3.22 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklamaDoküman Linki
1Çalışan portalından kariyer planı girilebilmesi ve portaldan girilen kariyer planının onay akışına dahil edilmesi talebiÇalışan Portalından kariyer planı girilebilmeli ve portaldan girilen kariyer planının onay akışına dahil edilmesi sağlanmıştır.
2Çalışan portalı özlük bilgileri alanından aile bireyleri ekleme/değiştirme işleminde doküman eklenmesinin zorunluluğunun parametrik olması talebiÇalışan portalı – Özlük Bilgileri – Aile Bireyi ekleme/değiştirme işlemine doküman eklemenin parametrik olması sağlanmıştır.
3Çalışan Portalında>Bordro zarfı zaman damgalı alanında “Onaylamıyorum” butonunun olması talebiKurumsal Çalışan portalında bordro zarflarının görüntülenmesinden sonra istenirse çalışan tarafından onaylanmaması sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
4Otomatik onaylanan bordro zarflarının otomatik onaylandığı bilgisinin raporlanabilmesi talebiTahakkuk listesi raporu ile bordro zarflarını onaylayan kullanıcının bilgisinin basılması sağlanmıştır. 
5İzin talepleri/hareketleri özel kod ve yetki kodu alanının izin tanımı seçildiğinde otomatik dolması talebiİzin tanımında seçilen “Özel Kod ve Yetki Kodu” alanlarının izin talebi-hareketi girildiğinde ilgili alanların dolması sağlanmıştır.
6Çalışan portalında organizasyon şeması açılışında performans iyileştirmesi talebiÇalışan portalında organizasyon şeması açılışında performans iyileştirmesi yapılmıştır.
7Geçici görevlendirme talebinde iş avansı ve ulaşım bilgisinin grup için aktiviteden bağımsız girilebilmesi talebiGeçici görevlendirme talebinde iş avansı ve ulaşım bilgisinin grup için aktiviteden bağımsız girilebilmesi sağlanmıştır.
8Kurumsal Portal Yetki Tanımlarında-İşlem Yetkileri-İzin Bilgileri/Listele yetkilerinde verilen filtreye göre İzin tiplerinin gelmesi talebiKurumsal Portal Yetki Tanımlarında-İşlem Yetkileri-İzin Bilgileri/Listele yetkilerinde verilen filtreye göre İzin tiplerinin gelmesi sağlanmıştır.
9Arabuluculuk ve işe iade puantajlarında çıkış öteleme işleminden sonra oluşturulan işe iade puantajındaki günlerin otomatik oluşması talebiArabuluculuk ve işe iade puantajlarında çıkış öteleme işleminden sonra oluşturulan işe iade puantajındaki günlerin otomatik oluşması sağlanmıştır. Video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklamaDoküman Linki
1Fark bordro zarfı, tahakkuk listesi, tahakkuk toplamları raporlarında hesaplanan alanların gösterilebilmesi talebiBordro Zarfı, Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamları ve Aylık Prim Hizmet Belgesi raporlarında fark puantajında hesaplanan değerlerin gelmesi için yeni alanların eklenmesi sağlanmıştır.Değişkenler bordro zarfı ve tahakkuk listesi raporlarına eklenmiştir.
6107 – SSK Gün Toplamı Fark
6108 – SGDP Gün Toplamı Fark
6109 – SGK Matrah Toplamı Fark
6110 – SGK Normal Matrahı Fark
6111 – SGDP Matrahı Fark746    – “İşten Ayrılan Sayısı Fark” değişkeni bordro zarfı, tahakkuk listesi ve tahakkuk toplamları raporlarına eklenmiştir.
2İzin talebi girişinde “Günlük kullanım sınırı aşılmaktadır” mesajının “en az süre” ve “en fazla süre” kontrollerine göre çıkması talebiİzin Talebi ekranında; En Az Süre ve En Fazla Süre kontrolleri yapılan izin tanımı ile ard arda iki gün saatlik İzin Talebi girişi yapıldığında, mesaj çıkmaması sağlanmıştır.
3Yetkinlik ön değer skala tanımlarında derecelerde açıklama alanın olması talebiYetkinlik ön değer skala tanımlarında açıklama alanı eklenmiştir.
4Çalışan devir raporunda görevi alanının değer getirmesi talebiÇalışan Devir Raporu’nda Görevi alanının pozisyon bilgisini değer olarak getirmesi sağlanmıştır.
5Bireysel Emeklilik otomatik katılım raporu standart tasarımı excel olarak alındığında işyerine giriş tarihi alanının doğru değer getirmesi talebiBireysel Emeklilik Otomatik Katılım Raporu standart tasarımı excel olarak alındığında işyerine giriş tarihi alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
6Form özelinde yetkilerde kontrol tipi “Hesap Makineli Sayı Alanı” olan alan “gizli” yapıldığında başlık bilgisinin gizlenebilmesi talebiform özelinde yetkilerde kontrol tipi “Hesap Makineli Sayı Alanı” olan alan gizli yapıldığında başlığın gizlenmesi sağlanmıştır.
7İzin defteri raporunda “çalışan değiştikçe bilgilerin basımı: yeni sayfa” filtresinin kullanılabilmesi talebiİzin defteri raporu “çalışan değiştikçe bilgilerin basımı: yeni sayfa” filtresinin çalışması sağlanmıştır.
8Proje kodu durumu değiştirilirken lisans ile ilgili uyarının alınmaması talebiLisans servisinde konu ile ilgili düzenleme yapılmış ve uyarı gelmemesi sağlanmıştır.
9Pozisyon kademesi tanımlarında “durumunu değiştir” işleminde lisans ile ilgili uyarının gelmemesi talebiLisans servisinde konu ile ilgili düzenleme yapılmış ve uyarı gelmemesi sağlanmıştır.
10Masraf türleri kullanım dışı yapıldığında, daha önce bu türün seçili olduğu harcırah kayıtlarında “Tür Bilgisi” nin silinmemesi talebiKullanılan masraf türünün durumu kullanım dışı olarak değiştirildiğinde daha önce ilgili türün seçili olduğu hacırah kayıtlarında tür bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır. 
11Çalışan Portalı>Erişim Bilgileri Listeleme ekranında adres alanında “Açıklama 2 Alanı” nın gelmesi talebiÇalışan Portalı>Erişim Bilgileri Listeleme Ekranında adres alanında “Açıklama 2 Alanı” nın gelmesi sağlanmıştır.
12Zamanlanmış görevlerde görev adına tıklandığında lisans uyarısının alınmaması talebiLisans servisinde konu ile ilgili düzenleme yapılmış ve uyarı gelmemesi sağlanmıştır.
13İşe geri alınan personelde mutabakat tarihi girilmesi durumunda izin hak ediş tarihinin doğru hesaplanması talebiİşe geri alınan personelde mutabakat tarihi girilmesi durumunda izin hak ediş tarihinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
14Çalışan portalı>İzin talep girişinde başlangıç tarihi yazılıp tab tuşu ile ilerlendiğinde bitiş tarihinin yazılabilmesi talebiÇalışan Portalı>İzin Talebi ekranında başlangıç tarihi girildikten sonra tab tuşu ile bitiş tarihine geçilebilmesi sağlanmıştır.
15Birden fazla dönem seçilerek, dönem puantajlarını hesaplama işleminde uyarı çıkması talebiBirden fazla dönem için puantaj hesaplama işlemi yapılmak istendiğinde ekrana uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.
16Fark puantajları hesaplama işleminde, işten ayrılan ve çalışanlar için aynı anda fark hesaplanabilmesi talebiÇalışanlar ve işten ayrılmış olanlar için aynı anda fark puantajı hesaplanabilmesi sağlanmıştır.
17Genel muhasebe>Tanımlar>e-beyanname>vergiye tabi işlemlerde ödemelerin gayri safi tutarında hesap aralığı seçeneğindeki filtreler aralık değeri girilmesine izin verilmesi talebiGenel muhasebe>Tanımlar>e-beyanname>vergiye tabi işlemlerde ödemelerin gayri safi tutarında hesap aralığı seçeneğindeki filtreler aralık değeri girilmesine izin verilmesi sağlanmıştır.
18Genel muhasebe>Tanımlar>e-beyanname>Vergiye tabi işlemlerde 012 tür kodunda girilen formüllerin veri al(sgk bildirimi) yapıldığında sıfırlanmaması talebiGenel muhasebe>Tanımlar>e-beyanname>Vergiye tabi işlemlerde 012 tür kodunda girilen formüllerin veri al (sgk bildirimi) yapıldığında sıfırlanmaması sağlanmıştır.
19Aile bireylerinin excel ile aktarımında tarihçe kaydı oluşması talebiVar olan sicile aile bireyi aktarımı ve yeni sicil kartı aktarımı yapılırken aile bireyi aktarıldığında tarihçe kaydı oluşması sağlanmıştır.
20İşyeri değişikliği olan çalışanların işten çıkış hareketleri listesinde gelmesi talebiİşyeri değişikliği olan çalışanların işten çıkış hareketleri listesinde gelmesi sağlanmıştır.
21Çalışan Portalından izin talep edilirken önce saatlik izin seçip süre girdikten sonra süre birimi gün olan izin türü seçilmesi halinde bitiş ve dönüş tarihlerinin doğru hesaplanması talebiÇalışan Portalından izin talep edilirken önce saatlik izin seçip süre girdikten sonra süre birimi gün olan izin türü seçilmesi halinde bitiş ve dönüş tarihlerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
22Raporlu izin kullanımı puantaja aktarıldığında toplam çalışma saatlerinin doğru gelmesi talebiRaporlu izin kullanımı puantaja aktarıldığında toplam çalışma saatlerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
23Bir önceki aydan devreden SGK matrahının fiili hizmet hesaplamasına dahil edilmesi talebiEk ödeme ve sosyal yardımlardan kaynaklı bir önceki aydan devreden SGK matrahı varsa bu matrahın fiili olmayan gün için kullanılabilecek kısmı kullanıldıktan sonra kalan  fiili SGK matrahına eklenmesi sağlanmıştır. 
24Birime göre bordro tahakkukları muhasebe işlemi sonucu oluşan mahsup fişindeki muhasebe hesaplarının doğru gelmesi talebiBordro Tahakkuklarını Muhasebeleştirme işlemi ekranına “Org. Birim Grup Kodu Kaynağı” alanı eklenerek işlem sonucunda oluşacak muhasebe fişlerine gelmesi beklenen muhasebe kodlarının organizasyonel birimlerin içerisinde tanımlanan grup kodlarına göre gelmesi sağlanmıştır.
25Aktif çalışanın işten çıkış kayıtlarında işyeri değişikliği veya sgk statü değişikliği satırının ‘işlem tamamlandı’ yapılması sonucunda çıkış tarihi alanının dolmaması talebiAktif çalışanın işten çıkış kayıtlarında işyeri değişikliği veya Sgk statü değişikliği satırının ‘işlem tamamlandı’ yapılması sonucunda çıkış tarihi alanının dolmaması sağlanmıştır. Böylece bu çalışanlar için de toplu puantaj üretme  işlemi yapılabilecektir.
26Çalışan devir raporunda “Gruplama” filtresine brim eklenmesi talebiÇalışan Devir Raporunda gruplama filtresine birim seçeneği eklenerek Kurum/İşyeri/Bölüm/Birim kırılımlı rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
27İzin durum raporunda “devreden izin gün sayısı” ve “yılın izin hakkından devreden izin gün sayısı” alanlarının veri getirmesi talebi“Devredecek izin gün sayısı” (3079) ve Yılın İzin Hakkından Devreden İzin Gün Sayısı” (2831) değişkenleri rapora eklenerek değerlerin rapora yansıması sağlanmıştır.
28Excel’den puantaja veri aktarımında ay içinde işe giren ve ay içinde işten çıkan çalışanların çalışma tarihine göre aynı anda aktarılabilmesi talebiÇalışma tarihi ay sonu yada ay başı yapıldığında Excel’den puantaja veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
29Bütçe simülasyonu yönetiminde yeni eklenen kanun parametresine göre muafiyet hesaplamasının doğru gelmesi talebiBütçe simülasyonu yönetiminde yeni eklenen kanun parametresine göre muafiyet hesaplamasının doğru gelmesi sağlanmıştır.
30Onaylandı durumundaki izin formunun yazdırılabilmesi için yetkisi olan kullanıcının, bekliyor durumundaki izin talebini yazdıramaması talebiKurumsal Portal Yetki Grubu >İşlem Yetkileri>İzin Bilgileri>Form göster yetkisinin detay filtresinde seçilen durumlara göre yazdır seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
31Başlangıç ve bitiş tarihi “Akdi İzin” ve “Bayram “Arefe’ si” günlerine denk gelen vardiyalarda izin gününün yarım gün hesaplanması talebiBaşlangıç ve Bitiş Tarihi Akdi İzin ve Bayram Arefesi günlerine denk gelen vardiyalarda izin gününü yarım gün hesaplanması sağlanmıştır.
32Genel Muhasebe>Tanımlar>e-Beyanname>1003A/1003B>Vergi bildiriminde sağ klik veri al işleminin çalışması talebiGenel Muhasebe>Tanımlar>e-Beyanname>1003A/1003B>Vergi bildiriminde sağ klik veri al işleminin çalışması sağlanmıştır.
33Çalışan Portalı>İzin sekmesinde izin durum metinlerinin hizalı gelmesi talebiÇalışan Portalı>İzin sekmesinde izin durum metinlerinin hizalı gelmesi sağlanmıştır.
34Alt dönem kullanımında puantaj olmayan dönem için F9 dönem iptali işleminin yapılabilmesi talebiDönem iptali işleminde izin, fazla mesai veya borç aktarımı yapılmış puantaj kartı kontrolü yapılırken, puantajın iptal edilmek istenen dönem ile aynı “dönem sıra numarasında” olduğu kontrolü yapılması sağlanmıştır.
35Otomatik katılım Bes tutarı için fark hesaplanması talebiOtomatik katılım Bes tutarı için fark hesaplanması sağlanmıştır.
36Onaylandı durumundaki mazeret izin hareketi durum değişikliği, silme ve izin formu yazdırma işlemlerinin yapılabilmesi talebiOnaylandı durumundaki mazeret izin hareketi durum değişikliği, silme ve izin formu yazdırma işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
37Puantaj ön değer kaydı içerisinde kayıt edilen “İzin Aktarım Evet/Hayır” parametresine göre puantajın oluşması talebiPuantaj ön değer kaydı içerisinde kayıt edilen “İzin Aktarım Evet/Hayır” parametresine göre puantajın oluşması sağlanmıştır.
38Toplu puantaj hesaplama işleminde puantaj ön değerinde yer alan işyeri filtresinin dikkate alınması talebiPuantaj öndeğerinde tanımlanan filtrelerin puantaj kartı hesaplama işleminde görüntülenmesi sağlanmıştır.
39Yetenek Kazanım Yönetimi>İşlemler>Toplu Mektup Gönderme>Üretme işleminde e-posta gönderilebilmesi talebiYetenek Kazanım Yönetimi>İşlemler>Toplu Mektup Gönderme>Üretme işleminde e-posta gönderilebilmesi sağlanmıştır.
40Geçici görevlendirme talepleri ekranında yetkisi olmayan çalışanlara ait geçici görevlendirme taleplerinin listelenmemesi talebiGeçici görevlendirme talepleri ekranında yetkisi olmayan çalışanlara ait geçici görevlendirme taleplerinin listelenmemesi sağlanmıştır.
41Çalışan portalında takvim alanları kısıtlı yapıldığında takvimin açılmaması talebiÇalışan portalında takvim alanları kısıtlı yapıldığında takvimin açılmaması sağlanmıştır.
42Devreden Sgk matrahı ödemelere dağıtılmayacak seçiliyken ara dönem ile ikinci puantaj yapıldığında verilen ek ödeme brütünün doğru hesaplanması talebiDevreden Sgk matrahı ödemelere dağıtılmayacak seçiliyken ara dönem ile ikinci puantaj yapıldığında verilen ek ödeme brütünün doğru hesaplanması sağlanmıştır.