT atanmasının raf ömrüne göre yapılabilmesiGiriş işlemlerinde takipli malzemelerin son kullanma tarihlerinin, ERP’de malzeme kartına girilen raf ömrü eklenerek otomatik atanması sağlanmıştır. WMS Mobil – Ayarlar – Giriş İşlemlerinde SKT Otomatik Atansın – Raf Ömrü eklenerek hesaplansın parametresiyle sağlanmaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4Taşıyıcı kodu alanında yer alan taşıyıcı kodlarının açıklamaya göre sıralanmasıTaşıyıcı kodu alanında yer alan taşıyıcı kodlarının açıklamaya göre listelenmesi sağlanmıştır.
5Ambarlar Arası Transfer fişine özel kod, yetki kodu ve proje kodu alanlarının eklenmesiAmbarlar Arası Transfer, Ambarlar Arası Transfer (Tesellüm), Ambarlar Arası Transfer (Üretim) fişi ekranlarına; özel kod, yetki kodu ve proje kodu alanları eklenmiştir.
6Siparişlerin listelendiği ekranda müşteri/tedarikçi koduna göre arama yapılabilmesiSiparişlerin listelendiği ekranda müşteri/tedarikçi koduna göre arama yapılabilmesi için geliştirme yapılmıştır.
7Mal kabulde lot bilgisi olan malzemeler için; seri lot kısmına kalemle tıklanabilmesi ve isteğe göre lot seçimi yapılabilmesiMal kabulde lot bilgisi olan malzemeler için; seri lot kısmına kalemle tıklanabilmesi ve isteğe göre lot seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır. Seçim yapmadan lot okutma ya da elle lot girişi de yapılabilmektedir.
8Ürün yerleştirme ekranındaki hedef palet bilgisinin palet şablonu ile takip edilmesiÜrün yerleştirme ekranındaki hedef palet bilgisinin, panelde tanımlanan palet şablonu ile takip edilebilmesi sağlanmıştır.
9E-İrsaliye tipinde Ambarlar Arası Transfer Fişi kesildiğinde; sevkiyat adresinin dolu olarak aktarılmasıE-İrsaliye tipinde Ambarlar Arası Transfer Fişi kesildiğinde; carinin uygun sevkiyat adresi varsa, sevkiyat adresi bilgisinin aktarılması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Toplama fişine eklenen paletli ürün satırlarının detay bölümünden silinememesiToplama işlemlerinde fişe eklenen paletli malzeme satırlarının, detay bölümünden silinebilmeleri sağlanmıştır.
2İki farklı cariye ait mal kabul siparişinin WMS’te birleştirilip Netsis’e gönderiminde uyarı mesajı alınmasıİki farklı cariye ait mal kabul siparişinin, WMS’te birleştirilip tamamlandıktan sonra; Netsis’e gönderiminde çıkan “NaN is not a valid double value as per JSON specification” uyarısının alınmaması için geliştirme yapılmıştır. İki farklı cariye ait siparişin birleştirilerek, stoklara girişi yapıldıktan sonra Netsis’e başarılı bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.
3Kontrollü Kabul – Devam Eden İşler ekranında fiş silme esnasında “stok miktarı yetersiz” uyarısının çıkmasıGiriş – Kontrollü Kabul – Devam Eden İşler ekranında birden fazla kayıt varken, fiş silme işleminde “stok miktarı yetersiz” uyarısının verilmemesi için düzenleme yapılmıştır.
4Lotlu varyantlı malzeme siparişten fazla okutulduğunda fişin ERP’ye gönderilememesiSipariş içerisindeki lotlu ve varyantlı bir malzeme; sipariş miktarından fazla bir miktarda okutulduğunda eksiksiz şekilde ERP’ye gönderilmesi için düzenleme yapılmıştır.