“İkale sözleşmesi ne demek?” sorusu özellikle iş hayatına adım atan bireyler tarafından merak konusu haline gelir. İkale sözleşmesi, çeşitli yasal sınırlandırmalara ve kurallara uygun şekilde sözleşmenin yeniden düzenlenmesi veya iptali olarak tanımlanabilir. İkale sözleşmeleri amacına göre farklı şekillerde hazırlanır.

İkale sözleşmesinin amaçları arasında tazminat, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin başta olmak üzere iş alanına dair pek çok konu yer alır. Sözleşme hazırlamadan önce örnek ikale sözleşmesi çeşitlerini inceleyerek hazırlık yapmak son derece önemlidir.

İkale sözleşmesi nedir?

‘’İkale sözleşmesi nedir?’’ sorusu pek çok kişi tarafından merak edilir. İkale sözleşmesi, taraflar arasındaki önceden yapılan bir sözleşmenin sona erdirilmesini veya değiştirilmesini amaçlayan bir anlaşma olarak tanımlanabilir.

İkale sözleşmesi çıkış kodu “22-Diğer Nedenler” olarak belirlenir. İkale sözleşmesiyle iş sözleşmesinin sonlandırılması fesih olarak değerlendirilmese de bazı durumlarda fesih yasağı kapsamına dahil edilir.

İkale sözleşmesi, tarafların önceden kararlaştırdıkları koşulların dışında yeni bir anlaşma yapmalarını sağlayabilir. İkale sözleşmesi genellikle karşılıklı rıza ile gerçekleşip yazılı olarak düzenlenmeli ve imzalanmalıdır.

Pandemi döneminde ikale sözleşmesi ile ilgili birtakım sınırlandırmalar getirilmiştir. COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun, iş veya hizmet sözleşmelerinin feshi konusunda düzenlemeler içerir. Kanun’a göre iş veya hizmet sözleşmelerinin feshi, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle yasaklanır.

Pandemide ikale sözleşmesi ile ilgili yapılan değişikliklerde bazı durumlar göz önüne alınır. İyi niyet kurallarına uymayan haller, süreli iş sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iş yerinin kapanması veya işin sona ermesi gibi durumlarda fesih yapılabilir.

İkale sözleşmesi neden yapılır?

İkale sözleşmesinin yapılması için çeşitli nedenler bulunur. İkale sözleşmesine neden olan durumların başında mevcut sözleşmenin sona erdirilmesi veya değiştirilmesi bulunabilir.

Sözleşmenin önceden belirlenen koşullarının değişmesi veya sözleşmenin artık işlevselliğini yitirmesi halinde de taraflar ikale sözleşmesi yaparak sözleşmenin sona erdirilmesini sağlayabilirler. Tarafların ihtiyaçları veya koşulları değiştiğinde, ikale sözleşmesi yapılarak yeni koşulların belirlenmesi ve sözleşmenin güncellenmesi sağlanabilir.

Yasal düzenlemeler veya resmi prosedürler gereği, taraflar ikale sözleşmesi yaparak mevcut sözleşmeyi sona erdirebilir veya değiştirebilirler. İkale sözleşmesi, taraflar arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde sonlandırılmasını veya değiştirilmesini sağlayarak hukuki güvence sağlar.

İkale ne zaman yapılır?

İkale sözleşmesi, taraflar arasında bir önceki sözleşmenin sona erdirilmesini veya değiştirilmesini amaçlayan bir anlaşmadır. İkale sözleşmesi kıdem tazminatının yeniden belirlenmesini sağlayabilir. İkale sözleşmesi fazla mesaiden iş şartlarına kadar pek çok alanda tarafların anlaşmazlığını çözümlemek veya sona erdirmek amacıyla yapılabilir.

İkale sözleşmesi, önceden yapılmış bir sözleşmenin koşullarının değiştiği durumlarda da yapılabilir. Yasal değişiklikler sonucunda geçmişte yapılan sözleşmenin güncel şartlara uyum sağlaması amacıyla sözleşme yenilenebilir veya iptal edilebilir.

İkale sözleşmesi geçerlilik şartları

İkale sözleşmesi şartlarının geçerli olması için yasal olarak belirlenen özellikleri taşıması gerekir. İkale sözleşmesi, tarafların özgür iradeleriyle ve karşılıklı olarak anlaşmalarıyla gerçekleşir. Taraflar, önceki sözleşmenin sona erdirilmesi veya değiştirilmesi konusunda anlaşmış olmalıdır.

İkale sözleşmesi genellikle yazılı olarak düzenlenir. İkale sözleşmesi, sona erdirilmek veya değiştirilmek istenen geçerli bir sözleşmenin varlığını gerektirir.

İkale sözleşmesi yapılırken, ilgili yasal düzenlemelere uyulmalıdır. İkale sözleşmesi, sözleşmenin tarafları tarafından yapılmış olmalıdır. Üçüncü bir tarafın, sözleşmenin taraflarının iradesi olmadan ikale sözleşmesi yapması genellikle geçersiz kabul edilir.

Bu şartlar genel olarak ikale sözleşmesinin geçerliliği için önemlidir. Tarafların ikale sözleşmesini yapmadan önce bu şartlara dikkat etmeleri ve gerekirse uzman bir hukuk danışmanından destek almaları son derece önemlidir.

İkale sözleşmesinin iş ilişkisine etkisi ve sonuçları

İkale sözleşmesinin iş ilişkisine etkisi; sözleşmenin koşullarına, tarafların taleplerine ve iş ilişkisinin genel dinamiklerine bağlı olarak değişebilir.

İkale sözleşmesi, iş ilişkisinde önemli sonuçlara ve etkilere sahip olabilir. İkale sözleşmesi imzalandığında, taraflar arasındaki önceki sözleşme sona erer veya değişir. Sözleşmeyi imzalayan taraflar, eski sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmek zorunda değillerdir.

İkale sözleşmesi, taraflara hukuki bir güvence sağlar. Taraflar, ikale sözleşmesiyle önceki sözleşmenin şartlarını net bir şekilde belirler ve uygulama konusunda anlaşarak hukuki sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.

İkale sözleşmesiyle, taraflar iş ilişkisinin devam edip etmeyeceğine veya yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verebilirler. İkale sözleşmesi işe iade davasının önlenmesini sağlayan ikale sözleşmesi, hukuki süreci kısaltabilir. Taraflar, ikale sözleşmesiyle işbirliğine devam etmeyi veya farklı bir iş ilişkisi düzenlemeyi tercih edebilir. İkale sözleşmesi işe iade veya iş ilişkisini bitirmek şeklinde sonuçlanabilir.

İkale sözleşmesi örneği

İkale sözleşmesi, mevcut bir sözleşmenin sona erdirilmesi veya değiştirilmesi amacıyla taraflar arasında imzalanan bir belgedir. Dilekçe ikale sözleşmesi örneğini inceleyerek doğru şekilde hazırlamanız son derece önemlidir.

Taraflar arasındaki mevcut bir sözleşmenin nasıl sona erdirileceğini ve tüm yükümlülüklerin nasıl sonlandırılacağını belirlemek için de çeşitli ikale sözleşmesi örneği kullanılabilir. Farklı nedenlerle sözleşme hazırlamadan önce sözleşme taslaklarını kontrol edebilirsiniz.