j-HR 3.21 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklamaDoküman Linki
1Pano özelliğinin portal içerisinde kullanılabilmesi talebiPano özelliğinin portal içerisinde kullanılabilmesi sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
2Çalışan portalında pasaport ve vize bilgilerinin girilebilmesi talebiÇalışan Portalı>Özlük Bilgileri ekranında “Giyim, Vize ve Pasaport” bilgisi girilebilmesi sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
3Haftalık olarak vardiyaları değişen çalışanların, portaldan izin talebinde bulunurken vardiya seçebilmeleri talebiİzin talep formuna vardiya bilgisi alanı eklenerek, izin talep edilirken vardiya bilgisi girilebilmesi sağlanmıştır. Kurumsal portal>Yetki grubu>Form Yetkileri>İzin Kaydım ve Ekibimin İzin Kaydı alan yetkilerine de eklenmiştir.Detay için tıklayınız
4Çalışan listesi raporu değişkenlerine dağıtım şablonu ve analiz boyutu eklenmesi talebiÇalışan Listesi Raporu’na “8006 Analiz Boyutu Kodu , 8007 Analiz Boyutu Açıklaması , 8008 Dağıtım Şablonu Kodu , 8009 Dağıtım Şablonu Açıklaması” değişkenlerinin eklenmesi sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
5Çalışan portalından girilen borç taleplerinin ödeme şeklinin puantajdan gelmesi talebiÇalışan portalından girilen borç taleplerinin ödeme şeklinin puantajdan gelmesi sağlanmıştır.
6Çalışan, mesai saatleri içerisinde fazla mesai talebinde bulunduğunda uyarı verilmesi ve engellenmesi talebiÇalışanın, mesai saatleri içerisinde fazla mesai talebinde bulunamaması sağlanmıştır.
7Çalışan Portalı>Seyahat Yönetimi>Yönetici İşlemleri onay işleminde seyahat talebine bağlı iş avansları için uyarı verilmesi talebiSeyahat Talebi onaylama işleminde talebe bağlı iş avansı varsa “Seyahat Talebine bağlı iş avansına da işlem yapılacaktır” uyarısı çıkması sağlanmıştır. Seyahat Talebi onaylanırsa bağlı iş avansı da onaylanmaktadır; reddedilirse iş avansı da reddedilmektedir. 
8Performans yönetimi>Değerlendirici tipi “ekibi” olarak seçilip ağırlık girildiğinde, oluşan performans kaydında ekibi için girilen değerlendiren ağırlığının toplam ekip sayısına bölünmesi talebiÖn değer parametreler>Performans Yönetimi içerisine “Performans Dönemleri Süreç Tanımında Ekibi Ağırlığı” parametresi varsayılan değeri “Dağıtılmasın” olarak eklenmiştir. Parametrenin değeri “Eşit Oranda Dağıtılsın” seçilip sonrasında  Performans kaydı üretme / güncelleme işlemi çalıştırılırsa çalışan kartı içerisinde oluşan performans değerlendiricilerinin ağırlık bilgisine, süreç tanımında verilen ağırlık değerinin ekipteki personel sayısına bölünmüş halinin yazılması sağlanmıştır.
9Muhasebe bağlantı grubu kodu değişkenlerine “Engellilik İndirimi” tutarının gelmesi talebiMuhasebe bağlantı kodlarında yer alan hesaplama parametrelerine “P2011 : Engelli İndirim Tutarı” eklenmiştir.
10Performans değerlendirme kayıtlarında Hedef-Yetkinlik-Görev Sorumluluk bazında “Gerçekleşen” puanların excel’den aktarılması ve gerçekleşen puanlara göre skala oranına göre “Değerlendirme Sonucunun” toplu hesaplanabilmesi talebiPerformans Yönetimi/İşlemler/Excelden Hedef- Yetkinlik  Aktarımı işleminin seçeneklerine “Performans Kaydına Gerçekleşen Ekle” seçimi eklenmiştir. Bu seçenek ile performans kaydının içine daha önce eklenmiş hedef yada yetkinlik satırlarına “Gerçekleşen” değerlerinin eklenmesi sağlanmıştır.
11Çalışan portaline login olan kullanıcılar için karekod oluşturulabilmesi talebiJHR Mobil uygulama giriş ekranındaki bilgilerin otomatik doldurulabilmesi için, Çalışan Portalına ‘JHR Mobil’ seçeneği ve seçeneğe tıkladığımızda ekrana bir karekod gelmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
12Excel’ den hedef/yetkinlik aktarımı işleminde, performans kaydına hedef/yetkinlik ekle işleminin excel şablonları ile “başlangıç tarihi” ve “bitiş tarihi” alanlarının aktarılabilmesi talebiPerformans kaydına hedef/yetkinlik ekle işleminin excel şablonları ile “başlangıç tarihi”,”bitiş tarihi”  alanlarının aktarılması sağlanmıştır.
13Organizasyon şemalarının yetkilendirilebilmesi talebiOrganizasyon şemalarının yetki kodu tanımlanarak yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
14İşten ayrılan çalışanların sicil kartında pozisyon kademesi ve iş ailesi bilgisinin silinmemesi talebiÇalışan listesi raporuna “İş ailesi” değişkeni eklenmiştir. Çalışan listesi raporunda “Pozisyon kademesi” ve “İş Ailesi” alanlarının “Eski personellerin son pozisyonlarını getir:” parametresine bağlı olarak çalışması sağlanmıştır.
15Çalışan portalında reddedilen “Aydınlatma Metinleri” nin sonradan tekrar onaylanabilmesi talebiAydınlatma metni tanımlarına “Onay kaldırma işlemi yapılabilir.” seçim kutusu eklenmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
16Çalışan Portalı>Profilim>İzin Bilgilerim sekmesinde yer alan “Yıllık İzin Kullanılan” başlığının “Kullanılan Yıllık İzin” olarak değiştirilmesi talebiÇalışan Portalı>Profilim>İzin Bilgilerim sekmesinde yer alan “Yıllık İzin Kullanılan” başlığının “Kullanılan Yıllık İzin” olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.
17İşe giriş süreç takibinin yapılabilmesi talebiİşe giriş ve işten çıkış modülü eklenerek süreçlerin takip edilmesi sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
18Kurumsal Çalışan Portalı Yetkileri>İşlem yetkilerinde özlük bilgileri listele yetkisi ile onay vereceklerim alanında incele ve onay/red işlemlerinin yapılması talebiKurumsal Çalışan Portalı Yetkileri>İşlem yetkilerinde özlük bilgileri listele yetkisi ile onay vereceklerim alanında incele ve onay/red işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklamaDoküman Linki
1Kurumsal çalışan portalı üzerinden girilen harcırah kaydında, harcırah kayıtları onay tanımındaki onaylayıcıların görünmesi talebiBorç kaydı oluşturulduktan sonra “Değiştir” ile içerisine girildiğinde onay satırının gelmesi sağlanmıştr.
2Çalışan portalı ekibim ve yetkili olduklarım sekmesinde aynı pozisyon kodu seçili çalışanların listelenmemesi talebiÇalışan Portalı Yetki Grupları içerisinde yetki verildiğinde aynı pozisyon kodundaki ya da kendisi ile aynı seviyede olan çalışanların kayıtlarının Ekip İşlemleri ekranında görünmemesi sağlanmıştır.
3İşten çıkış hareketleri üzerinden kıdem ve ihbar tazminatı raporunun alınabilmesi talebiKanun Parametrelerinde “Kıdem/İhbar Tazminatları” sekmesinde “Yılın Gün Sayısı” değeri sıfır(0) olarak verildiğinde, Kıdem ve İhbar Raporlarının alınabilmesi sağlanmıştır.
4İşten çıkış kayıtları ve işten çıkış talepleri ekranında ctrl + R kaynak düzenleme ekranının açılması talebiİşten çıkış kayıtları ve işten çıkış talepleri ekranında ctrl + R kaynak düzenleme ekranının açılması sağlanmıştır.
5E-beyanname>1003B>Ekler>Ar-ge kapsamında 22 terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler kısmında sağ buton veri al dendiğinde çalışan ad soy ad alanının dolu gelmesi talebiE-beyannameler>1003B>Ekler>AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim  raporunda “22 terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler” kısmında sağ click veri al (Ar-ge ücret durum raporunda) işleminde çalışan ad so yad bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
6Tutukluluk nedeni çalışma günü olmayıp, ek ödemeleri olan ve işten ayrılan sicilin net ödenecek tutarının doğru hesaplanması talebiSgk günü sıfır olan puantajlarda fazla mesai olması durumunda ve bordro çalışma parametrelerinde “SGK Günü Sıfır İken Ek Kazançlar SGK Matrahına” parametresi “Eklenecek” seçili olduğunda fazla mesaiden kaynaklanan SGK priminin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
7Performans hedef tanım ekranında, kullanım şekli “genel” olduğunda çalışanların aktif gelmemesi talebiPerformans hedef tanımı ekranında “Kullanım Şekli” alanında sadece “Kişiye Özel” seçilmişse “Çalışanlar” sekmesinin açılması sağlanmıştır.
8Öğrenim durumu türlerinde “çalışan portalı profilde gösterilsin” seçeneği işaretlendiğinde, ilgili öğrenim durumu seçili olan çalışanlarda profilim>özlük bilgileri ekranının doğru açılması talebiSistem Ayarları>Türler>Çalışan Yönetimi>Öğrenim Durum Türleri’ne yeni eklenen öğrenim türü tipi ile eklenmiş olan eğitim bilgisine sahip çalışanlarda Çalışan Portalı>Özlük Bilgileri sayfasına girebilmesi sağlanmıştır.
9Çalışan kartı> Çalışma Kanunu alanında , ‘Basın İş Yasası’ ve ‘Deniz İş Yasası’ olarak tanımlanmış personelin İş Gücü Çizelgesi raporuna yansıması talebiÇalışan kartı> Çalışma Kanunu alanında , ‘Basın İş Yasası’ ve ‘Deniz İş Yasası’ olarak tanımlanmış personelin İş Gücü Çizelgesi raporuna yansıması sağlanmıştır.
10Sistem Ayarları>Tanımlar>Genel>Zamanlanmış Görevler>Görev Tanımı ekranında bulunan “Şablonu Örnek Al/Kullan” işleminin açılması talebiSistem Ayarları>Tanımlar>Genel>Zamanlanmış Görevlerdeki Görev Tanımı ekranında bulunan Şablonu Örnek Al/Kullan işlemi, Zaman Yönetimi>Hareketler>İzin Mutabakatları menüsündeki Durum Değiştir işlemi, Hızlı Form ve Kullanıcı Tanımlı Pano Sorguları ekranlarının açılması sağlanmıştır.
11Ücret değişikliği yapıldığı tarihte girilen fazla mesainin puantaja aktarılabilmesi talebiÜcret değişikliği yapılan tarihte girilmiş olan fazla mesai taleplerinin puantaj kartına aktarılabilmesi sağlanmıştır.
12Çalışan portalında resimli yönlendirme yapılan fotoğrafın üstüne tıklanıldığında ilgili bağlantının açılması talebiÇalışan portalında resimli yönlendirme yapılan fotoğrafın üstüne tıklanıldığında ilgili bağlantının açılması sağlanmıştır.
13Performans kayıtlarında grup kodu ve değerlendiren ağırlığının silinmemesi talebiPerformans kayıtlarında grup kodu ve değerlendiren ağırlığının silinmemesi sağlanmıştır.
14Tiger Enterprise programına aktarılan muhasebe fişlerinin statüsü’ nün doğru aktarılması talebiTiger Enterprise programına aktarılan muhasebe fişlerinin statüsü’ nün doğru aktarılması sağlanmıştır.
15Çalışanın atama kaydının bitiş tarihinde girilen fazla mesai talebinin, çalışan portalındaki fazla mesai durumu ekranında görülmesi talebiÇalışanın atama kaydının bitiş tarihinde girilen fazla mesai talebinin, çalışan portalındaki fazla mesai durumu ekranında görülmesi sağlanmıştır.
16İşe geri alınan personelde hak ediş tarihinin doğru gelmesi ve izin kaybı olmaması talebiİşe geri alınan personelde hak ediş tarihinin doğru gelmesi ve izin kaybı olmaması sağlanmıştır.
17İzin Bilgileri ekranında “İzin Parası Ödeme Tarihi” alanı dolu ise “İzin Durum Raporu>Kalan İzin” alanında doğru verinin gelmesi talebiİzin Bilgileri ekranında “İzin Parası Ödeme Tarihi” alanı dolu ise “İzin Durum Raporu>Kalan İzin” alanında doğru verinin gelmesi sağlanmıştır.
18Eski çalışan için izin hak ediş satırının oluşmaması talebiEski çalışan için izin hak ediş satırının oluşmaması sağlanmıştır.
19Çalışan portalında resimli yönlendirmeye eklenen başlığın fotoğrafın üzerinde görünmemesi talebiÇalışan Portalı>Resimli Yönlendirme başlığı için “aşağıda – ortada – yukarda” seçeneklerinin eklenmesi sağlanmıştır.
20Harcırah kayıtlarında KDV oranının %10 olması halinde ek verginin doğru hesaplanması talebiHarcırah kayıtlarında KDV oranı %10 olduğunda, ek verginin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
21Tahakkuk toplamları raporu alırken gruplama filtresi kurum verildiğinde işyeri, bölüm ve birim alanlarının boş gelmesi talebiTahakkuk toplamları raporu alırken gruplama filtresi kurum verildiğinde işyeri, bölüm ve birim alanları boş gelmesi sağlanmıştır.
22Çalışan kartında asgari ücret Gv ve Dv muafiyet alanları işaretli olmadığında tahakkuk toplamları raporunda “asgari ücret istisnası düşülmemiş gv” alanına doğru değer yansıması talebiÇalışan kartında asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi muafiyet alanları işaretli olmadığı durumda, tahakkuk toplamları ve tahakkuk listesi raporlarında “asgari ücret istisnası düşülmemiş Gv” alanına yazılan değerin doğru bir şekilde hesaplanması sağlanmıştır.
23Fazla mesai talebi ekleme ekranında “Fazla Mesai” tanımının zorunlu olması talebiFazla mesai talebi ekleme ekranında “Fazla Mesai” tanımının zorunlu olması sağlanmıştır.
24E-beyanname>Ekler>Ar-ge kapsamında 22 terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler kısmında “veri al” dendiğinde çalışan tipi alanlarının doğru gösterilmesi talebiE-Beyannameler 1003B>Ekler>AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda “22 terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler” kısmında sağ buton “veri al” işleminde çalışan tipi bilgisinin ar-ge oranlarına göre doğru bir şekilde gelmesi sağlanmıştır.
25Genel muhasebe>Tanımlar>e-beyanname>vergiye tabi işlemlerde tutar değerinin ‘0’ olarak kaydedilebilmesi talebiMuhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde>Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde yer alan “Vergi Kesinti Tutarı” alanında varsayılan tutar değerinin sıfır olarak gelerek kayıt edilmesi ve bu şekilde kayıt edilen beyannamenin xml dosyasının BDP uygulamasında içeri alınabilmesi sağlanmıştır.
26SGK Primleri listesi raporunda çıktı tipi Excel olarak alındığında firma toplamı ve genel toplam alanlarının doğru gelmesi talebiSGK Primleri listesi raporunda Çıktı tipi Excel olarak alındığında firma toplamı ve genel toplam alanlarının excel’de doğru gelmesi sağlanmıştır.
27Genel muhasebe>Tanımlar>e-beyanname>Sağ buton> Görüntüle(html) ekranında toplam tutarların doğru görüntülenmesi talebiGenel Muhasebe>Tanımlar>E-beyanname’ de beyanname oluşturulduktan sonra satır üzerinde sağ buton html görüntüle denildiğinde dip toplamlarda rakamların doğru şekilde gelmesi sağlanmıştır.
28Çalışan listesi raporunda aile bireyleri detayının alınabilmesi talebiÇalışan listesi raporu aile bireyi “detayı : evet” ve gösterim “formatı : yatay” seçildiğinde rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
29Kurum tanımında “portallarda listelensin” işaretli olduğunda mobil uygulama girişinin firma alanında listelenmesi talebiJHR Mobil uygulamada, kurum tanımı içerisindeki “Portallarda Listelensin” seçeneğinin dikkate alınarak firma tanımlarının listelenmesi sağlanmıştır.
30Akdi tatili kapsayan saatlik izinler de izin süresinin doğru hesaplanması talebiSaatlik izin türünde, akdi gün öncesi bir güne izin talep edildiğinde akdi gün için yıllık izin kaydı oluşması sağlanmıştır.
31Puantaja resmi tatil günü eklenip yemek yardımı verildiğinde gelir vergisi rakamının doğru hesaplanması talebiPuantaja resmi tatil günü eklenip yemek yardımı verildiğinde gelir vergisi rakamının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
32TLS kullanıldığında toplu sms gönderiminin yapılabilmesi talebiSMTP ayarlarında TLS işaretli olduğunda Çalışan Yönetimi>İşlemler>Toplu Mesaj Gönderme işleminde e-posta ve sms gönderilmesi sağlanmıştır.
33Ücret Yönetimi>Tanımlar>Puantaj Ön Değerleri içerisinde PE foksiyonunun çalışması talebiFormül tanımlarında kullanılabilen “PE” fonksiyonun doğru çalışması sağlanmıştır.
34Onaylanan masraf formu “Bekliyor” durumuna çekildiğinde, yöneticiye doğru sayıda onay e-postası gitmesi talebiÇalışan Portalından girilen ve yönetici tarafından onaylanmış talepler bekliyor veya onaylanmadı statüsüne çekildiğinde yöneticiye mail gitmesi sağlanmıştır.
35Kurumsal çalışan portalına giriş ekranında tarih ve zaman dönüşümü ile ilgili uyarının engellenmesi talebiKurumsal çalışan portalına giriş ekranında tarih ve zaman dönüşümü ile ilgili uyarının engellenmesi sağlanmıştır.
36Çalışan Portalı’ndan geçici görevlendirme kaydında girilen Kurum bilgisinin Çalışan Yönetimi>Hareketler>Geçici Görevlendirme Talep kayıtlarına yansıması talebiÇalışan Portalı’ndan geçici görevlendirme kaydında girilen Kurum bilgisinin Çalışan Yönetimi>Hareketler>Geçici Görevlendirme Talep kayıtlarına yansıması sağlanmıştır.
37Zaman Yönetimi>Tanımlar>İzin Talebi Onay Tanımı>Onaylar sekmesinde “Onaylayıcı Türü – Vardiya Yöneticisi ve Pozisyon” olduğunda izin onay tanımının çalışması talebiZaman Yönetimi>Tanımlar>İzin Talebi Onay Tanımı>Onaylar sekmesinde “Onaylayıcı Türü – Vardiya Yöneticisi ve Pozisyon” olduğunda izin onay tanımının çalışması sağlanmıştır.