Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Sabit kıymet enflasyon düzeltmesi taşıma işlemleriEnflasyon düzeltmesine tabi tutulan sabit kıymetlerin gelecek dönem hesaplamalarında taşıma işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
2Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine ” Satır Birleştirme: Evet-Hayır ” eklenmeli.Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine ” Satır Birleştirme: Evet-Hayır” filtresi eklenmiştir. Filtre değeri Evet seçildiğinde aynı muhasebe kodlarına ait satırların birleştirmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Çok satırlı sipariş fişinde değiştir kaydet yapıldığında Access violation mesajı alınmaktadır.Çok satırlı sipariş fişinde değiştir kaydet yapıldığında uyarı mesajı alınmadan kayıt edilmesi sağlanmıştır.
2Duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması sonucu oluşan mahsup fişinde satınalma maliyet farkını son hesaplanan sabit kıymetin muhasebe hesabına yazıyorEnflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması çalıştırıldığında, oluşan mahsup fişinde her sabit kıymetin alım hesabına tanımlanan muhasebe hesabına fark tutarlarının yazılması sağlanmıştır.