Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Açılır Pencerede Kolon Sayısı 2 ve Aşağı Olduğunda Kolonda Arama Yapıldığında Kolonların Resize,Best Fit YapılmasıAçılır pencere kolonları için varsayılan minimum genişlik değeri ataması yapılmıştır.
2Yordam Parametrelerine Yeni Eklenen Alanların Öncesinde Bulunan Rest Aktivitesine de GelmesiYordam parametrelerine yeni eklenen alanların halihazırda kullanılan rest aktivitesine de gelmesi sağlanmıştır.   Bu çalışma kapsamında;Yordam giriş ve çıkış parametreleri ekranlarına yenile butonu eklenmiştir.  Servis aktiviteleriyle ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
3NAF.LFlow.WAS /nlog.log Dosyasında minLevel Parametresinin Error Gelmesinin SağlanmasıNAF.LFlow.WAS /nlog.log dosyasında minLevel parametresinin error gelmesi sağlanmıştır.
4ELogo ve Mail Dinleme Tanımlarının Pasif/ Aktif Yapıldığında Kaldığı Yerden Devam EtmesiELogo ve Mail Dinleme otomatik süreç tanımlarının pasif/ aktif yapıldığında kaldığı yerden devam etmesi sağlanmıştır.   Bu çalışma kapsamında;Yukarıda belirtilen tipteki otomatik dinleme tanımları pasife alındığında NWFCONFIG tablosunda bulunan son değer silinmemektedir. Dinleme tanımı tekrar aktif yapıldığında kullanıcının önüne “Tanımın pasif olduğu aralıktaki faturalar sisteme dahil edilsin mi?” şeklinde bir seçim ekranı çıkar. Yapılan tercihe göre pasif olduğu aralıkta gelen mail veya faturalar da sisteme dahil edilebilir.
5Fonksiyon Kütüphanesi OluşturulmasıTasarım aracı içerisinde Fonksiyon oluşturma özeliği desteklenmiştir.  Bu çalışma kapsamında:Akış, form veya rapor içerisinde tekrarlı olarak kullanılmak istenen işlemler için fonksiyonlar oluşturularak; formül sihirbazı (Roslyn) ekranlarından çağırılabilir. Fonksiyon Kataloğu desteği sayesinde de çok sık kullanılan fonksiyonlar akış bağımsız tanımlanır ve ilgili akış içerisinden çağırılarak kullanılabilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
6Gantt Değişkeni Verilerinin Veritabanına Aktarılması için Metot OluşturulmasıGantt değişkeni verilerinin veri tabanına aktarılması için metot oluşturulmuştur.  Bu çalışma kapsamında;GanttDeğişkenAdı.TransferToDatabase() metodu kullanılarak formül sihirbazı üzerinden veri tabanına aktarım desteklenmiştir. Metod, veri tabanında tanımlı tablonun anahtar alanına göre insert ya da update işlemi gerçekleştirir. Gantt değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
7Custom Function | Framework 4.8’e Çıkarılması ve Telerik Sürümlerinin GüncellenmesiCustom functionlar için framework 4.8’e çıkarılması ve telerik sürümlerinin güncellenmesi sağlandı. Güncel eklentiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsinizÖzelleştirilmiş Aktivite  ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.Özelleştirilmiş Fonksiyon ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
8Tasarım Aracı|Kolay Mod ve Gelişmiş Mod Ekranları Arası Geçişte Yaşanan Hafıza ArtışıKolay mod ve gelişmiş mod ekranları arası geçişte yaşanan hafıza artışı giderilmiştir.
9SendEmail() Metoduna Yorum-Dosya-Rapor Parametrelerinin EklenmesiSendEmail metoduna yorum, dosya ,rapor parametrelerinin eklenmesi sağlanmıştır. Formül Sihirbazı (rosyln) üzerinden Eposta gönderim örneği için tıklayınız.
10Form Özelliklerinden Buton Sıralandığında Aktif Fom Görünümünü AlmasıForm özelliklerinden buton sıralandığında aktif fom görünümünü alması sağlanmıştır.
11Tab Değişkeninde Sekme Düzenleme Yetkisinin DeğiştirilebilmesiTab değişkeninde sekme düzenleme yetkisinin değiştirilebilmesi sağlandı. Bu çalışma kapsamında:Formül Sihirbazı (Roslyn) üzerinde TabAdı.SetTabEnable(İndeksNumarası,false) metodu kullanılarak tab pasife alınır. Metot içerisinde pasif yapılmak istenen tabın indeks numarası verilmelidir. İşlem sonucunda ilgili tab form üzerinde pasif olarak görüntülenir, kullanıcı bu tabın içerisine giriş yapamaz.  Tab değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
12Gantt Değişkeni İçin RefId Property DesteğiGantt değişkeni için RefId property desteği sağlanmıştır. Gantt değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
13Tablo Liste Değişkeninde Excel Aktarım İşleminin DesteklenmesiTablo liste değişkeni üzerinden excele aktarım işlemi desteklenmiştir.   Bu çalışma kapsamında;Tablo Liste değişkenine ‘Excel Olarak İndir’ butonu eklenmiştir.  Tablo Liste değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Raporlama Aracı | Headerda Body Kolon DüzenlemeleriRaporlama aracı üzerinde raporun header kısmındaki body kolon özelliklerine tamsayı girilmesi sağlanmıştır.
2Otomatik Tamamlama Değişkeni Değer AtanmasıOtomatik tamamlama değişkenine değer atanması işlemi düzenlendi.  Bu çalışma kapsamında;DegiskenAdi.Value=”GörünenAdDegeri” kodu kullanılarak Formül Sihirbazı (rosyln)  üzerinden Otomatik tamamlama değişkenine değer atanabilir. Değişkene görünen ad değeri gönderilmelidir.
3Tab Değişkeninin Akıştan Silinmesinin SağlanmasıTab değişkeninin akıştan silinmesi sağlanmıştır.
4Detaylı Loglama | Performans Logları Ekranı Resume İkonu DeğişikliğiDetaylı loglama performans logları ekranı resume ikonu değişikliği yapılmıştır.
5İş Devretme Ekranında Geliştirme ve Yayın Modundaki Akışların Listelenmesiİş devretme ekranında hem geliştirme hem de yayın modundaki akışların listelenmesi sağlanmıştır. İş Devretme özelliği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
6Kontrol Sihirbazı Üzerindeki Sürüm Güncelleme İşleminin Asenkron Hale GetirilmesiKontrol sihirbazı üzerindeki sürüm güncelleme işlemi asenkron hale getirilmiştir.
7Veri Tipi Açılır Pencere Olan Gizli Kolon İçeren Tablo Verileri Excele Aktarılırken Açılır Pencere Değerlerinin YansıtılmasıVeri tipi açılır pencere olan gizli kolon içeren tablo verileri excele aktarılırken açılır pencere değerlerinin yansıtılması sağlanmıştır.