Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Cloud connect e-fatura gönder ekranında gönderilecekler tabında bulunan faturalar toplu bir şekilde pdf olarak kaydedilebilmeli.Cloud connect e-Devlet modülü altındaki belge gönderim ekranlarına F9 – Dosyaya Kaydet seçeneği eklenerek belgelerin gönderilmeden toplu bir şekilde pdf, xml, ubl, erp xml olarak kaydedilebilmesi sağlanmıştır.e-İrsaliye, e-Arşiv e-Fatura gönder ekranlarında her iki sekmeye,
e-MM de gönder, (2.sekmeye)
e-SMM gönder ekranına seçenekler eklenmemiştir.
2Fatura içerisinde cari hesap seçildiğinde ticari işlem grubu bilgisinin güncellenip güncellenmeyeceği parametrik olarak belirtilebilmeli.Satış dağıtım ve satınalma parametrelerine ayrı ayrı olmak üzere ; fiş içerisinde cari hesap bilgisi değiştirildiği durumda ticari işlem grubu bilgisinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek üzere “Cari hesap seçiminden ticari işlem grubu güncellensin = Evet/Hayır” parametresi öndeğeri evet olarak eklenmiştir.
3Faturanın detaylar tabında bulunan ödeme tipi alanı kampanya tanımlarken değişken olarak kullanılabilmeli.Satınalma/ Satış Kampanya tanımları koşul alanında “Ödeme Tipi” alanının değişken olarak kullanılması sağlanmıştır.Faturanın detaylar tabında bulunan ödeme tipi bilgisinin kampanya tanımı koşul alanında P139 değişkeni olarak tanımlanarak ödeme tipine göre kampanya uygulabilmektedir.Standart alan olarak eklenen fatura ödeme tipi rakam değerleri:0 : İşlem yapılmayacak, 1 : Nakit, 2 : Çek, 3 : Senet, 4 : Kredi Kartı, 5 : Mağaza Kartı, 6: Taksit, 7 : Dbs, 8: Banka Havale/EftÖrnek; P139=”4″ şeklinde koşul tanımı yapılmalıdır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4Proje kartları toplu olarak güncellenebilmeli.Projeler ekranı F9 menü seçeneklerine “toplu güncelle” seçeneği eklenerek proje kartlarının toplu olarak statüsü, başlangıç ve bitiş tarihleri, tarih kontrolü seçenekleri, proje sorumlusu, özel kodları ve yetki kodu bilgilerinin güncellenebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5Faturada satış elemanının sadece üç noktaya tıklayarak seçilebilmesi sağlanabilmeli.Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin parametresi Evet olarak kullanıldığı durumda sipariş,irsaliye ve faturada satış elemanı seçiminde cari hesapla bağlantısı olan satış elemanlarının seçilebilmesi sağlanmıştır.Parametre evet olduğu durumda cari hesap bağlantısı olmayan satış elemanının seçilmesine ya da elle yazılmasına izin verilmemektedir.
6Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresi Evet olduğunda satış faturası kaydet işleminde yavaşlık yaşanmasıSatış faturası kaydetme sırasında muhasebe kodları atanması işleminde performansı arttırmaya yönelik satış faturaları parametrelelerine “Faturalardaki Boş SMM Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur = Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir. Atanan ilk değer “Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur” seçeneğinde seçili olan değerdir.
7Malzemeler browserında f9 menü toplu güncelle penceresi filtrelerindeki satış t. kodu filtresi gibi satınalma tevkifat kodu filtresi eklenmelidir.Malzeme kartları ekranı f9 menü toplu güncelle penceresi filtrelerine satınalma tevkifat kodu filtresi eklenmiştir.
8Talep fişinde miktar ve iptal edilen miktar girilip ambar fişinde talep hareketi aktar seçilip gelen talep aktar browserında miktar bilgisi iptal edilen miktar düşülerek gelmeli.Talep fişinde miktar ve iptal edilen miktar girildikten sonra ambar fişi içerisinden “Talep Hareketi Aktar” işlemi ile aktarım yapıldığında miktar bilgisinin iptal edilen miktar düşülerek getirilmesi sağlanmıştır.
9Talep fişinde yaz tasarımında birim seti alanı standart alana eklensin istenmektedir.Talep fişi yaz tasarımında Birim Seti Kodu, Birim Seti Açıklaması ve SatırBirimi bilgisi standart alanlara eklenmiştir.
10Fiş içerisinde koşulları sağlayan birden fazla kampanya varsa fişte kampanya uygula yapıldığı zaman uygulanması istenen kampanya(lar) seçilebilmeli.Fiş içerisinde koşulları sağlayan birden fazla kampanya olduğu durumda uygulanacak seçilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda satış dağıtım ve satınalma parametrelerine ayrı ayrı olmak üzere “Birden Fazla Uygulanabilir Kampanya olduğunda Kullanıcı Seçim Yapabilsin” parametresi eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
11Muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı ekranda muhasebe koduna göre sıralama yapılabilmeli.Muhasebe bağlantı kodları ekranında kayıtların “Muhasebe Kodu” ve “Masraf Merkezi” ne göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.
12Satınalma siparişleri browserına satış eleman kodu kolonu eklenmeli.Satınalma siparişleri ekranına “Satış Elemanı Kodu” alanı eklenmiştir.
13Malzeme Yönetimi/Malzemeler/Malzeme Hareketleri pencerisine Cari Hesap Unvanı 2 alanı eklenmeliMalzeme kartları ekranı üzerinden erişilen malzeme hareketleri penceresine “Cari Hesap Unvanı 2” kolonu eklenmiştir.
14Çek senet bordrolarında cari döviz girişi olması durumunda muhasebeleştirme esnasında satırlarda işlem dövizi seçeneği işaretlendiğinde cari döviz bilgilerinde girilen döviz karşılığı muhasebe fişine yansımalı.Cari döviz girişi olan çek senet bordrolarının satırlarda işlem dövizi seçeneği işaretlenerek muhasebeleştirmesi durumunda cari döviz bilgilerinde girilen döviz karşılığının muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.
15Cloud Connect kullanıcılarında iptal durumundaki e-Arşiv faturasının çıkartılabilmesi engellenebilmeli.İptal durumundaki e-Arşiv faturasının çıkarılmaması sağlanmıştır.
16Sipariş girişinde en-boy miktarları girişi ile siparişe özel miktarın oluşturulması sağlanmalıSipariş/ İrsaliye/ Fatura fişlerinde malzeme kartında tanımlı En/ Boy/ Hacim/ Ağırlık gibi boyut bilgilerine göre miktar hesaplanabilmesi sağlanmıştır.Malzeme kartı birimler sekmesine, ana birim ve alt birimlere göre ayrı ayrı, “Malzeme Hesaplama Formülü” alanı eklenmiştir.
Satış/Satınalma Sipariş, İrsaliye, Fatura ve Kasa Fatura ekranları F9 menüsüne “Miktar Hesapla” seçeneği eklenmiştir. Ayrıca bu fişlere En, Boy, Yükseklik, Alan, Net Hacim, Brüt Hacim, Net Ağırlık, Brüt Ağırlık kolonları eklenmiştir.
Sadece malzeme türü için geçerlidir. Malzeme sınıfı, Karma Koli ve Hizmet kartları için formül tanımı ve hesaplama yapılamaz. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
17Zorunlu alanlara irsaliye satırında yer alan çıkış izleme numarası alanı eklenmeli.İrsaliye fişleri zorunlu alan seçeneklerine “Çıkış İzleme Numarası” alanı eklenerek zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
18Kampanya uygulamasında formülde birden fazla ikinci ürün kampanyası uygulanabilmeli.Kampanya uygulamasında formül ve koşul standart alanlarına eklenen P96 (Fiş Satır Sayısı)  alanı kullanılarak fiş içerisindeki ürün sayısına göre kampanya uygulanabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
19Muhasebe hesap kartında özel kod 2 bilgisi zorunlu alanlara eklenmeli.Muhasebe hesap kartları zorunlu alan seçeneklerine özel kod 2-3-4-5 eklenmiştir.
20Malzeme kartı üzerinde f9 menü toplu güncelleme seçeneğine kar marjı oranı alanı eklenmeli.Malzeme kartları ekranından erişilen F9 – Toplu Güncelleme işlem seçeneklerine “Kar Marjı Oranı” eklenerek, malzeme kartları için toplu olarak kar marjı oranının güncellenebilmesi sağlanmıştır.
21Cloud connect onaya gönder ekranındaki açıklama alanının karakter sayısı artırılmalı.Cloud Connect “Onaya Gönder” penceresinde açıklama alanına 250 karakter veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
22Banka ekstresinde aynı tarihli fişler için önce borç sonra alacak hareketleri listelensin isteniyor.Banka Ekstresi raporuna aynı gün girişli fişlerin sıralama filtresi seçeneği eklenerek filtredeki seçime bağlı olarak aynı tarihli fişler için önce borç veya alacak hareketlerinin listelenmesi sağlanmıştır.
23İade fişi içerisinde Giriş/Çıkış iade tipi ile önceki faturaya ilişkilendirildiği zaman satırdaki çıkış fatura göre miktar değiştirmeden önce değiştirmek için soru mesaj gelmesini isteniyor.İade fişi içerisinde Giriş/Çıkış iade tipi ile önceki faturaya ilişkilendirildiği zaman satırdaki çıkış miktarını değiştirmeden önce değiştirmek için soru mesajının gelmesi sağlandı.
24İşyeri bazında e-fatura kullanımında hem tüzel kişilik hem de gerçek kişi olarak işyeri tanımı yapılırsa işyeri bazında gerçek kişi için TCKNO (TC kimlik numarası) girişi yapılabilmeli.İşyeri bazında e-belge kullanımında , işyeri tanımı ekranlarına İşveren Bilgileri sekmesi eklenerek, kurum tipi gerçek kişi olduğunda tanımlanan bilgiler üzerinden belge gönderip/alınması sağlanmıştır.
25Satış faturaları browserinde f9 menüde bulunan “kontrol edildi işareti koy/kaldır” için kısayol oluşturulması talebi.Satış ve satınalma faturaları ekranlarında F9 menüde bulunan “kontrol edildi işareti koy/kaldır” seçeneği için Ctrl + Space tuş kombinasyonu ile kısayol tanımlanmıştır.
26Rdp yapılıp formlar maximize kullanılması durumunda form üst bar ve alt bar arasına sıkışmalıUzak masaüstü bağlantısı yapılarak kullanım sağlandığında İzle-Seçenekler menüsünde bulunan “Üst menü her zaman gösterilsin” seçimine istinaden tam ekran yapılan formların üst ve alt bar arasında konumlandırılması sağlanmıştır.
27Thinfinity virtual channels agent kurulu olan sunucu/terminalde e-edevlet modülünde giden kutularında (e-fatura e-arşiv e-irsaliye) f9 menü seçeneklerinden yazdıra tıklandığında pdf olarak kaydedilen belgede taslak ibaresi yer almaktadır.Wings ürünlerinde e-Devlet modülü giden kutularında (e-Fatura. e-Arşiv ve e-İrsaliye) f9 menü seçenekleri üzerinden yazdırma işleminde pdf formatında kaydedilen belgede başarılı olmayan belgelerde yer alan taslak ibaresinin gelip gelmemesi masaüstü kullanımında olduğu gibi parametreye bağlanmıştır.
28Satışta ve malzeme çıkış işlemlerinde otomatik seri/lot hareketlerinin oluşturulması ambar bazında ayarlanabilmeli.Ticari Sitem Yönetimi / Tanımlar / Ambarlar-İşyerleri parametrelerine “Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulmayacak Ambarlar” ve  “Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulmayacak Ambarlar” parametreleri eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
29Pazar yeri bağlantısı olan malzemelerin filtrelenebilmesi talep ediliyor.Pazar yeri malzeme eşleme ekranında malzeme kodu ve/veya açıklaması kolonlarında 3 noktaya basılarak açılan malzemeler ekranında pazar yeri bağlantısı olmayan eşleme yapılabilecek malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.
30Cloud connectte gelen kutusunda ki gibi, giden kutusuna KDV matrahı ve KDV tutarı kolonları eklenmeli.Cloud connectte E-fatura ve e-Arşiv faturaları giden kutularına KDV matrahı ve KDV tutarı kolonları eklenmiştir.
31Fatura xmline ek vergi kodunun açıklaması eklenmeli.Fatura xml şablonlarına ‘Ek Vergi Açıklaması’  alanı için ‘ADD_TAX_DEF’ alanı eklenmiştir
32Banka kredi tanımında kısa uzun dönemler muhasebe hesaplarının çalıştırılması sağlanmalıBanka hesap kartlarına, kredilere ait hesap kodları için, eklenen kısa ve uzun vade muhasebe kodları ile muhasebe kayıtlarının oluşması sağlanmıştır.
Finans parametrelerine eklenen “Banka Kredi Tanımında Kısa – Uzun Vade Muhasebe Hesapları Ayrı Takip Edilsin : Hayır / Evet” seçeneği ile ödemelerin kısa ve uzun vade olarak ayrıştırılarak ayrı satırda gösterilmesi sağlanır.
Senet/ Çek/ Teminatsız Kredi hesapları; Kısa ve Uzun Vade olarak, Kredi Faizi/ BSMV/ KKDF hesapları Gelecek Aylar ve Gelecek Yıllar olarak ayrıştırılmıştır.
Mevcut kredi modülü kullanımı devam ederken, Yeni eklenen parametre değeri EVET seçilmeden önce banka kredisine ait oluşturulan tüm fişlerin muhasebe kayıtlarının oluşturulmuş olması gerekir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
33e-Fatura mükellef kontrolünde fatura GB etiket bilgisinin yer alması zorunluluğu kaldırılmalı.Kamu carisi olmayan carilerde e-Fatura mükellef kontrolünde Gönderici Birim Etiketi alanının zorunluluğu kaldırılmıştır
34Yoğun datalarda bakım işlemleri altından çalıştırılan cari hesap toplamları için performans iyileştirilmesi yapılmalı.Yoğun veri tabanlarında bakım işlemleri altından çalıştırılan cari hesap toplamları için performans iyileştirilmesi yapıldı.
35Sabit kıymet enflasyon düzeltmesi taşıma işlemleriEnflasyon düzeltmesine tabi tutulan sabit kıymetlerin gelecek dönem hesaplamalarında taşıma işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
36Muhasebe açılış fişinde geçmiş dönem hareketlerinde giriş yapılan bilgiler siliniyor, silinmemeli.Muhasebe açılış fişi satırlarına geçmiş dönem tarihi alanı eklenmiştir. Enflasyon muhasebesi kapsamında endeks ve geçmiş dönem tarihi alanlarına veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
37Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine ” Satır Birleştirme: Evet-Hayır ” eklenmeli.Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine ” Satır Birleştirme: Evet-Hayır” filtresi eklenmiştir. Filtre değeri Evet seçildiğinde aynı muhasebe kodlarına ait satırların birleştirmesi sağlanmıştır.
38Go ürünlerinde perakende modülü olmadığında siparişler üzerinde f9 menüde karşı siparişler seçeneğinin gelmesi sağlanmalı.Go ürünlerinde Perakende modülü olmadığında Satınalma/Satış siparişleri üzerinde f9 menüde karşı siparişler seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
39Borç takip penceresinde kdv satırı ile fatura satırının ayrı filtrelenebilmesi sağlanmalı.Borç takip penceresi filtre seçeneklerine ” Fatura Tutarı : Hepsi- Kdv Hariç Tutar – Kdv tutarı ” eklenmiştir.
Ödeme planına bağlı olarak Fatura tutarı – Kdv tutarı bir fatura için borç takip penceresinde iki satır olarak listelendiği durumda kapama işlemi yapılırken filtrelemeyi sağlamak amacıyla eklenen bu filtre özellikle Azeri mevzuatı için kullanıma uygundur.
40İngilizce arayüzünde satış sipariş browserinde sipariş durumları Türkçe arayüzüne göre gelmektedir.Programa İngilizce giriş yapıldığında sipariş pencerelerindeki durumları gösteren kısaltmaların İngilizce karşılıklarının gösterilmesi sağlanmıştır. 
41Logo Dokuman Yönetim Sistemi entegrasyonun sağlanmasıLogo doküman yönetim sistemi entegrasyonu sağlanarak fiş ve kartlarda dokuman eklenebilmesi sağlanmıştır.
Logo doküman yönetim özelliğinin kullanılması için https://download.logo.com.tr/#/Windows/ERP/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/ORTAK/IdmAgent/ adresinden dosya indirilerek DYS Agent servisinin kurulması gereklidir.
Local kullanımında belgeler C:\Windows\System32\config\systemprofile\Logo Doküman Yönetimi klasörüne yazılır. Dokuman seçeneği ile açılan pencereden veya ilgili klasörden eklenen belgeler silinebilir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1İş akış rol tanımında talep fişi için değiştir işlemi tanımlandığında ve kullanıcı görevi tamamladığında talep fişinin durumu otomatik olarak onaylandı olmaktadır.İş akış rol tanımında talep fişi için değiştir işlemi tanımlandığında ve kullanıcı görevi tamamladığında talep fişinin durumun güncellenmemesi sağlanmıştır.
2Satınalma siparişinde malzeme ve hizmet satırı varsa sipariş yaz tasarımda detaylı bilgi (malzeme) veri alanından dönen bilgi hizmet satırına da yansıyor.Satınalma siparişinde malzeme ve hizmet satırı olduğunda sipariş yaz tasarımda detaylı bilgi (malzeme) veri alanından dönen bilginin hizmet satırına yazılmaması sağlanmıştır.
3Malzeme sınıfına bağlı alt malzemelerin satış fiyatını güncelleme için, malzeme fiyat güncelleme ile üst malzeme sınıfı kodu verildiğinde fiyat güncelleme işlemi yapılamadı mesajı alınmaktadır.Satınalma ve satış malzeme fiyat güncelleme işlemi ile üst malzeme sınıfı kodu verildiğinde malzeme sınıfının alt malzemelerinin fiyatlarının güncellenmesi sağlanmıştır. 
4LogoConnect uygulamasında, iki farklı e-İrsaliye için gelen satınalma faturası kaydet yapılarak X ile çıkıldığında satınalma irsaliye browserında e-İrsaliyeye F işareti gelmektedir.Connect ve Cloud Connect uygulamasında, kaydedilen irsaliye fişlerine ait gelen fatura kaydet işleminde irsaliye eşleme başarılı olduktan sonra açılan fatura formu kaydedilmeden kapatıldığında sistemdeki irsaliyelerin faturalama durumunun değişmemesi sağlanmıştır. 
5Cloud connect platformunda e-fatura giden kutusunda birden fazla fatura seçimi yapıldıktan sonra f9 menüden dosyaya kaydet işleminde dosya formatı pdf dosya adı fatura no + müşteri unvanı seçildiğinde dosya adına müşteri unvanı yansımıyor.Cloud Connect e-Fatura giden kutusunda birden fazla kayıt seçilerek F9- Dosyaya Kaydet işleminde dosya formatı pdf ve dosya adı fatura no+müşteri unvanı seçilerek kaydedildiğinde dosyanın fatura no ve müşteri unvanı olarak oluşması sağlanmıştır.
6Amortisman türü üretim birimi seçili olan sabit kıymet kaydı için yeniden değerleme yapılan ay sonrasındaki hesaplamada tekrar değerleme yapılıyor.Amortisman türü üretim birimi seçili olan sabit kıymet kaydı için yeniden değerleme yapılan ay sonrasındaki hesaplamada tekrar değerleme yapılmaması sağlanmıştır.
7Fatura içerisine değiştir ile giriş yapılıp ticari işlem grubu değiştirildiğinde seçilen ticari işlem grubuna ait muhasebe kodu gelmemektedir.Fatura içerisinde ticari işlem grubu değiştirildiğinde seçilen ticari işlem grubuna ait muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır.
8Günlük döviz kurları indirildikten sonra virgülden sonra gelen 4 hanenin yanına maneul kuruş hanesi yazılarak kuruş hanesi arttıralabilmeli ve yuvarlama yapmadan kayıt edilebilmeli.Günlük döviz kurları indirildikten sonra virgülden sonra gelen 4 hanenin yanına manuel kuruş hanesi yazılarak kuruş hanesi artırılabilmesi ve yuvarlama yapılmadan kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda finans parametrelerine “Günlük Döviz Kuruş Hanesi” parametresine girilen değer baz alınarak kuruş hane sayısı belirlenecektir.
9Perakende modülüne sahip olmayan Go3 ürününde malzeme fiyat güncelleme (satış) işleminde fiyat güncelleme işlemi yapılamadı uyarısı alınıyor ve toplu fiyat güncelleme yapılamıyor.Perakende modülüne sahip olmayan Go ürünlerinde de malzeme fiyat güncelleme işleminin çalışması sağlanmıştır.
10Malzeme browserında kilitleme işlemi yapılan malzeme başına kilit işareti gelmiyor.Malzeme browserında kilitleme işlemi sonrasında ilgili malzemeler için kilit işareti gelmesi sağlanmıştır.
11Satınalma sipariş onay bilgisi parametresi sevkedilemez olduğunda karşı sipariş oluştur işleminde karşı sipariş oluşturuluyor fakat bağlantı kurulmuyor.Satınalma sipariş onay bilgisi parametresi sevkedilemez olduğunda karşı sipariş oluştur işleminde karşı sipariş oluşturulup bağlantı kurulması sağlanmıştır. 
12Cari hesap browserında yaz etiket seçildiğinde cari hesap koduna göre değil unvana göre etiket basımı yapılmaktadır.Cari hesap penceresinde yaz etiket seçeneği filtre ekranına “listeleme” filtresi eklendi. Ön değer seçim “koda göre” seçeneğidir. Bu sayede etiket basımı yapıldığında listelemenin cari hesap koduna göre düzgün çalışması sağlandı.
13Fonksiyon artırıcı gider atanan sabit kıymet, devir exe ile dönem devri yapılarak bir sonraki döneme devredilip satıldığında satış faturasında sabit kıymetin kendisini fonksiyon artırıcı gider kaydı sayısı kadar çokluyor.Fonksiyon artırıcı gider atanan sabit kıymet, devir uygulamasıyla dönem devri yapılarak bir sonraki döneme devredilip satıldığında satış faturasında ve gider atanan sabit kıymet satırlarının oluşması sağlanmıştır.
14Sabit kıymet hareketlerinde onaylama yapıldığında amortisman tablosu muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodları değiştirilebiliyor.Sabit kıymet hareketlerinde onaylama yapılan ay ve önceki aylar için amortisman tablosu muhasebe kodları penceresinin incele modunda açılması sağlandı. Aynı kontrol   “Muhasebeleştir”, “Muhasebeleşme İşareti Koy” ve “Muhasebeleşme İşaretini Kaldır” işlemleri için de eklenmiştir.
15Açık olan widgetler arasında ctrl + tab tuş kombinasyonu ile geçiş yapılmak istendiğinde access violation uyarısı alınıyor.Açık olan widgetler arasında ctrl + tab tuş kombinasyonu ile geçiş yapılmak istendiğinde hata alınmaması sağlanmıştır.
16Mali dönem bağımsız çalışmada bilanço tablosunda hesap tutarı dönem içi bakiye seçili olduğunda dövizli (rd) yanlış geliyor.Mali dönem bağımsız çalışmada bilanço tablosunda hesap tutarı dönem içi bakiye seçili olduğunda dövizli tutarların doğru gelmesi sağlanmıştır.
17Konsinye çıkış irsaliyesi faturalandığında envanter raporu genel satırında envanter miktarı güncellenmiyor.Konsinye çıkış irsaliyesi faturalandığında envanter raporu genel satırında envanter miktarı güncellenmesi sağlanmıştır.
18Kredi kartı fiş tahsilatı filtre ekranında hesap kodu alanından detaylı filtre içerisinde üç noktadan seçim yapılamıyor.Kredi kartı fiş tahsilatı filtre ekranında hesap kodu alanından detaylı filtre içerisinde üç noktadan çoklu seçim yapılması sağlanmıştır.
19Cari hesap işlem merkezinde gridde satır filtresi aktif olması durumunda simge durumuna alınıp yeniden açılmak istendiğinde control has no parent window mesajı alınıyor.Cari hesap işlem merkezinde satır filtresi aktif olması durumunda simge durumuna alınıp yeniden açılabilmesi sağlanmıştır.
20Çok satırlı sipariş fişinde değiştir kaydet yapıldığında Access violation mesajı alınmaktadır.Çok satırlı sipariş fişinde değiştir kaydet yapıldığında uyarı mesajı alınmadan kayıt edilmesi sağlanmıştır.
21Kasadan kesilen Müstahsil Makbuzu içerisine değiştir ile giriş yapılıp ticari işlem grubu değiştirildiğinde seçilen ticari işlem grubuna ait muhasebe kodu borç satırına gelmemektedir.Kasadan ve bankadan kesilen faturalarda cari hesap için tanımlanan muhasebe kodunun, değiştir işleminde seçilen ticari işlem grubuna göre gelmesi sağlanmıştır.
22Duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması sonucu oluşan mahsup fişinde satınalma maliyet farkını son hesaplanan sabit kıymetin muhasebe hesabına yazıyorEnflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması çalıştırıldığında, oluşan mahsup fişinde her sabit kıymetin alım hesabına tanımlanan muhasebe hesabına fark tutarlarının yazılması sağlanmıştır.