4.90 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1İbraname rapor tasarımında son puantajda yer alan ek ödeme, sosyal yardım, fazla mesai ve mesai net tutar alanlarının getirilebilmesi talebiİbraname rapor tasarımına aşağıdaki alanlar eklenmiştir.4064 – Mesailer Net Toplam            
4065 – Mesailer Brüt Toplam           
4066 – Ek Mesailer Net Toplam       
4067 – Ek Mesailer Brüt Toplam       
4068 – Sosyal Yardımlar Net Toplam    
4069 – Sosyal Yardımlar Brüt Toplam   
4070 – Ek Ödemeler Net Toplam         
4071 – Ek Ödemeler Brüt Toplam        
4072 – Ek Kesintiler Net Toplam       
4073 – Dönem Ücreti Brüt
4074 – Net Ödenecek        Video için tıklayınız.
2Muhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler raporuna kıdem tazminatı, huzur hakkı, ihbar tazminatı, damga vergisi alanlarının eklenmesi talebiMuhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler raporuna kıdem tazminatı, huzur hakkı, ihbar tazminatı ve damga vergisi alanlarının eklenmesi sağlanmıştır. Kıdem ve ihbar tazminatlarının rapora gelebilmesi için puantaja aktarılmış olmaları gerekmektedir. Sosyal güvenlik statüsü “diğer” seçilen çalışanların tutarları da Huzur hakkı alanına yansıyacaktır. Video için tıklayınız.
3İzin bilgileri ekranında mutabakat tarihi ayın son günü girilmediyse “mutabakat tarihi ay sonu itibariyle girilmelidir” uyarısının gelmesi talebiMutabakat tarihi ayın son günü değilse “Mutabakat tarihi ay sonu itibariyle girilmelidir” şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
4Geçmiş yıllarda işten çıkarılmış bir personel 2023 yılında yeniden işe geri alındığı zaman sicil kartı/bordro bilgilerinde yer alan asgari geçim indirimi alanının işaretli gelmesi talebiAsgari Ücret İndirimi uygulamasından önce işten çıkarılmış ancak “Asgari Ücret İndirimi” uygulanmaya başladıktan sonra işe geri alınan personelin kartında “Asgari Geçim İndirimi” muafiyetinin işaretlenmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Dönem üzerinden borç aktarımı işleminde, sicil numarası için detay filtrenin doğru çalışması talebiDönem aktarımında detay filtrenin doğru çalışması sağlanmıştır.  
2İşe geri alınan personelin, izin hak ediş tarihinin işe geri alınma tarihine göre hesaplanarak gelmesi talebiÇıkış – Giriş işlemi olan personelde “İzin Hak Ediş” tarihinin parametreye göre gelmesi sağlanmıştır. 
3Gmail hesabından mail gönderimi yapılabilmesi talebiGmail hesabından smtp ile mail gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
4Saatlik ücret alan personellerin puantajındaki mesai günlerinin toplamı ile toplam çalışma günün aynı olması talebiSaatlik ücret alan personellerin puantajındaki mesai günlerinin toplamı ile toplam çalışma günün aynı olması sağlanmıştır.
5Puantaj bilgileri listesi raporu, standart alan listesindeki “Bordro Ayı” ve “Bordro Ayı(metin)” alanlarının doğru veri getirmesi talebiPuantaj Bilgileri Listesi’ne “5145 – Puantaj Ayı ve 5146 – Puantaj Ayı (Metin)” alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.
6İşe geri alınan personele, işe geri alındıktan sonra aynı döneme birden fazla puantaj oluşturulamaması talebiİşe geri alınan çalışana, işe geri alımın yapıldığı dönemde bir puantaj eklenmesi sağlanmıştır.
7Saatlik ücret alan engelli personelin ay içerisinde işyeri değişikliği olması durumunda, engellilik indiriminin doğru hesaplanması talebiSaatlik ve günlük ücret alan engelli çalışanın ay içerisinde işyeri değişikliği olması durumunda, engellilik indiriminin doğru bir şekilde hesaplanması sağlanmıştır.
8Personelin ücreti ile çocuk yardımı net tutarının toplamının, hesaplar ekranındaki net ödenecek tutar ile tutması talebiÇocuk yardımı SGK istisnası düşüldükten sonra çocuk yardımının gelir vergisi matrahının, gelir vergisi istisnasından düşük olması durumunda gelir vergisi istisnasının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
9Muhtasar beyannamesi vergi bildirimi raporunda işyeri filtresinin çalışması talebiMuhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunda işyeri filtresinin çalışanın atama tarihlerini dikkate alarak çalışması sağlanmıştır.
10Çalışanın son puantajındaki aylık brüt ücret değerinin kıdem ve ihbar tazminatı raporlarındaki aylık brüt ücret değeri ile aynı gelmesi talebiÇalışanın son puantajındaki aylık brüt ücret değerinin kıdem ve ihbar tazminatı raporlarındaki aylık brüt ücret değeri ile aynı gelmesi sağlanmıştır.
11Çalışanın aynı ayda birden fazla ücretsiz izin olması durumunda puantaj kartına izin aktarımının doğru çalışması talebiÇalışanın aynı ayda birden fazla ücretsiz izin olması durumunda puantaj kartına izin aktarımı yapılırken otuz bir çeken ayda doğru aktarılması sağlanmıştır.
12Devreden SGK matrahı olan ve dövizli ücret ile çalışan personelin net ücretinin doğru hesaplanması talebiYabancı para cinsinden ücret alan personelin, devreden SGK matrahı bulunması durumunda net ücretin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
13Dönem üzerinde borç aktarım ve borç iptali işlemi yapıldığında onaylanmış puantaj kartlarının etkilenmemesi talebiOnaylanmış puantaja dönem üzerinden borç aktarımı ve iptali yapılamaması sağlanmıştır.
14Sicil kartında adı alanının karakter sayısına göre MHPB’ de uyarı verilmesi talebiSicil kartında adı alanının karakter sayısı 20 olduğundan MHPB’de de aynı uzunlukta 20 karakter olarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.
15Muhtasar Vergi Bildirimleri raporunda asgari ücret ile çalışan emekli personelin asgari ücretli satırında gelmesi talebiMuhtasar Vergi Bildirimleri raporunda asgari ücret ile çalışan emekli personelin asgari ücretli satırında gelmesi sağlanmıştır.
16Kanun Parametreleri indirilmek istendiğinde Logo’ dan gelen değerlerin boş oluşmaması talebiKanun Parametreleri indirilmek  istendiğinde değerlerin mevcut ay ve yıl parametrelerine gelmesi sağlanmıştır. 
17Sistem işletmeninde firma detaylarının açılabilmesi talebiSistem işletmeni>firma detayları ekranının uyarı alınmadan açılması sağlanmıştır.