Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Start3 ürününde cari hesaplar ve malzemeler browserı f9 menüye toplu güncelle seçeneği eklenmeli.Start 3 ürününde cari hesap kartları ve stok kartları ekranı F9 menü seçeneklerine “Toplu Güncelle” seçeneği eklenmiştir.
2Malzeme Yönetimi/Malzemeler/Malzeme Hareketleri pencerisine Cari Hesap Unvanı 2 alanı eklenmeliMalzeme kartları ekranı üzerinden erişilen malzeme hareketleri penceresine “Cari Hesap Unvanı 2” kolonu eklenmiştir.
3Pazar yeri bağlantısı olan malzemelerin filtrelenebilmesi talep ediliyor.Pazar yeri malzeme eşleme ekranında malzeme kodu ve/veya açıklaması kolonlarında 3 noktaya basılarak açılan malzemeler ekranında pazar yeri bağlantısı olmayan eşleme yapılabilecek malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.
4Cloud connectte gelen kutusunda ki gibi, giden kutusuna KDV matrahı ve KDV tutarı kolonları eklenmeli.Cloud connectte E-fatura ve e-Arşiv faturaları giden kutularına KDV matrahı ve KDV tutarı kolonları eklenmiştir.
5Fatura xmline ek vergi kodunun açıklaması eklenmeli.Fatura xml şablonlarına ‘Ek Vergi Açıklaması’  alanı için ‘ADD_TAX_DEF’ alanı eklenmiştir
6e-Fatura mükellef kontrolünde fatura GB etiket bilgisinin yer alması zorunluluğu kaldırılmalı.Kamu carisi olmayan carilerde e-Fatura mükellef kontrolünde Gönderici Birim Etiketi alanının zorunluluğu kaldırılmıştır

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Cloud connect platformunda e-fatura giden kutusunda birden fazla fatura seçimi yapıldıktan sonra f9 menüden dosyaya kaydet işleminde dosya formatı pdf dosya adı fatura no + müşteri unvanı seçildiğinde dosya adına müşteri unvanı yansımıyor.Cloud Connect e-Fatura giden kutusunda birden fazla kayıt seçilerek F9- Dosyaya Kaydet işleminde dosya formatı pdf ve dosya adı fatura no+müşteri unvanı seçilerek kaydedildiğinde dosyanın fatura no ve müşteri unvanı olarak oluşması sağlanmıştır.
2Konsinye çıkış irsaliyesi faturalandığında envanter raporu genel satırında envanter miktarı güncellenmiyor.Konsinye çıkış irsaliyesi faturalandığında envanter raporu genel satırında envanter miktarı güncellenmesi sağlanmıştır.
3Kredi kartı fiş tahsilatı filtre ekranında hesap kodu alanından detaylı filtre içerisinde üç noktadan seçim yapılamıyor.Kredi kartı fiş tahsilatı filtre ekranında hesap kodu alanından detaylı filtre içerisinde üç noktadan çoklu seçim yapılması sağlanmıştır.