Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklamaDoküman Linki
1Banka fişi hareketlerinde yer alan “İşlem Türü” alanında filtreleme yapılabilmesi talebi“Cari Hesap Fişi” ve “Banka Fişi” satırlarında yer alan “İşlem Türü” alanına metin arama özelliği eklenmiştir. Kullanıcı aranan işlem için metin girişi yapmaya başladığında girilen bilgiye göre kayıtlar listelenecektir.
2Varlık ataması yapılan faturaya bağlı oluşan çıkış fişine analiz detaylarının aktarılması talebiFaturada varlık ataması yapıldığında faturaya bağlı oluşan işletmeye giriş veya işletmeden çıkış fişlerine faturanın analiz detaylarının aktarılması sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
3Teklif-Sipariş ilişkisinin bağlantı haritasında gösterilmesi talebiTeklif üzerinden oluşturulan siparişlerin bağlantı haritasında gösterilmesi sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
4Ödeme emri cari hesap borç ödemeleri satırında fazla tutarda ödeme yapılabilmesi talebiÖdeme emrinde “Cari Hesap Borç Ödemeleri Aktarımı” işlemi ile oluşan satırlarda “Ödenecek Tutar” satır tutarından büyük olacak şekilde değiştirilmek istendiğinde verilen uyarı mesajı değiştirilmiştir. “Tamam” seçimli olarak fazla tutar girişini engelleyen uyarı mesajı “Evet” ve “Hayır seçenekleri olacak şekilde düzenlenerek fazla ödeme yapılabilmesi sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
5Kredi taksit ödemelerinin varlık giriş maliyetine yansıtılması talebiKredilerin sağ tuş menüsüne “Varlıklara Masraf Dağıtım Şablonu” seçeneği eklenmiştir. Kredi geri ödemelerine ait “Faiz, BSMV, Banka Masrafı” tutarlarının masraf dağıtım şablonunda girilen oranlara göre seçilen varlığın giriş maliyetine yansıması sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
6Cari hesap browserında bakiye veren cariler için filtreleme yapılabilmesi talebi“Cari Hesaplar” browserının “Bakiye” filtresinin seçeneklerine “Bakiye Verenler” eklenmiştir. “Bakiye Verenler” seçimi ile borç, alacak bakiyesinden bağımsız, bakiyesi olan cariler için filtreleme yapılabilecektir.
7Tevkifat kodu seçimi ile o koda uygun pay, payda değerlerinin atanması talebiMalzeme, hizmet kartlarında “Tevkifat Kodu” seçimi yapıldığında kodun pay ve payda değerinin atanması sağlanmıştır.
8“Yansıtma” işlemi ile oluşan fişlerin yansıtma kaynak türü ile gösterilmesi talebi“Genel Muhasebe/İşlemler/Yansıtma” işlemi ile oluşturulan fişlerin “Kaynak Türü:Muhasebe Fişi” olarak gösterilmekteydi. Bu kayıtların “Kaynak Türü:Yansıtma” bilgisi ile oluşması ve filtrelenmesi sağlanmıştır.
9“Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur” işlemi sonucunda oluşan cari hesap fişlerinde döviz tutarlarının değiştirilebilmesi talebiFaturaların sağ tuş menüsünden “Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur” işlemi ile oluşturulan cari hesap fişlerindeki “Borç/Alacak, Kur (İPB), Borç Tutar (İPB), Alacak Tutar (İPB), Toplam (İPB)” alanlarının fiş türlerine uygun olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
10Faaliyet kiralama işlemlerinde “Birikmiş Amortismanlar” hesabının ayrı bağlantıda tanımlanabilmesi talebiMevcut yapıda, kiralama işlemlerinin tahakkukunda “Birikmiş Amortismanlar” hareketinin karşı hesabı için “Kiralama/Haklar” bağlantısı kullanılmaktaydı.”Muhasebe Bağlantı Kodları/Kiralama” başlığı altına “Birikmiş Amortismanlar Karşılığı” bağlantısı eklenerek “Faaliyet Kiralama Gider Tahakkuklarını ve Ödemelerini Muhasebeleştir” işlemi ile oluşan tahakkuk kaydında “Birikmiş Amortismanlar” hareketinin karşı hesabının bu bağlantıya göre oluşması sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
11İki tarih arası mizan raporunda döviz bilgilerinin yer alması talebi“İki Tarih Arası Mizan” ve “Devirli İki Tarih Arası Mizan” raporları;Dövizli Tutarlar: İşlem Para BirimiPara Birimi: Tüm Dövizlerseçimleri ile alındığında hesapların dövizli hareketleri için döviz türü ve dövizli tutarlarının raporda yer alması sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
12Sözleşme bağlantısı bulunan faturanın iadesine sözleşme bağlantılarının aktarılması talebiSözleşme bağlantısı bulunan faturaların iade faturasına sözleşme bilgilerinin aktarılması sağlanmıştır.
13Kullanıcı bazlı Ödeme/Tahsilat Noktası tanımlanabilmesi talebiKullanıcı kartı “Öndeğer” tabına “Kasa Fişi Ö/T Noktası” seçeneği eklenmiştir. Kullanıcı için tanımlanmış ödeme/tahsilat noktası var ise, kasa fişi eklerken “Ö/T Noktası” ve kasa bilgileri öndeğer yansıyacaktır. Detay için tıklayınız
14Faturalara excel üzerinden analiz detaylarının aktarılabilmesi talebi“Sistem Ayarları/İşlemler” menüsü altına “Excel’den Analiz Detayları Aktarımı” özelliği eklenmiştir. Bu özellik ile faturalara toplu bir şekilde “Analiz Detayları” aktarımı yapılabilecektir. Aynı zamanda aktarım için kullanılacak excel şablonuna da erişilebilecektir.Detay için tıklayınız
15Yükseköğretim öğrencilerine yönelik destek kapsamında düzenlenen faturalarda “İmei” ve “Mac” bilgilerinin girilebilmesi talebiYükseköğretim öğrencilerine yönelik “Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği” kapsamında düzenlenecek e-Arşiv faturaların satırlarına “IMEI” ve “MAC” adreslerinin girilebileceği alanlar eklenmiştir.
16Eklenen satınalma taleplerinin durumunun parametrik belirlenebilmesi talebi“Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Talep Yönetimi-Satınalma Yönetimi-Satış Yönetimi/Öndeğerler” başlığı altına eklenen “Talep Durumu” seçeneği ile ekle işlemi üzerinden kaydedilen taleplerin “Öneri” veya “Onaylı” durumunda oluşması sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
17“Posta Kutusu(OHÖ)” ekranında alınan ekstre için “Makbuz No, Referans No” bilgilerinin girilebilmesi talebi“e-Bankacılık/Posta Kutusu(OHÖ)/Ekstre Bilgileri” ekranına “Makbuz No” ve “Referans No” alanları eklenmiştir. Gelen ekstreler için bu bilgiler girildiğinde oluşan banka fişine yansıyacaktır.
18Satış noktası faturalarında “Belirtilmemiş” ödeme türünün kullanılabilmesi talebi“Satış Noktası” modülünde yer alan fatura ve siparişlerin “Ödemeler” sayfasında yer alan “Ödeme Türü” seçeneklerine “Belirtilmemiş” değeri eklenmiştir.Aynı zamanda “Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğerler/Satış Noktası (Skonsol)/Satış Noktası Ödeme Türü” seçeneklerine de eklenen “Belirtilmemis” değeri için öndeğer tanımı yapılabilecektir.
19“Kampanya Tanımlama Sihirbazı” ekranına “Satır Ekle” butonunun eklenmesi talebi“Satış/Satınalma Kampanyaları” kartlarının “Koşullar” bölümünden erişilen kampanya tanımlama sihirbazında “Seçili Ürünlerde İndirim” seçimi ile devam edildiğinde erişilen ekranın gridi için “Satır Ekle” butonu eklenmiştir.
20Hızlı üretim fişi tasarımında malzemelerin barkod numarasının kullanılabilmesi talebi“Malzeme Yönetimi/Hareketler/Hızlı Üretim Fişleri/Gönder” seçimi ile erişilen rapor tasarımlarında kullanılmak üzere “Barkod Numarası” değişkeni eklenmiştir. Bu değişken ile fişlerin satırlarını oluşturan malzemelerin barkod numaraları çıktılarda kullanılabilecektir.
21“Toplu Varlık Kartı Üretme” batch işleminde iktisadi varlık bilgilerinin girilebilmesi talebi“Varlık Yönetimi/İşlemler/Toplu Varlık Kartı Üretme” batch işlemi üzerinden oluşturulacak varlıklar için “İktisadi Varlık Türü, Amortisman Oranı ve Amortisman Yılı” bilgilerinin seçilebilmesi sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
22“Cari Hesaplar” browserında “Ödeme Planı” bilgilerinin gösterilmesi talebi“Cari Hesaplar” browserında “Tablo Özellikleri/Sütun Ayarları” listesine “Ödeme Planı Kodu” ve “Ödeme Planı Açıklaması” alanları eklenmiştir. Kullanıcı seçimine bağlı olarak browserda ödeme planı bilgileri görüntülenebilecek ve ödeme planı bazında filtreleme yapılabilecektir.
23“Ödeme/Tahsilat Hareketleri” browserında özel kod bazında filtreleme yapılabilmesi talebi“Ödeme/Tahsilat Hareketleri” browserı “Filtreler” seçeneklerine eklenen “Fatura Özel Kod 2/3/4/5” alanları üzerinden faturanın özel kod değerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
24Cari hesap, banka, kasa hareketlerinin kümülatif bakiyesine taslak, iptal durumlu kayıtların yansımaması talebi“Cari Hesaplar, Banka Hesapları, Kasalar” browserlarının “İlişkili Kayıtlar” seçeneğinden erişilen “Hareketler (Bakiyeli)” ekranında, kümülatif toplamın gösterildiği “Bakiye” alanına onaylı kayıtların yansıması sağlanmıştır. Taslak veya iptal durumlu kayıtlar dahil edilmeyecek şekilde hesaplanmaktadır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklamaDoküman Linki
1Hızlı kolay rapor üreteci ile oluşturulan filtrelerde çoklu gruplama yapılabilmesi talebi“Hızlı/Kolay Rapor Üretimi” üzerinden oluşturulan raporların filtrelerinde çoklu gruplama özelliğinin kullanılması sağlanmıştır.
2Teklif ekleme işleminde öndeğer açılan teklif türünün kullanıcı yetkisine bağlı olarak açılması talebi“Satış/Satınalma Teklifleri” browserında sağ tuş menüden “Ekle” işleminde kullanıcı yetkisine göre teklif türünün açılması sağlanmıştır.
3e-Defter schematron kontrolüne takılan onaylı fişlerin hatasının kontrol raporuna eklenmesi talebi“e-Defter Kontrol Raporu” sonuçlarında taslak fişi olmadığı için numara müteselsilliğini bozan muhasebe fişlerinin gösterilmesi sağlanmıştır. 
4“Toplu PDF Kaydet” işlemi üzerinden gönderilmemiş belgeler için alınan görsellerde barkod bilgisinin yer alması talebi“Toplu PDF Kaydet” işlemi üzerinden gönderilmemiş belgeler için alınan görsellerde barkod bilgisinin yer alması sağlanmıştır.
5“Onaylı Muhasebe Fişleri” browserında öndeğer tanımlı filtrede kullanılan “Ekleyen Kullanıcı” filtresini aktif olması talebi“Genel Muhasebe/Hareketler/Onaylı Muhasebe Fişleri/Filtreler” alanında “Ekleyen Kullanıcı” filtresi ile öndeğer filtre tanımlandıktan sonra browser yeniden açıldığında “Ekleyen Kullanıcı” filtresi ile kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.
6Fiyat tekliflerinin hareket gridinde İPB bilgisinin gösterilmesi talebiAlınan/Verilen fiyat tekliflerinin hareket gridine eklenen “Para Birimi (İPB)” alanı üzerinden satırların döviz türünün takip edilebilmesi sağlanmıştır.
7“Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplama” işleminde hesaplanacak tablo seçili olmasına rağmen alınan uyarının düzeltilmesi“Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplama” işleminde “Hesaplanacak Tablolar” filtresinde seçim yapılmasına rağmen, hesaplanacak tablonun seçilmesi için yapılan kontrol kaldırılmıştır.
8“Toplu PDF Kaydet” işlemi sonucunda alınan PDF dosyalarının sunucu dışındaki adrese kaydedilebilmesi talebi“Toplu PDF Kaydet” işlemine “Oluşturulan Dosyalar” seçeneği eklenmiştir. İşlem sonucunda sunucuya kaydedilen PDF dosyalarının, bu seçenek üzerinden “Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Öndeğerler/Genel/e-Belge PDF Kaydet Dizini” alanında yer alan adrese indirilmesi sağlanmıştır.Detay için tıklayınız
9Cari hesap üzerinden erişilen risk bilgilerinde risk limiti ve koşulu eklenebilmesi talebiRisk tanımına cari hesap kartı üzerinden erişildiğinde, risk limiti ve koşulunun eklenebilmesi sağlanmıştır.
10Amortisman Tablosu/Ek Maliyet alanına varlığın masraflarının yansıması talebiVarlığa yapılan masrafların, varlığın amortisman hesaplamasında “Ek Maliyet” tutarına yansıması sağlanmıştır.

Uyarlama ve Entegrasyon Araçlarındaki Geliştirmeler ve İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklamaDoküman Linki
1Emulating Controllers Rest Servis tarafında “kayıt listesi” özelliğinin kazandırılması talebiSatış ve satınalma faturaları için “/v2.0/invoices/sales/list” ve “/v2.0/invoices/purchase/list” servisleriyle sağlanmıştır.
2LPT Form Designer’da Vaadin Bootstrap Layout panelinde PaddingComponent’in eklenmesi talebiLPT Form Designer’da Vaadin Bootstrap Layout panelinde PaddingComponent özelliği eklenmiştir.
3Rest v2.0 ile kullanımda olan malzeme kartlarının silinememesi talebiHem referans ile hem de malzeme kodu ile kullanımda olan malzeme kartlarını silme isteği gönderildiğinde; “Durumu ‘Kullanımda’ olan kayıtlar silinemez.” yanıtının verilmesi ve işlemin durdurulması sağlanmıştır.