4.91 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Personel devir raporuna birim filtresi eklenmesi talebiSicil Yönetimi>Raporlar>Personel Devir Raporuna birim filtresi eklenmesi sağlanmıştır.
2Programa giriş ekranında bulunan kurum alanında, kullanıcının yetkisi olduğu kurum bilgilerinin listelenmesi talebiKullanıcı giriş ekranında kullanıcı adı yazıldıktan sonra kurum alanında sadece yetkili olunan kurumların listelenmesi sağlanmıştır.
3İşten ayrılan personel bir yıldan az süredir çalışıyor ise verilen ek yardımların personelin çalıştığı güne bölünerek değil 360 a bölünerek ihbar tazminatına yansıması talebiBir yıldan az süre de işten ayrılan personele verilen ek yardımların personelin çalıştığı güne bölünerek değil kanun parametrelerinde bulunan “yılın gün sayısı” değerine bölünerek ihbar tazminatına yansıması sağlanmıştır.
4Bordro parametrelerinde bulunan “Ek mesailere esas süre alanına” 4 karakterden fazla veri girişi yapılabilmesi talebiBordro Parametre ekranında bulunan ‘Ek mesailere esas süre’ alanına virgül ile birlikte 6 karakter girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
5Sakatlık indiriminin engellilik indirimi olarak değiştirilmesi talebiÜrün genelinde “sakatlık” kelimesi geçen yerlerin engellilik olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.
6Bes dosyası için oluşturulan tahakkuk listesinde sicillere ait e-posta adreslerinin formatının kontrol edilmesi talebiBes dosyası için oluşturulan tahakkuk listesinde sicillere ait e-posta adreslerinin formatının kontrol edilmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
7Puantaj bilgileri listesi raporu gruplama filtresine, “Kurum/birim” seçeneğinin eklenmesi talebiPuantaj Bilgileri Listesi raporunun “Gruplama” filtresine “Birim” seçeneği eklenmiştir.
8Muhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler raporuna Gemi çalışanları ve Yeraltı maden çalışanlarının eklenmesi talebiMuhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler raporuna gemi çalışanları ve yeraltı maden çalışanları için 016 ve 019 numaralı alanların eklenmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Tahakkuk listesi tablo olarak alındığında sonradan eklenen parametrelerin ilk harfinin listelenmesi talebiTahakkuk listesi tablo olarak alındığında sonradan eklenen parametrelerin ilk harfinin listelenmesi sağlanmıştır.
2Ölçeklendirme ayarı %125 olduğunda masa üstü kısa yol isimlerinin tam gözükmesi talebiWindows ekran ayarlarında yer alan ölçeklendirme seçeneği 125 yapıldığında  menü ağacının düzgün görünmesi sağlanmıştır.
3“E-Vizite İşlemleri” ekranından kurum , tarih ve rapor durumu bilgisi filtreleri girilerek getir dendiğinde SGK’ dan rapor bilgilerinin gelmesi talebiAna Menü>e-SGK İşlemleri>e-Vizite menüsü altına “e-Vizite İşlemleri” ekranından kurum, tarih ve rapor durumu bilgisi filtreleri girilerek getir butonuna basıldığında SGK da rapor bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
4E-vizite işlemlerinde bulunan “TC Kimlik No” alanına 11 karakter yazılabilmesi talebiE-vizite işlemlerinde bulunan “TC Kimlik No” alanına 11 karakter yazılabilmesi sağlanmıştır.
5Personel listesi raporunda kurum filtresinin doğru çalışması talebiPersonel Listesi raporunda verilen filtrelere göre raporun doğru sonuç vermesi sağlanmıştır.
6Personel kartında ekle ,değiştir kaydet işleminde performans iyileştirmesi talebiPersonel Kartı ekranının performansı ile ilgili geliştirme yapılmıştır.
7Puantajda nete dahil net ek ödeme verildiğinde, ek ödemenin brütünün doğru hesaplanması talebiPuantajda nete dahil net ek ödeme verildiğinde, ek ödemenin brütünün doğru hesaplanması sağlanmıştır.
8Ücret bilgisini kanun parametrelerinden al filtresi ile yapılan toplu ücret atama işleminde, kuruş değerinin sicil kartına yansıması talebiÜcret bilgisini kanun parametrelerinden al filtresi ile yapılan toplu ücret atama işleminde, rakamların sicil kartına doğru yansıması sağlanmıştır.
9Net asgari ücret alan çalışan için sicil kartı eklenerek ücret alanına net asgari ücret tutarı yazıldığında “Girilen ücret asgari ücretin altındadır” uyarısının gelmemesi talebiNet asgari ücret alan çalışan için sicil kartı eklenerek ücret alanına net asgari ücret tutarı yazıldığında “Girilen ücret asgari ücretin altındadır” uyarısının gelmemesi sağlanmıştır.