2.90 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Cari hesap kartı içerisindeki sosyal medya ikonlarının güncellenmesi ve yenilerinin eklenmesiCari hesap kartı içerisine Instagram, Linkedin, WhatsApp hesap bilgilerinin giriş yapılabilmesinin sağlanmasının yanı sıra cari hesap kartı üzerinden Whatsapp sohbet penceresinin açılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
2E-fatura giden kutusu ekranında filtrelerde yer alan E-Fatura Durumuna 8 : Alıcıya gönderildi durumu eklenmeli.e-irsaliye giden kutusu irsaliye türü filtre seçeneklerine; 25 ambar fişi eklenmiştir.e-irsaliye gelen kutusunda İrsaliye türü seçeneklerine; 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır. 
arşiv giden irsaliye yanıtları irsaliye türü seçeneklerine: 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır.
arşiv gelen irsaliye yanıtları irsaliye türü seçeneklerine: 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır.
arşiv gelen irsaliyeler, irsaliye türü seçeneklerin : 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır.
3Otomatik yazdır işlemi aktif olduğunda e-belgelerde xslt şablonu ile yazdırılması sağlanmalıOtomatik yazdır işlemi aktif olduğunda e-belgelerin entegratörde tanımlı şablonu ile yazdırılması sağlanmıştır.
4Banka Hesap Browserına Takas Çekleri Bakiyesini Takip Edebilmek İçin Kolon Eklenmeli.Banka Hesap penceresine Takas Çekleri kolonu eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5Cari hesap kartı içerisinde yer alan irsaliye yerine geçer checkboxı seçilmeden, faturada öndeğerde işaretli gelip gelmemesi parametreye bağlanmalı.Cari hesap kartı içinde yer alan irsaliye yerine geçer seçimi yapılmadan faturada öndeğer olarak işaretli gelip gelmemesi parametreye bağlanarak Satış ve Dağıtım Parametreleri’ne “İrsaliye Faturalandığında İrsaliye Yerine Geçer İşaretli Gelsin” parametresi eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6İrsaliye faturaya aktarılırken irsaliye çağırma penceresinde irsaliye sevk tarihine göre de filtreleme yapılabilmeli.İrsaliye faturaya aktarılırken irsaliye çağırma penceresinde sevk tarihine göre de filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7Kredi kartı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı browser larında düzenleme yapıldığında veya f11 kolon ayarı yapıldığında pencere boyutları saklansın işaretli olmasına rağmen sihirbazın sonraki açılışında yapılan değişiklikler etkili olmamaktadır.Pencere boyutları saklansın aktif olduğunda ve  kredi kartı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı ekranlarında düzenleme ya da F11 kolon ayarı yapıldığında, ayarların kaydedilerek ekran yeniden açıldığında yeni düzenleme ile açılması sağlanmıştır. 
8e-İrsaliye, e-SMM ve e-MM onaylanacak sekmesine f9 menüye yazdır, seçilenleri yazdır seçeneği eklenmelidir.e-İrsaliye gönder/onaylanacak sekmesinde, e-İrsaliye/arşiv gelen irsaliyeler penceresinde, e-fatura/arşiv gelen uygulama yanıtları penceresinde, e-smm gönder/onaylanacak sekmesinde, e-MM/e-müstahsil makbuzu gönder/onaylanacak sekmesinde F9 menüye seçilenleri yazdır ve yazdır seçenekleri eklenmiştir.
9Elektrikli şarj hizmetlerine ilişkin e-Arşiv/e-Faturaların düzenlenmesie-Fatura senaryo seçeneklerine ; 7-Enerji seçeneği ve e-Fatura/e-Arşiv tipi seçeneklerine 9-Şarj ve 10-ŞarjAnlık seçenekleri eklenmiştir. e-Fatura/e-Arşiv bilgileri penceresine Enerji Fatura Bilgileri sekmesi eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olmasına rağmen kapatan fiş kasadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler için borç kapatma yapılamıyor.Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olduğunda kapatan fiş kasadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler için borç kapatma yapılabilmesi sağlandı.
2Kasa işlemlerinde proje kodu zorunlu alan olarak seçilmesine rağmen toplu kayıt eklemede uyarı vermeden kaydedilmektedir.Kasa işlemlerde toplu kayıt eklenirken zorunlu alanlarda tanımlanan proje kodunun kontrol edilmesi sağlanmıştır.
3Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanlarına kaydedilen cari hesabın bilgileri yazılıyor.Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanının değişmemesi sağlanmıştır.
4Fatura satırlarında tür “Malzeme” seçiliyken üç noktadan türü “Depozito (DM)” olan bir ürün çift tıklamayla seçildiğinde satır türü otomatik olarak “Depozito”ya dönmüyor.Satınalma ve Satış fatura satırlarında tür “Malzeme” seçiliyken üç noktadan türü “Depozito (DM)” olan bir ürün çift tıklamayla seçildiğinde satır türü otomatik olarak “Depozito”ya dönmesi sağlanmıştır.
5Bankadan Çek Ödemesi ekranında F9 menü kendi çeklerimiz ekranında toplu seçim yapılarak vade tarihi aralığı verildiğinde dip toplam hatalı görünüyor.Bankadan Çek Ödemesi ekranında F9 menü kendi çeklerimiz ekranında seçili olan çeklerin bakiyelerinin dip toplamda görünmesi sağlanmıştır.
6Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle kodu yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisi öncelikli gelmeli.Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle kodu yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisinin öncelikli gelmesi sağlanmıştır.
7Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma adı, sistem işletmeni firma adı ile aynı gelmeli.Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma adının, sistem işletmenindeki firma adı ile aynı gelmesi sağlanmıştır.
8Kredi kartı fişi xml dosyası içeri alınırken kullanımdaki banka hesapları seçilmelidir uyarısı alınıyor.Kredi kartı fişinde seçilen banka kullanımda olmasına rağmen kullanımda olmayan aynı isimli banka hesabı olması durumunda kullanımda olan banka hesabı seçilmelidir uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
9e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib e gönderilecek statüsünde iptal edilemiyor.e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib’e gönderilecek statüsünde F9 – İptal et işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
102.89 versiyonda ek vergili malzeme seçilip birim fiyat girilmeyen satış irsaliyesi, faturaya aktarılarak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplanmamaktadır.Ek vergi uygulanan malzeme seçilerek birim fiyat girilmeden kaydedilen satış irsaliyesi, faturaya aktarılarak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplanması sağlanmıştır.